Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

  Volby r. 2016

  Volby r. 2014

  Volby r. 2013

  Volba prezidenta (2013)
  Volby r. 2012
  Volby r. 2010
  Volby r. 2009
  Volby r. 2008
  Volby r. 2006
  Volby r. 2004
  Volby r. 2002
  Evropská unie

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

  Výročí 700 let založení obce

Program akcí v roce 2003 u příležitosti 700 let obce Ludgeřovice (1303 – 2003)

Datum Název akce Poznámka
22. února Obecní ples v Obecním domě Na plese bude oficiálně představen program akcí u příležitosti 700 let obce a to jak akcí pořádaných obcí tak i akcí pořádaných spolky
duben Vydání pohlednic a upomínkových předmětů Upomínkovými předměty budou pohlednice obce s kostelem, barevná uliční mapa (500 výtisků), černobílá uliční mapa rozmnožovaná na kopírce podle potřeby
Vydána bude kniha o obci a natočeno video – dokončení v září 2003
1. května Májová slavnost Velká májová slavnost s hudbou, mažoretkami, programem, občerstvením, tancem a to v parku pod zdravotním střediskem, v případě špatného počasí v Obecním domě
Předpokládá se aktivní účast ludgeřovických hasičů, ti v předvečer postaví májku a budou ji hlídat
10. května Den matek Akce v obecním domě s hudbou, tancem, módní přehlídkou, vystoupením divadelní skupiny
31. května Kácení máje a dětský den školy Program s hudbou, vystoupením umělce, občerstvením v areálu školy a pod májkou
Předpokládá se aktivní účast ludgeřovických hasičů
červen Soutěž mladých hasičů Tradiční akce pořádaná Sborem dobrovolných hasičů za přispění obce  v areálu u obecních rybníků
červen Dětský den Akce pořádaná TJ Ludgeřovice za přispění obce
20. června Setkání se seniory Tradiční akce pořádaná obcí – setkání s občany, kterým je 80 let a více v Obecním domě
28. června Vycházka po obci a okolí Akce pořádaná TJ Ludgeřovice za přispění obce
2. a 3. srpna Fotbalový turnaj Akce pořádaná TJ Ludgeřovice za přispění obce
9. srpna Lidová veselice na Vrablovci Akce na hřišti u vrablovecké hospůdky pořádaná místními spolky za přispění obce
10. září Slavnostní veřejná schůze a schůze obecního zastupitelstva Akce v obecním domě:
-          projevy představitelů obce a hostů,
-          ocenění zasloužilých občanů,
-          představení publikace o obci,
-          projekce videa o obci,
-          výstava fotografií, dokumentů a předmětů z historie obce,
-          kulturní program
Předpokládá se doprovodný program pořádaný spolky a to tak, aby akce vyplnily celý víkend
září Koncert Koncert známého umělce v Obecním domě (Marie Rotrová)
19. září Školní akademie Tradiční sportovní a kulturní akce, tentokrát v Obecním domě pořádaná školou za přispění obce
4. a 5.října Výstava zahrádkářů Výstava v obecním domě za přispění obce s doprovodným kulturním programem
19. října Slavnostní mše svatá v kostele Mše celebrovaná biskupem ostravsko-opavské diecéze Mons.  Františkem Václavem Lobkowiczem, O.Praem, za účasti všech žijících kněží, kteří v Ludgeřovicích působili
listopad Krmášová slavnost Lidová veselice v obecním domě se zabíjačkou, hlučínskými koláči, tancem
prosinec Vánoční koncert Koncert v obecním domě

 
Srdečně zveme všechny občany a příznivce obce

Mgr. Petr Kolarz, starosta obce
Ing.Adolf Vjačka, předseda kulturní komise

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2011

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz
Prajzské noviny
Komunitní plánování Hlučínska
Ludgeřovický miniexpres

Charitní domov sv. Mikuláše

Uliční výbor Vrablovec

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice