Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

  Volby r. 2016

  Volby r. 2014

  Volby r. 2013

  Volba prezidenta (2013)
  Volby r. 2012
  Volby r. 2010
  Volby r. 2009
  Volby r. 2008
  Volby r. 2006
  Volby r. 2004
  Volby r. 2002
  Evropská unie

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

  Výročí 700 let založení obce

Naše obec Ludgeřovice letos slaví 700 let   Program připravovaných akcí

a to je pádný důvod a příležitost k zamyšlení nad její historií, nad tím, co se nám v naší obci líbí, na co můžeme být jako její občané aspoň trošku hrdí a naopak, co ještě v obci není takové, jaké bychom chtěli. Kulaté výročí je také jistě důvodem k oslavám.

V době založení tvořilo obec velmi pravděpodobně jen několik dřevěných chalup u potoka. Všude kolem byly hluboké lesy. Obyvatelé se živili jako dřevorubci a snad i jako lovci. Po dalších dlouhých 500 let lesy káceli, rozšiřovali plochy rolí, luk a tak se postupně stávali zemědělci, pole a louky jim přinášely obživu. Bylo to živobytí poměrně spolehlivé, avšak lopotné a skromné. Zásadní změna přišla až v 19. století s nástupem průmyslové revoluce. Rozvíjející se ostravské doly a hutě přinesly zaměstnání, ludgeřovičtí muži se stávali havíři, hutníky, dělníky v továrnách. Zemědělství přestávalo být pro většinu obyvatel hlavním zdrojem obživy. Do hospodářství i do domácnosti se začaly dostávat průmyslové výrobky a stroje. Život začal být bohatším a méně lopotným, děti chodily do školy, mizela negramotnost. Lidí přibývalo, obec rostla a i bohatla. Důkazem toho je i náš kostel, největší a nejkrásnější na celém hlučínsku, postavený v prvním desetiletí 20. století za peníze zejména ze sbírek mezi občany. Ve splašeném 20. století občané Ludgeřovic protrpěli dvě světové války, pětkrát změnili státní příslušnost, čtyřikrát národnost zapisovanou do úředních dokumentů. Přitom stihli obec ztrojnásobit co do počtu obyvatel a domů. Úctihodný výkon – nemyslíte? Přejme si, aby to současné jednadvacáté století bylo méně splašené, aby obyvatelům Ludgeřovic přinášelo plný a spokojený život, aby Ludgeřovice rostly do velikosti, do krásy, do hezkého koutku střední Evropy, v němž je radost žít.

Ludgeřovice jsou největší obcí Hlučínska, zdobí ji krásný komplex kostela a souvisejících původně farních budov. Velká většina z 1500 domů je mladších než 60 let, dobře udržovaných. Obec leží v půvabné zemědělské a současně lesnaté krajině mezi komplexy Ludgeřovického a Černého lesa. V posledních 10 letech se významně zlepšilo životní prostředí. Už nás neotravují jedovaté exhalace z ostravských továren a daleko méně smrady z komínů našich domů. Když si pohlídáme některé notorické smraďochy spalující v kamnech či kotlech ústředního topení úplně všechno co hoří, máme naději, že vzduch tu bude voňavý, že bude požitek ho dýchat. Odmyslíme–li si občasné vylití potoka z břehů, nejsme ohrožováni žádnými velkými pohromami, jako jsou ničivé povodně nebo zemětřesení. Z kopců nad obcí jsou vidět vrcholy Beskyd a za dobrých povětrnostních podmínek i vrcholy Jeseníků. Na hory to tak nemáme daleko, dokonce si můžeme vybrat. Podobné je to s kulturou a s obchody. I když v samotné obci nic moc, do Ostravy či do Hlučína to máme kousek a k tomu k dispozici dobře fungující veřejnou dopravu. Máme velkou, moderní, dobře vybavenou školu, deset hospod a hospůdek. V minulém roce bylo dokončeno moderní travnaté fotbalové hřiště, a zprovozněn Obecní dům, když byly vyřešeny majetkové poměry, a provedeny rozsáhlé opravy a rekonstrukce.

Na otázku, co se mi na naši obci nelíbí, vždy uvádím dvě věci. Špinavý a v podstatě mrtvý Ludgeřovický potok a přece jen, jako logický důsledek snadného dostupu kultury v Ostravě, trochu malý zájem občanů o společenské a kulturní dění v samotné obci.

Shrnuto, žijeme v pěkné krajině, naše obec je hezká, velká, poměrně dobře vybavená, to co nemáme přímo v ní, to je dostupné v blízkém okolí. To co ještě není jak má být, je v našich silách v dohledné době napravit. Buďme si toho vědomi, pečujme o naší obec, zvelebujme ji, buďme jejími sebevědomými občany.

Sedmisetleté výročí je i důvod k oslavám. V přiložené tabulce je uveden seznam akcí, které obecní úřad pro tuto příležitost připravuje. Využijme tuto nabídku, řádně výročí oslavme, naše obec si to zaslouží.

K velkému výročí přejme našim Ludgeřovicím, aby nadále vzkvétaly, byly našim přívětivým domovem a my všichni jejich dobrými občany.

AV.
Program akcí v roce 2003 u příležitosti 700 let obce Ludgeřovice

 

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2011

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz
Prajzské noviny
Komunitní plánování Hlučínska
Ludgeřovický miniexpres

Charitní domov sv. Mikuláše

Uliční výbor Vrablovec

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice