Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

  Volby r. 2016

  Volby r. 2014

  Volby r. 2013

  Volba prezidenta (2013)
  Volby r. 2012
  Volby r. 2010
  Volby r. 2009
  Volby r. 2008
  Volby r. 2006
  Volby r. 2004
  Volby r. 2002
  Evropská unie

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 Czech POINT
Co je to Czech POINT?
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí:
• Obchodní rejstřík
• Živnostenský rejstřík
• Katastr nemovitostí
• Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Výpisy z neveřejných evidencí:
 Rejstřík trestů
• Bodové hodnocení řidiče
• Registr účastníků provozu Modulu autovraků ISOH (Informační systém odpadového hospodářství)
– získání přístupových údajů do Modulu autogramy ISOH
– provedení změny v přiřazení provozoven k danému IČ
– získání jednorázového hesla k existujícímu účtu

Přijetí podání:
• Podle živnostenského zákona – ohlášení živnosti
– ohlášení údajů nebo jejich změn vedených v živnostenském rejstříků
– žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí udělení koncese

 

Ceník

1. Výpis z katastru nemovitostí – 100,-- Kč za první stránku, 50,-- Kč za každou další započatou stránku – podle položky 3d) zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
2. Výpis z obchodního rejstříku – 100,-- Kč za první stránku, 50,-- Kč za každou další započatou stránku –podle položky 3d) zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
3. Výpis z živnostenského rejstříku – 100,-- Kč za první stránku, 50,-- Kč za každou další započatou stránku – podle položky 3d) zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
4. Výpis z rejstříku trestů – 100,-- Kč – podle položky 10a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
5. Bodové hodnocení řidiče – 100,-- Kč za první stránku, 50,-- Kč za každou další započatou stránku – podle položky 3d) zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
6. Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání) – 50,-- Kč + poplatek živnostenskému úřadu dle povahy úkonu – podle položky č. 24 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
7. Výpis z registru účastníků provozu autovraků ISOH – 100,-- Kč za první stránku, 50,-- Kč za každou další započatou stránku – podle položky 3d) zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
 

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit?
Ověřené výpisy z veřejných evidencí
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku, a to:

Obchodní rejstřík: IČ subjektu
Živnostenský rejstřík: IČ podnikatele/fyzické osoby
Katastr nemovitostí: Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví nebo číslo popisné
Seznam kvalifikovaných dodavatelů: IČ subjektu
 

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí
U neveřejných evidencí je ověřována totožnost žadatele. Žadatel předkládá doklad totožnosti - občanský průkaz nebo cestovní pas, event. povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu.
V případě zastoupení žadatele jinou osobou, je nutné doložit i úředně ověřenou plnou mocí k tomuto úkonu.
Výpisy lze vydat cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a mají přiděleno rodné číslo.

Bodové hodnocení řidiče: doporučujeme předložit i řidičský průkaz
Registr účastníků provozu Modulu autovraků ISOH: IČ subjektu
Podání podle živnostenského zákona:
1. v listinné podobě - vyplněný formulář registru živnostenského podnikání, vzor - viz www.komora.cz.
2. v elektronické podobě - přidělené číslo identifikačního tiketu – registrační číslo - získané z vyplněného formuláře na webu www.komora.cz

Více informací o Czech POINTu obecně naleznete na www.czechpoint.cz
 

 

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2011

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz
Prajzské noviny
Komunitní plánování Hlučínska
Ludgeřovický miniexpres

Charitní domov sv. Mikuláše

Uliční výbor Vrablovec

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice