Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2006 - 2014

- období 2014 - 2018

  Kulturní akce
  Sport
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

  Územní plán obce

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

  Volby r. 2016

  Volby r. 2014

  Volby r. 2013

  Volba prezidenta
  Volby r. 2012
  Volby r. 2010
  Volby r. 2009
  Volby r. 2008
  Volby r. 2006
  Volby r. 2004
  Volby r. 2002
  Evropská unie

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Zelená informační linka
pro naše občany

800 10 10 87
ZDARMA

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí
 

        Databáze firem Evropské databanky

Nabídka práce

 

 

 

 

 

  Ludgerovice.cz - Aktuality

 AKTUALITY A OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Dotační program Kotlíkové dotace v Obci Ludgeřovice - II. etapa

 

Ptačí chřipka v Ostravě a okolí

   - Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření

   - mapa s vyznačenými pásmy

Plesová sezóna v Obecním domě v Ludgeřovicích

 

Nařízení Státní vetrinární správy k zamezení šíření ptačí chřipky

 

Ptačí chřipka - informace pro veřejnost

 

Výstava podivuhodných klobouků a pokrývek hlavy v Hlučíně

 

Výprava na sever Aneb těškovičtí otužilci na pólu (divadelní představení)

 

 

Bolatická třicítka 2017- závod horských kol (jede i olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý)

   - plakát

   - článek

Varhanní koncert v chrámu sv. Mikuláše 12.2.2017

Farnost Ludgeřovice pořádala tento koncert jako první z řady letošních akcí pořádaných u příležitosti 110. výročí posvěcení kostela. Mladý úspěšný varhaník Marek Kozák (ročník 1993) zahrál skladby autorů: J. S. Bach, C. Franck, J. Renner ml., Ch-M Widor, F. Listz a nakonec svou vlastní improvizaci.

Server www.Klaviatura.cz o Marku Kozákovi napsal:

Marek Kozák je český klasický klavírní virtuos, skladatel a varhaník. Studium klavíru začal na ZUŠ Brušperk, za kterou se stal laureátem několika soutěží. Následně vystudoval Janáčkovu konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, kde studoval hru na klavír u Moniky Tugendliebové a mimo jiné také hru na varhany u Martiny Zelové. Pokračoval studiem na HAMU v Praze u profesora Ivana Klánského.

Kromě oslnivých výsledků v soutěžích jako jsou Mezinárodní smetanovská soutěž v Plzni nebo Brněnské klavírní soutěži se blýsknul v roce 2015, kdy postoupil do třetího (ze čtyř) kol Mezinárodní klavírní soutěže Fryderyka Chopina ve Varšavě. Soutěž se koná jednou za pět let a je považovaná za jednu z nejslavnějších a nejlépe obsazených klavírních soutěží na světě.

Marek Kozák ludgeřovické varhany zná, rád na nich hraje, už několikrát zde koncertoval a o našich varhanách, které mají pověst nejlepších varhan v Ostravsko - opavské diecézi, říká, že „jsou jako Ferrari mezi auty“.

Posluchačů přišlo asi 100. Všechny přivítal a koncert zahájil farář Václav Koloničný, průvodním slovem jednotlivé skladby uvedla Šárka Kuligová.

Hudba v suverénním provedení Marka Kozáka zněla fantasticky a vyvrcholila jeho velkou improvizací, posluchači byli nadšení.

 

A. Vjačka

Spisovatelka Lenka Rožnovská v obecní knihovně

Píše knížky pro ty nejmladší čtenáře ve věku asi do 10, už jich napsala 40. Všechny jsou hezky ilustrované nejlepšími českými a slovenskými ilustrátory. O obsahu knížek dobře vypovídají už jejich laskavé názvy jako František a jeho pohádky do postýlky, Tatínku, nezlob!, Anežka se těší na miminko, Dědo, ty jsi indián, Terezka a Šáša Šišulác, ABCD pohádky a říkanky s veselými písmenky, Ukradená písmenka, Víla Větrnka, Co dělá peřina, když je jí zima?, atd. Dá se říci, že všechny děti její knížky znají a některé mají i doma.

V Ludgeřovicích o svých knížkách nevyprávěla poprvé, letos to bylo 9.2.2017 v obecní knihovně. Jejími posluchači byli žáci 2. tříd základní školy. Spisovatelka si s dětmi velmi rozumí a ty si ji okamžitě oblíbily. Pěkně jim vysvětlila, jak se vlastně knížky píší, ilustrují, tisknou a vydávají. Z několika svých knih dětem kus přečetla. Pak je požádala, jestli by neměly nějaký zajímavý námět na další knížky, aby např. vymyslely nějaké zajímavé strašidélko, o kterém by se dala pěkná knížka napsat. Rozdala dětem papír a pastelky a ty vymýšlely a kreslily a také si o svých nápadech s paní spisovatelkou povídaly. Byl to vlastně jakýsi zajímavý „workshop“. Hodina rychle uběhla, muselo se končit, protože třídu 2. A měla na besedě s paní spisovatelkou vystřídat třída 2.B, její žáci už brebentili před dveřmi knihovny.

Byla to vydařená beseda, za hodinu se toho děti o tom jak knížky vznikají, dověděly opravdu hodně a paní spisovatelce určitě přibyli další dychtiví čtenáři.

 

A. Vjačka

Vyšlo únorové číslo Ludgeřovického zpravodaje

Najdete v něm úvodní slovo starosty, články o aktivitách a úspěších žáků naší školy, o novém velkém zásahovém autu s cisternou ludgeřovických hasičů, o výročních schůzích klubů důchodců, o obecním plese, o počasí ve 2. pololetí minulého roku, doslovný opis kroniky obce za rok 1977 s komentářem, o letošní Tříkrálové sbírce a řadu dalších článků. Zpravodaj má 44 stran, je v něm otištěno 31 fotografií.

A. Vjačka

Farní ples

Konal se v prostorách Obecního domu 28.1.2017. O ples byl velký zájem, obsazená byla všechna místa v sále i ve vinárně. Mezi význačnými hosty byli starostové Ludgeřovic a Markvartovic Mgr. Daniel Havlík a Ing. Pavel Myslivec, poslanec parlamentu ČR za KDÚ ČSL Ing. Petr Kudela a ředitel TV NOE kněz P. Leoš Ryška. Ples zahájili jáhen Mgr. Zdeněk Uher a Ing. Petr Baránek. Pro nemoc chyběl ludgeřovický farář Mgr. Václav Koloničný. Hrála v naší obci dobře známá Hudba TNT z Příbora, předtančení předvedla dvojice Miroslav Fridrich a Hedvika Fridrichová z klubu Dance studio Ostrava, držitelé republikové výkonnostní třídy B ve standardních tancích.  Nechyběla soutěž o ceny, kterých bylo opravdu hodně. Hudba jako obvykle hezky hrála, předtančení mělo úspěch. Pilně se po celou dobu tancovalo. Byl to velmi pohodový dobře organizovaný bál.

 

A. Vjačka

Výroční bál firmy Paskuda

Ludgeřovický občan Pavel Paskuda založil před 20 lety svou úspěšnou a v širokém okolí známou elektroprodejnu „Elektro Paskuda“. Toto kulaté výročí se rozhodl oslavit pořádáním výročního plesu. Ten se uskutečnil v sále Obecního domu 27.1.2017 a byl to ples parádní.

Přišlo hodně hostů, sál byl zcela zaplněn. Hrála hudba Expres z Ostravy. Předtančení obstaral špičkový pár Petr Kupčík, Eliška Otáhalová, držitelé nejvyšší mezinárodní třídy ve standardních tancích a nejvyšší národní třídy v latinsko-amerických tancích. Reprezentují klub KST KD Hlučín. Jejich předtančení bylo nádherné, strhující, takové jsme v Ludgeřovicích snad ještě neměli. Měli pochopitelně velký úspěch. Dalším zpestřením plesu byl karikaturista, který v místnosti vedle sálu na počkání kreslil karikatury těch, kteří o to požádali. Zájem byl velký, stále čekala fronta zájemců. Práce mu šla úžasně rychle a jeho karikatury měly úspěch. Těm, kteří se zašli občerstvit do „pekla“, tam hrál harmonikář. Plesem prováděl netradiční konferenciér a srandista z ostravského divadla v úboru valcíře ostravských hutí. Nechyběla na plesech obvyklá soutěž o zajímavé ceny.

Při zahajování plesu pan Pavel Paskuda poděkoval všem, kteří mu v jeho podnikání pomohli, v první řadě své manželce, které také předal velkou kytici. Pak se ples rozjel na plné obrátky, pilně se tancovalo až do konce v časných už ranních hodinách.

Byl to pěkný bál a vydařená oslava 20. výročí firmy Elektro Paskuda.

 

A. Vjačka

Cena vodného a stočného v roce 2017

   - vodné

   - stočné

Svozy odpadů v Ludgeřovicích v roce 2017

   - Termíny svozů velkoobjemových a nebezpečných odpadů

   - Harmonogram svozu vytříděných plastových obalů

Obec Oldřišov nabízí k pronájmu nový sociální byt 2 + 1

 

Naši hasiči získali úplně nové velké terénní zásahové auto s cisternou

Poprvé v celé historii tak mají dvě zásahová auta kupovaná pro ně jako nová. Před několika lety to byl speciálně vybavený Ford Transit jako malé zásahové vozidlo, nyní velká terénní Tatra 815 speciálně upravená a vybavená v podniku THT Polička. Auto zakoupila Obec Ludgeřovice za 6 mil. 314 tis. 990 Kč.  Z dotace bylo získáno 2.5 mil, téměř 4 mil Kč z obecního rozpočtu. Vozidlo bylo vyrobeno v minulém roce a do Ludgeřovic dodáno 10.1.2017.

Pořízení nového auta už bylo nezbytné, protože dosavadní auto T815 s cisternou, zakoupené před 11 lety od Tesly Rožnov jako starší, už mělo za sebou 30 let provozu a jeho čím dál častější nutné opravy už byly neúměrně drahé a v provozu začalo být nespolehlivé.

Nové auto bylo hasičům oficiálně předáno starostou obce Mgr. Danielem Havlíkem 14.1.2017 na výroční členské schůzi SDH Ludgeřovice. Starosta vysoko ocenil práci celého hasičského sboru. Uvedl, že na naše hasiče je vždy spolehnutí, mají mezi profesionálními i dobrovolnými hasičskými sbory velmi dobrou pověst, což také umožnilo získat potřebnou dotaci.

Na schůzi přijeli i zástupci hasičských sborů z okolních obcí a také z Polska. Starosta hasičů Josef Pudich přednesl rozsáhlou zprávu o činnosti sboru v uplynulém roce. Uvedl, že zásahová jednotka zasahovala v 41 případech u přírodních kalamit, požárů, dopravních nehod, likvidace nebezpečného hmyzu, pomoci zdravotníkům při přenášení pacientů apod.

Zasloužilým členům pak bylo předáno ocenění sboru i obce Ludgeřovice. Po schůzi si byli přítomní nové vozidlo prohlédnout.

Nové auto je bohatě a moderně vybavené vším, co hasič potřebuje od hadic až po GPS. Hasiči se určitě rychle naučí dobře vše zvládnout tak, aby byli připraveni s ním co nejdříve spolehlivě zasahovat.

Fota ze dne dodání auta 10.1.2017:

   

AV.

Tříkrálová sbírka 2017

Tato tradiční akce byla letos poznamenána silnými mrazy. Koledníkům byla veliká zima a rodiče či prarodiče, kteří je doprovázeli, měli obavy o jejich zdraví a tak je pobízeli ke spěchu. Na dveře vždy křídou rychle napsali známé K+M+B, zazpívali „My králové jdeme k Vám…“ a šli o dům dál. Lidé v domě, zejména ti starší, ani nestačili otevřít dveře a vzít do ruky nachystané peníze a sladkosti pro koledníky, a ti už byli pryč. Vím o řadě takových případů. I přesto byl výsledek sbírky v naší obci opět rekordní a činil 143 162 Kč. Víc měli v obvodu Charity Hlučín jen v Kravařích a v Hlučíně. 65% vybraných peněz bude pro činnost Charity Hlučín, 35% pak na pro další dobročinné akce.

Fota AV a Jarka Fussová:

 

AV.

Z obecního plesu 2017

Konal se v prostorách Obecního domu 7.1.2017, byl to v nepřetržité řadě už 15. obecní bál. Jako vždy byl zcela vyprodán, účastníci zaplnili všechna místa v sále i ve vinárně. Připravena byla díky řadě místních sponzorů velká soutěž o ceny. Tradičně hrála výborná hudba TNT z Příbora, fungoval bohatý bufet, „peklo“, v restauraci byla večeře s možností výběru z několika druhů jídel.

Ples zahájili starosta obce Mgr. Daniel Havlík a místostarostka Ing. Alena Janošová. Hezké předtančen předvedl u nás už několik let známý pár Eva Plačková, Jiří Barč. Spolu už tancují 8 let, jdou držiteli nejvyšší výkonnostní třídy A, jsou členy tanečního klubu TK Orel Telnice. Předvedli waltz, tango, valčík, slowfox, quickstep.

Po předtančení začala hrát hudba a taneční parket okamžitě zcela zaplnil. Celý večer se tancovalo velmi pilně.  Během večera ještě předvedly své akrobatické umění dvě tanečnice sportovního tance na tyči. Měli u publika se svým vystoupením velký úspěch.

Byl to obecním úřadem dobře připravený a vydařený bál, účastníci byli spokojeni.

A. Vjačka

Bojujeme proti invazivním druhům rostlin

 

Bezplatná daňová složenka

Ve snaze usnadnit občanům plnění jejich daňových povinností, zavádí Finanční správa od 1. března 2016 tzv. daňovou složenku. Díky této složence budou moci občané, kteří preferují hotovostní placení, zaplatit své nejběžnější daně na nejbližší poště bez poštovného. Mnohonásobně se jim tím rozšíří dostupnost této služby. Složenky jsou k dispozici na všech poštách a na územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj.

- Placení vybraných druhů daní prostřednictvím poštovní poukázky A - doklad V/DS

- Informace pro fyzické osoby k placení vybraných druhů daní od 1. 3. 2016

- Bezplatná daňová složenka - pokyny k vyplnění

Informace pro občany ČR s trvalým pobytem na adrese ohlašovny

Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt. V Ludgeřovicích jsou oznámení uložena v kanceláři č. 10 v prvním poschodí v budově obecního úřadu.

- leták „Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?“

Vyžádejte si zdarma „vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“

 

Možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

 

Dýchejme čistý vzduch - informace o projektu

 

Pomoc obětem kriminality v Ostravě

 

Oznámení o osvobození od místního poplatku

V sekci formuláře finančního úseku je možné stáhnout elektronickou verzi formuláře - Oznámení o osvobození od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 

Obec Ludgeřovice má zpracovaný návrh nového územního plánu

Návrh nového územního plánu Ludgeřovice byl spolufinancován v rámci Integrovaného operačního programu z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.


 

 UDÁLO SE A OSTATNÍ UDÁLOSTI

 

Večírek Klubu důchodců Ludgeřovice

Konal se v sále Obecního domu 11.2.2017. Byl, jako všechny podobné akce pořádané klubem, veselý, dobře připravený a vydařený. Byl to vlastně ples, název večírek byl použit proto, aby přišly i ty členky klubu, které už nemají svého životního partnera. Hrála vrablovecká hudba Aréna, vystoupila hudební skupina KD Vrablovec se skladbami známé skupiny Šlapeto. Taneční parket byl stále plný. Nechyběla ani velká soutěž o ceny, které většinou přinesli členové klubu. Ceny byly dost veselé, byly to na příklad dětské hračky nebo celé malé divoké prase. Fungoval velmi dobře zásobený svépomocný bufet. Prostě důchodci a jejich hosté prožili veselý večer, který začal už v 17 a vydržel až do 23 hodin.

 

A. Vjačka

Ples firmy HP Trend

Konal se v prostotách Obecního domu 10.2.2017. Firma zde pořádá každoročně jeden reprezentační ples už přes 10 let. O tyto plesy bývá velký zájem, ten letošní byl vyprodán už v říjnu minulého roku. Plně obsazena byla i vinárna. Sál byl hezky vyzdoben, od začátku hrály dvě hudby. K tanci hrála skupina Flash, k poslechu v „pekle“ pak dvojice (housle a harmonika) Kamil a Petr, členové cimbálové muziky TOLAR z Ostravy. Po zahájení spolumajitelkou firmy paní Pavlou Strachotovou s velkým úspěchem vystoupila skupina akrobatického tance STYX. Pak se účastníci plesu dali do tance, taneční parket byl stále plný a tak to vydrželo až do konce plesu. Před 22. hodinou začalo hodinové strhující vystoupení známé zpěvačky Heidi Janků, která svým temperamentním zpěvem přiměla k tanci i ty největší lenivce, na parketu to bylo velmi živé. Dobře bylo postaráno i o jídlo a pití, nechyběla bohatá soutěž o ceny. Generální ředitel firmy pan Arnošt Gregořica se svými spolupracovníky se po celou dobu plesu a jeho hostům věnovali. Vše bylo dobře připraveno a provedeno, ples byl perfektní.

A. Vjačka

Dětský karneval pořádaný SRPDŠ při ZŠ Ludgeřovice

Konal se v sále Obecního domu 5.2.2017. Stejně jako v minulých letech přišlo dost dětí, jejich rodičů a prarodičů. Všichni zažili hodně pohodové a veselé odpoledne. Děti krásně bavil klaun „Šašek Vašek“ a jeho pomocníci šoumenka Ivetka a princezny. Dospělí se bavili sledováním řádění svých potomků, vychutnáváním dobrot ze svépomocného bufetu a uvolněným povídáním. Děti si opravdu hezky po celé odpoledne zařádily tancováním při veselé hudbě, při různých soutěžích a hrách, při dětské tombole. Vše zkušeně připravili, zorganizovali a provedli členové SRPDŠ, patří jim za to velké poděkování.

 

A. Vjačka

Maškarní ples pro děti Dolní školy

Konal se 3.2.2017 s sále Obecního domu pod názvem „Wikiho zábavná show s Mimoni“. Wiki byl průvodcem celé show. Mimoni byli dva a to Stuart a Kevin jako strašně tlustí banáni, pro děti asi známé postavičky z televize nebo z časopisů. Děti, většinou žáčci mateřské školy, se bavily výborně a hezky si zařádily. Dobře se bavili i jejich rodiče. Sál se změnil v jakýsi velký rodinný večírek, bylo tu i dost těch úplně nejmladších nemluvňat a batolat. První dětský karneval loni znovuotevřené Dolní školy se vydařil.

 

A. Vjačka

Maškarní ples pro děti v hospodě na Vrablovci

Konal se 27.1.2017. Zorganizovaly ho učitelky místní mateřské školky v čele s vedoucí učitelkou Bc. Pavlou Olšákovou. Děti jim pomáhali hezky bavit „Klauni na volné noze“, pomáhali přitom i rodiče.  Zpívalo se, tancovalo, děti plnily zajímavé úkoly, při kterých se pořádně vyřádily. Výborně se bavily nejen děti, ale i jejich rodiče.

Fota Bc. Olšáková:

A. Vjačka

Maškarní ples pro děti 22.1.2017

Konal se v Obecním domě, pořádala Mateřská škola v ulici Hlučínská. Kolektiv školky v čele s ředitelkou Margit Hvízdákovou už řadu let v lednu pořádá tuto akci, ta vždy přiláká hodně menších dětí z celé naší obce, ta letošní rovněž. Děti vždy hezky baví klaun Hopsalín a další pracovníci od firmy stejného jména ze Staré Bělé a to vždy na nějaké zajímavé pohádkové téma. Letos to bylo o rybách a jiných obyvatelích moří a také o námořnicích, rybářích, pirátech. Maškarní převleky dětí byly většinou podle toho.

Sál Obecního domu byl úplně plný. Místa u stolů zaplnili rodiče a prarodiče dětí, celý taneční parket pak děti a Hopsalín se svými pomocníky. Děti se výborně bavily, stále plnily zajímavé úkoly, dostávaly za ně i malé odměny, smály se, vřískaly, tancovaly, zpívaly. Pro všechny byl svépomocí připraven i bufet plný dobrot.

Děti i jejich doprovod strávili v Obecním domě zajímavé a příjemné odpoledne.

A. Vjačka

Ples mladých

Konal se v sále Obecního domu 20.1.2017. Pořadatelem byl hlučínský florbalový klub. Jsou to zkušení pořadatelé, v Ludgeřovicích pořádali ples už po sedmé. Návštěvníků plesu přišlo hodně, prakticky všichni byli opravdu mladí, obsazená byla úplně všechna místa. Pořadatelé u vstupu jim nedovolili přinášet tvrdý alkohol. Hrála disko hudba, zazpíval i živý zpěvák. Sál byl plný už ve 20 hodin, mladí se od samého začátku pustili s vervou do tance. Bylo hodně živo, hlučno, „neposedno“ a veselo, jak to mají mladí rádi. U stolů moc neseděli. O přestávkách se nejvíce bavili v hloučcích ve stoje, často s kelímkem nápoje v ruce. Ve stálé permanenci bylo i „peklo“. Pohoda vydržela po celý ples, po jeho ukončení však přece jen došlo venku k incidentu mezi několika účastníky, podle svědků přijela i hlídka policie a sanitka.

A. Vjačka

Výroční členská schůze Klubu důchodců Ludgeřovice

Konala se v sále Obecního domu 18.1.2017. Přítomno bylo 121 členů klubu z celkového počtu 141. Přišli je pozdravit starosta obce Mgr. Daniel Havlík a místostarostka Ing. Alena Janošová. Starosta ve svém krátké vystoupení ocenil bohatou činnost klubu, přátelskou atmosféru v něm a slíbil podporu ze strany obce.

Schůzi řídila členka výboru Anežka  Robenková, ostatní členové výboru pak postupně přednesli všechny zprávy za rok 2016, které jsou pro výroční schůzi předepsány, všechny byly schváleny resp. vzaty na vědomí. Ze zpráv vyplývá, že výbor klubu zorganizoval pro členy každý měsíc nejméně jednu akci, jako setkání v klubu, večírky, vítání jara, oslavu svátku matek, vystoupení ochotnického divadla, akci „jubilanti“, „Mikuláš“, také výlety, vycházky do okolí, bowlingový turnaj, účast na akcích okolních klubů, atd. Činnost prostě byla bohatá a účast členů na nich dobrá.

Vzhledem k tomu že 2 členové výboru a to předseda Jan Stanovský a členka Miluška Stanovská ze zdravotních a rodinných důvodů již nemohou pokračovat v práci ve výboru, byla proto provedena doplňující volba nových členů výboru. Také byla pro rok 2017 schválena výše ročního příspěvku člena klubu a to 200 Kč.

V letošním roce klub oslaví 20 let svého založení, výbor připravuje plán akcí k tomuto výročí.

Po ukončení schůze začalo vystoupení folklorního souboru „Palkovská chasa“ z Palkovic u Frýdku Místku. Bylo o lidové zábavě v období od začátku adventu do Tří králů. Bylo to hezké vystoupení, moc se líbilo.

Pak pokračovala volná zábava, podávala se večeře, byla pohoda.

A. Vjačka

Výroční členská schůze Klubu důchodců Vrablovec

Konala se 18.1.2017 ve Společenském domě na Vrablovci. Na schůzi přišli hosté: z Ludgeřovic starosta Mgr. Daniel Havlík, místostarostka Ing. Alena Janošová, z Hlučína starosta Mgr. Pavel Paschek, místostarostka Blanka Kotrlová, koordinátorka komunitního plánování Hlučínska Ing. Tereza Šimánková a předsedkyně spolku hasičů Vrablovec Marie Blokešová. Všichni hosté všechny účastníky schůze pozdravili, ocenili vysokou aktivitu klubu důchodců, jeho spolupráci s ostatními kluby v okolních obcích. Také to, že jsou schopni vlastními silami bavit nejen sami sebe. Oba přítomní starostové slíbili i letos podpořit činnost klubu z prostředků svých obcí i finančně.

Zprávu o činnosti klubu za rok 2016 přednesla předsedkyně klubu Eva Vojevodová. Klub má kolem 60 členů, v minulém roce pořádal pro své členy 21 akci včetně zájezdů a výletů za kulturou, památkami a do přírody. Několikrát se vystoupením z řad svých členů aktivně účastnili na akcích okolních klubů atd. Předsedkyně poděkovala starostům za podporu klubu.

Po projednání a schválení všech dokumentů, které na výroční schůzi patří, tato skončila. Začala volná zábava, servírovala se svépomocí připravená večeře, zpívalo se, hrálo, povídalo. Byl to příjemný podvečer.

 

A. Vjačka

Na Vrablovci se bruslí

Letos je zatím na bruslení správná zima a tak se na Vrablovci na ploše oploceného hřiště s betonovým povrchem před hospodou opět bruslí. Potřebnou vodu v hasičské cisterně přiváželi a na plochu ji rozstříkali ludgeřovičtí dobrovolní hasiči. Zatím to vypadá, že mrazy vydrží a tak budou mít kluci a holky příležitost si zopakovat bruslařské umění a případně si zahrát hokej, že je to vytrhne od sezení u televize, počítače, mobilu a na čerstvém vzduchu si řádně procvičí tělo.

Foto je ze 7.1.2017.

A. Vjačka

Za počasím v druhém pololetí 2016

Červenec

První dekáda byla správně letní. Většinou bylo polojasno, odpolední teploty 3x dosáhly +30ºC, v ostatní dny +21 až +25ºC, v noci pak v intervalu +10 až +17ºC.

Ve druhé dekádě bylo slunce mnohem méně, jen dva dny byly polojasné. Sedm dnů bylo s deštěm nebo přeháňkami, jedenáctého byly bouřky se silným větrem a i s kroupami, které na zahradách dost poničily ovoce. První tři dny se ještě odpolední teploty držely nad +25ºC, v dalších dnech byly těsně nad +20ºC. Noční teploty byly kolem +15ºC.

Třetí dekáda se vrátila k slunečnému letnímu počasí. Jasno nebo polojasno bylo 7 dnů. 3x poměrně vydatně pršelo. 26. v podvečer byl silný hodinu trvající liják, který po dlouhé době zcela zaplnil koryto potoka, voda zatekla do několika zahrad a sklepů. Po celou dekádu byly odpolední teploty kolem +25ºC, noční těsně nad +15ºC.

Srpen

Byl mnohem chladnější, než srpen 2015, odpolední teploty jen jednou dosáhly +30ºC, 4x dosáhly+25 ºC, jinak byly těsně nad +20ºC. Noční teploty byly 4x pod +10ºC, 8x přes +15ºC, jen jednou bylo+21 ºC. 15 dnů bylo jasných nebo polojasných. Pršelo po tři dny. 29. odpoledne byla dvaceti minutová průtrž mračen. Třikrát byly slabé přeháňky.

 

Září

Byl to teplý, suchý a slunečný měsíc. Odpolední teploty ještě byly 10x nad +25ºC, 9x 20 až 24ºC, nikdy neklesly pod +15ºC. Ranní teploty byly 20x nad +10ºC, nikdy neklesly pod+5 ºC. 19 dnů bylo jasných nebo polojasných, nepršelo, jen po tři dny byly slabé přeháňky.

 

Říjen

Byl to chladný, mokrý měsíc bez slunce. Byl to drsný přechod od teplého a slunečného léta k nevlídnému podzimu. Jen dva dny byly polojasné, dvacet dnů bylo zatažených, šest dnů propršelo, osm dnů bylo přeháňkových. Ranní mrazíky nebyly, k nule se teplota přiblížila 2x, 17x byla do +5ºC, jen 3x dosáhla +10ºC. Odpolední teploty byly 16x pod +10ºC, jen v prvních dvou dnech měsíce se přiblížily k +20ºC.

 

Listopad

V listopadu pokračovalo říjnové nevlídné studené a temné počasí bez sluníčka. Dál se ochladilo a bylo 11 ranních mrazíků, první 4.11. Byly v rozmezí -1až -4ºC, v poslední den měsíce mráz vydržel celý den, odpoledne bylo -1ºC. V ostatních dnech byly ranní teploty většinou do +5ºC, 8x mírně překročily+5 ºC, z toho 2x se přiblížily k +10ºC. Odpolední teploty se 3x přiblížily k +15ºC, 6x k +10ºC, 16x byly do +5ºC. Jasné a polojasné dny byly celkem 4. Po 5 dnů byly slabé přeháňky deště, někdy se v nich objevily i sněhové vločky, sníh nikdy nevytvořil ani centimetrovou vrstvu. Více pršelo 2x a to v posledním týdnu měsíce. Řada dní byla hodně větrných, vítr se 2x silou blížil k vichřici.

Prosinec

Ranní teploty byly jen 8x mírně nad nulou do +5ºC, v ostatních dnech byl ráno mráz od -1 do -8 ºC. 8x byl mráz celodenní, jinak byly odpolední teploty do +5ºC, jednou bylo +8ºC. Jasných nebo polojasných dnů bylo 8. 1.12. byly sněhové přeháňky, napadlo 5cm sněhu, byla to první sněhová pokrývka zimy. Pršelo jen jednou a to 12.12. Jinak to byl suchý a hodně větrný měsíc.

Celkově

Druhá polovina roku 2016 byla ve srovnání s minulými dvěma roky výrazně chladnější a ve 4. čtvrtletí mnohem nevlídnější, jako by se počasí chystalo na mnohem tvrdší zimu, než na jakou jsme byli v posledních pěti letech zvyklí. Na druhé straně bylo výrazně víc vláhy než v minulém roce, nastřádaný vláhový deficit z minulých let se však zdaleka nevyrovnal.

A. Vjačka

 

 

Admin >


 

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2011

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz
Prajzské noviny
Komunitní plánování Hlučínska
Ludgeřovický miniexpres

Charitní domov sv. Mikuláše

Uliční výbor Vrablovec


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2014 - 2018

Město TISOVEC
Slovenská republika

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390
 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice