Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

  Volby r. 2016

  Volby r. 2014

  Volby r. 2013

  Volba prezidenta (2013)
  Volby r. 2012
  Volby r. 2010
  Volby r. 2009
  Volby r. 2008
  Volby r. 2006
  Volby r. 2004
  Volby r. 2002
  Evropská unie

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 Zastupitelstvo, rada, výbory, komise obce Ludgeřovice v období 2018 - 2022

 

Zastupitelstvo obce Ludgeřovice v období 2018 - 2022

Obrázek - výsledky voleb - počty zvolenýh členů stran v zastupitelstvu.

(seřazeno podle počtu hlasů, získaných ve volbách r. 2018)

 1.  Mgr. Daniel Havlík

ČSSD

1 020

 2.  Mgr. Lubomír Bardaševský

BPP/ČSSD

842

 3.  Marcela Košáková

BPP/ČSSD

708

 4.  Mgr. Jakub Kolenko

ČSSD

668

 5. Ing. Přemysl Havlík

BPP/ČSSD

664

 6.  Josef Balgar

BPP/ČSSD

648

 7.  Lydie Hořínová

BPP/ANO 2011

590

 8.  Radek Dvořák

ČSSD

589

 9.  Ing. Alena Janošová

Nezávislí

586

10. MUDr. Martin Havlík

Nezávislí

554

11. Ing. Ondřej Klučka

ANO 2011

545

12. Helmut Šafarčík

BPP/ANO 2011

532

13. PhDr. Mgr. Daniela Grucmanová

ANO 2011

513

14. Yvona Ossová

ANO 2011

485

15. Mgr. et Mgr. Zdeněk Uher

BPP/KDU-ČSL

417

16. MUDr. Taťána Kačmařová

Nezávislí

410

17. Ing. Petr Baránek

KDU-ČSL

305

18. Pavel Paskuda

BPP/KDU-ČSL

304

19. Kamil Bunček

BPP/ODS

219

Fotografie - Mgr. Daniel Havlík, starosta obce.

Mgr. Daniel Havlík, starosta obce

 

Fotografie - Ing. Alena Janošová, místostarostka obce, členka Komise pro kulturu, sport a sociální záležitosti rady obce.

Ing. Alena Janošová, místostarostka obce, členka Komise pro kulturu, sport a sociální záležitosti RO

 

Fotografie - Ing. Petr Baránek, člen rady obce.

Ing. Petr Baránek, člen rady obce

 

Fotografie - Mgr. Jakub Kolenko, člen rady obce.

Mgr. Jakub Kolenko, člen rady obce

Fotografie - Marcela Košáková, členka rady obce.

Marcela Košáková, členka rady obce

 

Fotografie - Mgr. Lubomír Bardaševský, člen ZO.

Mgr. Lubomír Bardaševský, člen ZO

 

Fotografie - Ing. Přemysl Havlík, člen ZO, předseda Finančního výboru ZO.

Ing. Přemysl Havlík, člen ZO, předseda Finančního výboru ZO

 

Fotografie - Josef Balgar, člen ZO, člen Kontrolního výboru ZO.

Josef Balgar, člen ZO, člen Kontrolního výboru ZO

Fotografie - Lydie Hořínová, členka ZO, členka Finančního výboru ZO.

Lydie Hořínová, členka ZO, členka Finančního výboru ZO

 

Fotografie - Radek Dvořák, člen ZO, člen Komise pro kulturu, sport a sociální záležitosti RO.

Radek Dvořák, člen ZO, člen Komise pro kulturu, sport a sociální záležitosti RO

 

Fotografie - MUDr. Martin Havlík, člen ZO.

MUDr. Martin Havlík, člen ZO

 

Fotografie - Ing. Ondřej Klučka, člen ZO, člen Komise výstavby a ŽP RO.

Ing. Ondřej Klučka, člen ZO, člen Komise výstavby a ŽP RO

Fotografie - Helmut Šafarčík, člen ZO.

Helmut Šafarčík, člen ZO

 

Fotografie - PhDr. Mgr. Daniela Grucmanová, členka ZO, předsedkyně Kontrolního výboru ZO.

PhDr. Mgr. Daniela Grucmanová, členka ZO, předsedkyně Kontrolního výboru ZO

 

Fotografie - Yvona Ossová, členka ZO.

Yvona Ossová, členka ZO

 

Fotografie - Mgr. et Mgr. Zdeněk Uher, člen ZO, člen Kontrolního výboru ZO.

Mgr. et Mgr. Zdeněk Uher, člen ZO, člen Kontrolního výboru ZO

Fotografie - MUDr. Taťána Kačmařová, členka ZO.

MUDr. Taťána Kačmařová, členka ZO

 

Fotografie - Pavel Paskuda, člen ZO.

Pavel Paskuda, člen ZO

 

Fotografie - Kamil Bunček, člen ZO, člen Finančního výboru ZO.

Kamil Bunček, člen ZO, člen Finančního výboru ZO

 
 

Rada obce Ludgeřovice

Mgr. Daniel Havlík – starosta obce
Ing. Alena Janošová – místostarostka obce

Ing. Petr Baránek – člen rady obce

Mgr. Jakub Kolenko – člen rady obce

Marcela Košáková – členka rady obce

Výbory zastupitelstva obce Ludgeřovice

Finanční výbor

Předseda:

Ing. Přemysl Havlík

Členové:

Kamil Bunček

 

Lydie Hořínová

 

Martin Návrat

 

Mgr. Tereza Sládečková

Kontrolní výbor

Předsedkyně:

PhDr. Mgr. Daniela Grucmanová

Členové:

Josef Balgar

 

Monika Janošová, DiS.

 

Vladimír Maryška

 

Mgr. et. Mgr. Zdeněk Uher

Komise Rady obce Ludgeřovice

Komise výstavby a životního prostředí

Předseda:

p. Marek Nawrath

Členové:

Ing. Přemysl Váňa

 

Ing. Michal Halenka

 

Ing. Erich Havlík

 

Ing. Jakub Martinek

 

Ing. Eduard Kučera

 

Ing. Ondřej Klučka

 

p. Richard Janoš

 

p. Jindřich Gajdečka

Komise pro kulturu, sport a sociální věci

Předsedkyně:

Monika Kolenková

Členové:

Ing. Alena Janošová

 

p. Radek Dvořák

 

Bc. Marek Schneider

 

p. Pavla Hudeczková

 

Mgr. Markéta Haburová

 

p. Yvona Majerová

 

p. Anežka Robenková

 

p. Eva Vojevodová

 

p. Tomáš Bielan

 

p. Filip Talacek

 

p. Yvona Ossová

 

p. Martin Popek

Zvláštní orgány obce Ludgeřovice

Komise k projednávání přestupků

JUDr. Milan Čichoň – předseda komise

Mgr. Ing. Jindřich Hudeček – tajemník OÚ, místopředseda komise

Bernard Kučera – člen komise

Jarmila Konečná – členka komise, zapisovatelka

Povodňová a havarijní komise (skupina pro mimořádné události)

Předseda:

Mgr. Daniel Havlík

Členové:

Ing. Alena Janošová

 

Mgr. Ing. Jindřich Hudeček

 

Ing. Patrik Lange

 

p. Josef Balgar

 

Ing. Přemysl Váňa

 

p. Radek Jaroš

 

p. František Škrobánek

 

p. Jan Slivka

 

Mgr. et Mgr. Zdeněk Uher

Zapisovatelka:

Jarmila Konečná

 

Přístup do sekce Pro zastupitele

Jednotlivá usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva

 

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2011

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz
Prajzské noviny
Komunitní plánování Hlučínska
Ludgeřovický miniexpres

Charitní domov sv. Mikuláše

Uliční výbor Vrablovec

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice