Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

  Volby r. 2016

  Volby r. 2014

  Volby r. 2013

  Volba prezidenta (2013)
  Volby r. 2012
  Volby r. 2010
  Volby r. 2009
  Volby r. 2008
  Volby r. 2006
  Volby r. 2004
  Volby r. 2002
  Evropská unie

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 Veřejné zakázky

 DatumNázev dokumentu 
15.1.2021Výzva k podání nabídky - Stavební úpravy části objektu ZŠ - vybudování řemeslných dílenDokument>
15.1.2021Výzva k podání nabídky - Stavební úpravy části objektu ZŠ - vybudování řemeslných dílen (Dokumentace)Dokument>
18.6.2020Výzva k podání nabídky - Oprava pozemní komunikace ul.Požární v Ludgeřovicích včetně přilehlého chodníkuDokument>
18.6.202001 Čestné prohlášeníDokument>
18.6.202002 Průvodní zprávaDokument>
18.6.202003 Seznam dokumentaceDokument>
18.6.202004 Titulní listDokument>
18.6.202005 Výkres B01Dokument>
18.6.202006 Výkres B02Dokument>
18.6.202007 Výkres C101Dokument>
18.6.202008 Výkres C102Dokument>
18.6.202009 Výkres C103Dokument>
18.6.202010 Výkres C104Dokument>
18.6.202011 Výkres C105Dokument>
18.6.202012 Výkres C106Dokument>
18.6.202013 Výkres C107Dokument>
18.6.202014 Výkres C108Dokument>
18.6.202015 Výkaz výměrDokument>
17.12.2019Písemná výzva k předložení nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu Splašková kanalizace Ludgeřovice – ul. Nad Nádražím – prodloužení kanalizaceDokument>
17.12.201902 Zadávací podmínkyDokument>
17.12.201903 P1 Smlouva o díloDokument>
17.12.201904 P2 Prohlášení dodavateleDokument>
19.12.2018Vysvětlení zadávací dokumentace k zakázce - Budova hosp.a soc. zázemí hřbitova v LudgeřovicíchDokument>
14.12.2018Písemná výzva k předložení nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu - budova hosp. a soc. zázemí hřbitova v LudgeřovicíchDokument>
14.12.2018Písemná výzva k předložení nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu - budova hosp. a soc. zázemí hřbitova v LudgeřovicíchDokument>
14.12.2018Příloha - 02 Zadávací podmínkyDokument>
14.12.2018Příloha - 02 Zadávací podmínkyDokument>
14.12.2018Příloha - 04 P2 Smlouva o díloDokument>
14.12.2018Příloha - 04 P2 Smlouva o díloDokument>
14.12.2018Příloha - 05 P3 Prohlášení dodavateleDokument>
14.12.2018Příloha - 05 P3 Prohlášení dodavateleDokument>
14.12.2018Projektová dokumentace a výkaz výměr k veřejné zakázce Budova hospodářského a sociálního zázemí hřbitova v LudgeřovicíchDokument>
15.10.2018Výzva k podání nabídky - Ludgeřovice-zimní údržba vybraných místních komunikací v období listopad 2018 - duben 2019Dokument>
29.8.2018Výzva k podání nabídky - oprava povrchu vybraných pozemních komunikací v majetku a správě Obce LudgeřoviceDokument>
28.2.2018Zpevněná plocha podél ul. Vrablovec, mezi parc.č.3611 - 3612 v k.ú.Ludgeřovice - výzva k podání cenové nabídkyDokument>
28.2.2018Zpevněná plocha podél ul. Vrablovec, mezi parc.č.3611 - 3612 v k.ú.Ludgeřovice - výkresová dokumentace 1.částDokument>
28.2.2018Zpevněná plocha podél ul. Vrablovec, mezi parc.č.3611 - 3612 v k.ú.Ludgeřovice - výkresová dokumentace 2.částDokument>
28.2.2018Zpevněná plocha podél ul. Vrablovec, mezi parc.č.3611 - 3612 v k.ú.Ludgeřovice - výkresová dokumentace 3.částDokument>
28.2.2018Zpevněná plocha podél ul. Vrablovec, mezi parc.č.3611 - 3612 v k.ú.Ludgeřovice - výkresová dokumentace 4.částDokument>
28.2.2018Zpevněná plocha podél ul. Vrablovec, mezi parc.č.3611 - 3612 v k.ú.Ludgeřovice - výkresová dokumentace 5.částDokument>
28.2.2018Zpevněná plocha podél ul. Vrablovec, mezi parc.č.3611 - 3612 v k.ú.Ludgeřovice - výkresová dokumentace 6.částDokument>
28.2.2018Zpevněná plocha podél ul. Vrablovec, mezi parc.č.3611 - 3612 v k.ú.Ludgeřovice - výkresová dokumentace 7.částDokument>
28.2.2018Zpevněná plocha podél ul. Vrablovec, mezi parc.č.3611 - 3612 v k.ú.Ludgeřovice - čestné prohlášeníDokument>
28.2.2018Zpevněná plocha podél ul. Vrablovec, mezi parc.č.3611 - 3612 v k.ú.Ludgeřovice - snímek z KNDokument>
28.2.2018Zpevněná plocha podél ul. Vrablovec, mezi parc.č.3611 - 3612 v k.ú.Ludgeřovice - slepý rozpočetDokument>
2.8.2017Výzva k podání nabídky - oprava povrchu pozemních komunikacíDokument>
12.7.2017Stavba prodloužení STL plynovodu ul. U Rybníků LudgeřoviceDokument>
13.7.2016Výzva k podání nabídky - zpracování plánu odpadového hospodářství obce LudgeřoviceDokument>
13.1.2016Dodatečná informace (1) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky malého rozsahu „Výstavba dětského hřiště na pozemku parc. č. 387/1 v Ludgeřovicích“Dokument>
4.1.2016Výzva k podání nabídky na zhotovitele stavby „Výstavba dětského hřiště na pozemku parc. č. 387/1 v Ludgeřovicích“Dokument>
20.5.2015Výzva k podání nabídky - oprava povrchu části místní komunikace ul. Na Návsi a části místní komunikace ul. VrabloveckáDokument>
2.9.2014Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku „Zpracování bioodpadu v Ludgeřovicích“ 1 částDokument>
2.9.2014Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku „Zpracování bioodpadu v Ludgeřovicích“ 2 částDokument>
2.9.2014Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku „Zpracování bioodpadu v Ludgeřovicích“ 3 částDokument>
15.7.2014Revitalizace zeleně na hřbitově v LudgeřovicíchDokument>
23.6.2014Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku „Zpracování bioodpadu v Ludgeřovicích“ 1 částDokument>
23.6.2014Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku „Zpracování bioodpadu v Ludgeřovicích“ 2 částDokument>
23.6.2014Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku „Zpracování bioodpadu v Ludgeřovicích“ 3 částDokument>
10.6.2014Založení botanické zahrady v rámci školní zahrady ZŠ Ludgeřovice“ – výzva k podání nabídkyDokument>
31.3.2014Výzva k podání nabídky - oprava asfaltobetonového povrchu místních komunikacíDokument>
9.12.2013Výzva k podání nabídky veřejné zakázky - „Přírodní hřiště Mateřská škola Ludgeřovice“Dokument>
16.10.2013Výzva k podání nabídky Ludgeřovice – zimní údržba vybraných místních komunikací v období listopad 2013 – duben 2014.Dokument>
13.3.2013Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na výměnu podlahy v sále obecního domu, Hlučínská 600/30, LudgeřoviceDokument>
17.12.2012Výzva k podání nabídky na elektro-údržbu veřejného osvětlení, montáž a údržbu slavnostního osvětlení, opravy a údržbu místního rozhlasu, opravy a údržbu světelného signalizačního zařízení křižovatky sDokument>
20.11.2012Smlouva o dílo - zimní údržba místních komunikací v období 11/2012 - 04/2013Dokument>
12.11.2012Kupni smlouva o prodeji požárního vozidlaDokument>
30.5.2012Výzva k podání cenové nabídky a návrhu kupní smlouvy na prodej repasovaného dopravního automobilu (DA) pro potřeby JSDHO Ludgeřovice.Dokument>
30.5.2012Výzva k podání cenové nabídky a návrhu kupní smlouvy na prodej repasovaného dopravního automobilu (DA) pro potřeby JSDHO Ludgeřovice - přílohaDokument>
23.5.2012Výzva k podání nabídky na opravu elektroinstalace v 1. NP hlavní budovy Základní školy 1-9 ročník na ul. Markvartovická v Ludgeřovicích.Dokument>
10.10.2011Výzva k podání cenové nabídky a návrhu smlouvy o dílo pro akci - Ludgeřovice – zimní údržba místních komunikací v období listopad 2011 – duben 2012.Dokument>
21.3.2011Výzva k podání cenové nabídky a návrhu smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace na nástavbu a stavební úpravy objektu Hasičské zbrojnice v LudgeřovicíchDokument>
19.1.2011Výzva k podání nabídky - Výměna vstupních dveří do restaurace, včetně výměny oken a vstupních dveří nebytových prostor Obecního domu Ludgeřovice, Hlučínská 600/30.Dokument>
23.9.2010Výzva k podání cenové nabídky - "Ludgeřovice - zimmí údržba místních komunikací v období listopad 2010 až duben 2011"Dokument>
5.8.2010Výzva k podání nabídky na „Posouzení nového územního plánu obce Ludgeřovice“. podle zákona č.100/2001 Sb., o posouzení vlivů na životní prostředí v platném znění a vyhodnocení vlivů územního plánu nDokument>
30.3.2010Výzva k podání cenové nabídky a návrhu smlouvy o dílo na akci „ Splašková kanalizace obce Ludgeřovice – ORGANIZACE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ.“Dokument>
30.3.2010Výzva k podání cenové nabídky a návrhu smlouvy o dílo na akci „ Splašková kanalizace obce Ludgeřovice – ORGANIZACE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ.“Dokument>
30.3.2010Výzva k podání cenové nabídky a návrhu smlouvy o dílo na akci „ Splašková kanalizace obce Ludgeřovice – ORGANIZACE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ.“Dokument>
30.3.2010Výzva k podání cenové nabídky a návrhu smlouvy o dílo na akci „ Splašková kanalizace obce Ludgeřovice – ORGANIZACE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ.“Dokument>
30.3.2010Výzva k podání cenové nabídky a návrhu smlouvy o dílo na akci „ Splašková kanalizace obce Ludgeřovice – ORGANIZACE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ.“Dokument>
15.2.2010Oprava objektu Základní školy 1. - 4. ročník na ul. Hlučínská v Ludgeřovicích – vypracování projektové dokumentace.Dokument>
14.10.2009Výzva k podání cenové nabídky a návrhu smlouvy o dílo pro akci - Ludgeřovice – zimní údržba místních komunikací v období listopad 2009 – duben 2010. .Dokument>
16.9.2009Výzva k podání cenové nabídky a návrhu smlouvy o dílo na provedení stavby chodníku na ul. Vrablovecká.Dokument>
31.8.2009Oprava asfaltobetonového povrchu pozemních komunikacíDokument>
31.8.2009Oprava částí místní komunikace ul. RybářskáDokument>
28.5.2009Výzva k podání nabídky a prokázání kavlifikace - Stavební úpravy objektu Obecního úřadu v Ludgeřovicích - 1.částDokument>
28.5.2009Výzva k podání nabídky a prokázání kavlifikace - Stavební úpravy objektu Obecního úřadu v Ludgeřovicích - 2.částDokument>
28.5.2009Výzva k podání nabídky a prokázání kavlifikace - Stavební úpravy objektu Obecního úřadu v Ludgeřovicích - 3.částDokument>
6.4.2009Výzva k podání nabídky na dodávku a montáž monitorovacího zařízení dvou hlavních vstupů do objektu a dvou přilehlých parkovišť Obecního domu, Hlučínská 600/30 v LudgeřovicíchDokument>
3.3.2009Výzva k podání cenové nabídky a návrhu smlouvy o dílo na vypracování proj. dokumentace pro stavební řízení, realizaci a zadání stavby „ Přístavba a stavební úpravy MŠ na ul. Hlučínské v LudgeřovicíchDokument>
29.1.2009Developerská soutěž - centrum služeb LudgeřoviceDokument>
29.1.2009Podmínky výběrového řízení o nejlepší nabídku na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní smlouvy na prodej nemovitostí - pozemků v kat.území LudgeřoviceDokument>
15.12.2008Výzva k podání nabídky na zpracování „Územního plánu obce Ludgeřovice“.Dokument>

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2011

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz
Prajzské noviny
Komunitní plánování Hlučínska
Ludgeřovický miniexpres

Charitní domov sv. Mikuláše

Uliční výbor Vrablovec

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice