Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

  Volby r. 2016

  Volby r. 2014

  Volby r. 2013

  Volba prezidenta (2013)
  Volby r. 2012
  Volby r. 2010
  Volby r. 2009
  Volby r. 2008
  Volby r. 2006
  Volby r. 2004
  Volby r. 2002
  Evropská unie

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Zelená informační linka
pro naše občany

800 10 10 87
ZDARMA

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky

Nabídka práce

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 

  Ludgerovice.cz - Aktuality

Technicko-ekonomická studie kolejového spojení Hlučín - Ostrava
 
Zadavatel studie: České dráhy, a.s.
Zhotovitel studie: DIPRO spol. s .r.o., Praha, ve spolupráci s archit. atelierem ALEJ Praha.
 

V současné době se projednává technicko-ekonomická studie kolejového spojení Hlučín - Ostrava. Projekt by měl přispět ke zrychlení dopravy mezi oběma městy. Dále pak zlepšit životní prostředí v naší obci tím, že tramvaje nahradí autobusovou dopravu. Přinášíme Vám náhled na tuto studii vč. bližšího popisu jedné z nejpravděpodobnějších variant řešení. Z technických důvodů nemůžeme publikovat veškeré informace, které se týkají této studie.

Bližší informace můžete získat na odboru výstavby a životního prostředí OÚ Ludgeřovice u pana Stařinského, tel. 595052119 nebo prostřednictvím elektronické pošty stavebni@ludgerovice.cz.

Hlavní cíl projektu: Přenést stávající vysoké přepravní zátěže mezi Hlučínem a Ostravou z autobusové dopravy na dopravu kolejovou.

Kolejové spojení by rovněž mělo dopravně obsloužit obec Ludgeřovice (4.567 ob.) a městskou část Ostrava – Petřkovice (2.810 ob.) a snížit v těchto obcích ekologickou zátěž (exhalace a hluk z autobusové dopravy).

Výhledově by kolejové spojení Hlučín – Ostrava mělo být prodlouženo po trati ČD č. 317 až do Opavy, s cílem zajistit kvalitní dopravní dopravní spojení Kozmic (1.820 ob.), Dolního Benešova + Zábřehu (4.412 ob.), Kravař (6.650 ob.) a Velkých Hoštic (1.683 ob.) s Ostravou a současně zlepšit i dopravní spojení těchto obcí s Opavou.

Kolejová trasa by měla vytvořit novou kvalitu dopravního spojení pro osobní dopravu mezi Opavou (61.054 ob.) a Ostravou a odlehčit trati ČD Ostrava-Svinov - Opava.

Navržený systém kolejové dopravy by měl umožnit zapojení tratě ČD č. 318 s cílem dopravně obsloužit i obce Štěpánkovice (3058 ob.), Bolatice (4157 ob.) a Chuchelná (1314 ob.).

Systémy kolejové dopravy uvažované pro kolejové spojení (Opava) – Hlučín - Ostrava
 

Ve studii byly zkoumány tři základní úrovně prostředků kolejové dopravy, avšak tato se zdá být nejpodporovanější:

Příměstská (městská) dráha (TR-TR) určená pro provoz kolejových vozidel s elektrickou trakcí s plnou přechodností jak na kolejovou síť městské dráhy tak na síť ČD, tj. dráha typu TRAM-TRAIN (tzv. vlakotramvaj). Prvou etapou budování systému by mohla být i klasická tramvajová dráha. Výhradně pro osobní dopravu.

Tram-Train / klasická tramvaj („TR“)
Varianta TR2 (tramvaj)
Trasa začíná u autobusového nádraží v Hlučíně a jako klasická tramvaj (popř. jen jednokolejná) prochází ulicemi Opavskou a Ostravskou.

Od východního okraje města až po Ludgeřovice je trasa totožná s trasami var. LŽ a TR1 a má charakter tramvajové rychlodráhy. U domu seniorů se trasa odklání a jako čistě tramvajová prochází po místních komunikacích středem Ludgeřovic a Petřkovic až k Landeku.  Dále je trasa shodná s trasou TR1. Výhledově může být napojena na železniční trať do Opavy.

PROBLÉMY: Není vázána na přeložku silnice I/56. Podmínkou je souhlas dotčených obcí a dotčených orgánů statní správy s vedením tramvajové tratě Ludgeřovicemi a Petřkovicemi.


 

 Hlučín - Ostravská ulice

 

 Souběh tratě s I/56 - Zářez u „Cihelny“

 

 Ostrava - Přívoz - Hlučínská ulice

 

Provozní charakteristiky - TRAM
Organizace dopravy - základní parametry
Hlučín - Ostrava (Náměstí Republiky) T1 (tram-train)  …..  27 minut, T2 (tramvaj) ….. 32 minut
Provozní interval ….. 10 - 20 minut
Provozovaný vlak (vozidla) ….. délka cca 30 - 40 m
Investiční náročnost (bez nákupu vozidel):
TR1 1 500 mil. Kč, vč. přeložky I/56 (podmiňují investice) 1 977 mil. Kč
TR2 (dvoukolejná, vč. úpravy průtahu Ludgeřovicemi) 2 033 mil. Kč

 

Interiér vozů

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2011

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz
Prajzské noviny
Komunitní plánování Hlučínska
Ludgeřovický miniexpres

Charitní domov sv. Mikuláše

Uliční výbor Vrablovec


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Město TISOVEC
Slovenská republika

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice