Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2006 - 2014

- období 2014 - 2018

  Kulturní akce
  Sport
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

  Územní plán obce

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

  Volby r. 2014

  Volby r. 2013

  Volba prezidenta
  Volby r. 2012
  Volby r. 2010
  Volby r. 2009
  Volby r. 2008
  Volby r. 2006
  Volby r. 2004
  Volby r. 2002
  Evropská unie

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Zelená informační linka
pro naše občany

800 10 10 87
ZDARMA

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí
 

        Databáze firem Evropské databanky

Nabídka práce

 

 

 

 

 

  Ludgerovice.cz - Aktuality

 AKTUALITY A OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Nabídka pozemků ke koupi

 

Informace občanům

Oznamujeme občanům, že ve středu 29. června 2016 od 12:30 do 17:00 hod. bude úsek evidence obyvatel a matriky z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

 

Putování Hlučínskem za sakrálními stavbami a dětskými hřišti - poznávací soutěž pro děti i dospělé

    - plakát

    - pravidla

    - pracovní sešit pro děti

Dotační program Kotlíkové dotace v Obci Ludgeřovice

 

Uzavření bezbariérového vstupu do budovy A Městského úřadu Hlučín

 

Den otevřených dveří v rekonstruované Dolní škole

Konal se 16.6.2016 od 10 do 16 hodin, občany pozvala Základní a mateřská škola Ludgeřovice. Přišli bývalí učitelé, občané z dolní části obce, kteří zde kdysi začínali svou školní docházku, rodiče dětí, které sem začnou po prázdninách chodit do mateřské či základní školy. Přišli například i starosta a místostarostka Markvartovic. Podívat se přišly i děti Mateřské školy Hlučínská se svými učitelkami. Všechny po škole provedli ředitel školy Mgr. Karel Moric s jeho zástupkyní Mgr. Vladimírou Liškovou. Návštěvníci byli mile překvapeni vysokou úrovni rekonstrukce a promyšleným moderním vybavením všech prostor v budově i kolem ní.

A. Vjačka

Z 10. zasedání obecního zastupitelstva

Konalo se 15.6.2016 v jedné z tříd čerstvě rekonstruované budovy Dolní školy. Před zahájením ředitel školy Mgr. Karel Moric zastupitele celou budovou od sklepa po půdu včetně nové přístavby pro mateřskou školu provedl. Budova je po rekonstrukci už zkolaudovaná a může plně sloužit škole. Zbývá jen dokončit terénní úpravy. Je hezky a moderně vybavená vším, co provoz školy potřebuje. V každé třídě je např. nad velkou bílou rozkládací tabulí i datový projektor. Sociální zařízení pro žáky základní školy a další pro děti z mateřské školy jsou nádherná, hotovo je i venkovní dětské hřiště. Od 1. září 2016 zde začne vyučování 1. třídy základní školy a jedné třídy mateřské školy. Zastupitelé byli s provedenou rekonstrukcí velmi spokojeni.

Na 10. zasedání se sešlo 15 zastupitelů, během jednání přibyl ještě jeden. Jednání sledovalo 6 občanů obce. Zastupitelé např. vzali s uspokojením na vědomí, že zpráva auditora o hospodaření obce v minulém roce je veskrze příznivá. Schválili závěrečný účet obce za rok 2015, a prodej tří stavebních pozemků v lokalitě U rybníků. V diskusi bylo např. konstatováno, že ještě není připojeno asi 200 domů, počet domů připojených ke splaškové kanalizaci už překročil číslo 1000 a denně přibývají další. Celkem má být připojeno asi 1200 domů (na Vrablovci není splašková kanalizace dosud vybudovaná). Starosta obce vyjádřil s postupem připojování spokojenost a dodal, že pokud se připojování zastaví nebo výrazně zpomalí, budou vlastníci dosud nepřipojených domů písemné vyzváni, aby se urychleně připojili, jinak se vystaví kontrolám a při zjištění porušení předpisů o splaškových vodách finančním postihům.

A. Vjačka

Vyšlo červnové číslo Ludgeřovického zpravodaje

Naleznete v něm úvodní slovo starosty, dále například články o uctění patrona sv. Floriana ludgeřovickými hasiči, o akcích obecní knihovny, o aktivitách a úspěších žáků naší školy, o pálení čarodějnic na hřišti TJ, o oslavách svátku matek, doslovný opis kroniky obce Ludgeřovice za rok 1969 s komentářem, o oslavě sedmdesáti let ludgeřovického fotbalu, upoutávky na chystané kulturní akce, Dotační program Kotlíkové dotace v obci Ludgeřovice, inzeráty a řadu dalších článků. Zpravodaj má 40 stran, je v něm otištěno 36 fotografií. Všechny články a fotografie také naleznete zde v sekci Zpravodaj.

A. Vjačka

Byla dokončena kronika obce Ludgeřovice za rok 2015

Kronika za rok 2015 má celkem se všemi pěti přílohami 339 stran a je v ní 613 fotografií. Přílohy kroniky jsou o akcích a událostech a to v kostele, v Obecním domě, na Vrablovci, na hřišti TJ. Pátá příloha obsahuje fotografické pohledy na obec pořízené v roce 2015. Celou kroniku obce za rok 2015 najdete zde v sekci Kronika obce.

 

 

Festival kultury a hlučínských řemesel

 

Konzulární dny německého velvyslanectví v Kravařích

 

Cestování s dětmi do zahraničí

 

Setkání jubilantů 2016

Jako každým rokem i letos pozvala obec do Obecního domu ty občany, kteří letos oslaví 80. narozeniny a všechny starší. Takových dědečků a babiček aktuálně v naší obci žije 255. Pozvání využilo 82 z nich. Se starostou obce Mgr. Danielem Havlíkem a místostarostkou Ing. Alenou Janošovou se v Obecním domě sešli, sami nebo se svým doprovodem, 27. května. Ty, kteří to potřebovali, přivezlo obecní auto. Před vchodem do obecního domu je vítala dechovka pana Ondruše. Podepsali se do pamětní knihy obce a v sále posadili k prostřenému stolu. Tam jim svým půvabným a veselým vystoupením pobavili a potěšili žáci třetích tříd základní školy pod vedením jejich učitelek Mgr. Kateřiny Dočárové a Mgr. Jany Grzychové. Z pódia jim na harmoniku hezky a velmi příjemně hrála studentka hlučínského gymnázia a hlučínské základní hudební školy Hana Kosková. Starosta s místostarostkou je všechny slavnostně přivítali, popřáli dobré zdraví a připili si se všemi skleničkou vína. Pak v pořadí od nejmladšího až po nejstaršího každému popřáli zvlášť a předali květinu a malý dárek. Nejstarším přítomným seniorem byl pan Erich Sobol, který se letos dožívá 90 let. Pak se podávala výborná slavnostní večeře. Během celého setkání se o jídlo, pití a obsluhu perfektně starali studenti Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb ze Šilheřovic pod vedením svých učitelů. Po večeři vystupovaly mažoretky skupiny Salome. Jejich vystoupení bylo velmi pestré, moc se líbily. Nakonec si senioři hezky popovídali se svými vrstevníky. Domů večer odcházeli nebo byli zavezeni plni dojmů z krásného setkání.

Celé setkání seniorů bylo pracovnicemi obce Vlastou Bortlíkovou, Lenkou Jurečkovou a učitelkou základní školy Mgr. Vladimírou Liškovou dobře připravené a mělo i hezký a důstojný průběh.

A. Vjačka

 

Koncert 41. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj v našem kostele

Konal se 21.5.2016 jako varhanní recitál. Byl to už 11. koncert tohoto festivalu, počínaje jeho 31. ročníkem, v ludgeřovickém chrámu sv. Mikuláše. Konal se pod záštitou velvyslance Slovenska v ČR Petera Weisse a starosty Ludgeřovic Daniela Havlíka. Stejně jako ve všech deseti předcházejících ročnících posluchači kostel zcela zaplnili. Byla mezi nimi i řada významných hostů, například členové delegací z družebních měst a obcí Tisovec na Slovensku a Putnok v Maďarsku. Koncert zahájil ředitel festivalu Mgr. Jaromír Javůrek.

Vystupovali:

Varhany: Tomáš Mihalík ze slovenských Košic, kromě řady mezinárodních úspěchů i laureát Mezinárodní soutěže Petra Ebena v Opavě 2014.

Soprán: Eva Dřízgová - Jirušová stálice operního souboru Národního divadla moravsko-slezského, častý host řady hudebních festivalů a divadel i v cizině.

Na programu byla díla těchto autorů:

Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn- Bartholdy, Julius Reubke, Francesco Paolo Tosti, Charles Franciois Gounod.

Byl to nádherný koncert, publikum bylo nadšeno a vytleskalo si i krásný přídavek.

A. Vjačka

Slavnostní otevření nového dětského hřiště

Budování nového dětského hřiště pod zdravotním střediskem bylo časové rozvrženo tak, aby mohlo být dětmi používáno od počátku letních prázdnin. Práce však šla stavební firmě pana Milana Vjačky i dodavateli jednotlivých stavem na něm rychleji, takže se počítalo s otevřením hřiště už od 1. června. Avšak během dokončovacích prací děti nevydržely a začaly ho prolézat a hrát si zde. Žádné ochranné pásky nepomohly. Obec proto přistoupila k ještě dřívějšímu otevření. Stalo se tak 21.5.2016. Na hřišti se ten den sešlo několik desítek dětí a přišli také jejich rodiče a hned ho začali naplno používat. V 16.30 hod. starosta obce Mgr. Daniel Havlík všechny svolal a hřiště oficiálně dětem předal a požádal je i jejich rodiče a vlastně všechny občany, aby si krásného nového hřiště za více než 2 miliony Kč. vážili a nedopustili jeho poškozování či ničení. Sdělil také, že je připravováno monitorování hřiště kamerovým systémem. Poděkoval všem, kteří se o jeho stavbu a vybavení zasloužili. Pan Milan Vjačka všechny přítomné děti podělil lízátkem. Pak se děti opět rozutekly hrát si na jednotlivých atrakcích hřiště.

A. Vjačka

70 let ludgeřovického fotbalu

V roce 1946, tj. necelý tok po skončení 2. světové války, začala skupina místních nadšenců právě obnoveného sportovního klubu Sokol Ludgeřovice upravovat louku u potoka na provizorní hřiště a ještě v tomto roce se na něm hrála první fotbalová utkání. Velice brzy se toto hřiště stalo důležitým sportovním, společenským a kulturním místem Ludgeřovic a je jim dodnes. Za těch 70 let prošel pochopitelně areál hřiště mnoha rekonstrukcemi a úpravami až do současné moderní podoby. Stále se zde samozřejmě hraje kopaná a ludgeřovická mužstva žáků, dorostenců i mužů fotbalového oddílu TJ Ludgeřovice hrají v systému soutěží Českého fotbalového svazu, A mužstvo v současné době v I.B třídě krajské soutěže, kde vede tabulku a má šanci postoupit do I.A třídy. Za těch 70 let se vystřídala dlouhá řada hráčů a funkcionářů, řada z nich už není mezi námi. Podle mých zjištění jediným žijícím, který působil v ludgeřovickém fotbalu celých 70 let, je pan Jan Dočkal. Ten jako žák základní školy už v roce 1946 pomáhal při budování hřiště a postupně byl hráčem, trenérem a funkcionářem TJ. Byl i předsedou TJ. Stále je členem TJ a nechybí jako divák na drtivé většině domácích utkání mužstva TJ.

Oslava významného výročí ludgeřovického fotbalu se konala v areálu hřiště ve dnech 14. a 15. května 2016:

První den se především hrálo mistrovské utkání A mužstva v I.B soutěži. Soupeřem bylo mužstvo FK Staříč, domácí zvítězili vysoko 6 : 0 a upevnili si tak 1. místo v tabulce. V areálu hřiště pak byla až do večera obvyklá lidová slavnost s řadou stánků s občerstvením a diskotéka. V zasedací místnosti v tribuně se pak konalo setkání funkcionářů TJ s bývalými hráči.

Druhý den oslava začala přátelským utkáním ludgeřovických „starých pánů“ s markvartovickými. „Naši“ asi netrénovali, protože prohráli vysoko 1 : 6. Vrcholem oslav pak bylo přátelské utkání domácího A mužstva s mužstvem složeným z bývalých hráčů Baníku Ostrava. V mužstvu hostů byli i hráči, kteří mají za sebou úspěšné působení v národním mužstvu, s nimi přijel i trenér pan Komňacký, který na počátku 21. století dovedl Baník k titulu mistra ligy. Mužstvo TJ Ludgeřovice hrálo v poli s baníkovci celkem vyrovnané utkání, ovšem v zakončování útoků byli mnohem slabší a tak prohráli 3 : 5. Všichni však byli spokojeni, hráči i diváci. Toto utkání přilákalo i řadu významných diváků jako např. starosty okolních obcí, bývalé ligové hráče apod. Během oslav se s nimi v tribuně konala řada setkání s funkcionáři a bývalými hráči TJ.

Oslava výročí ludgeřovického fotbalu se vydařila. Byla dobře připravená, počasí celkem přálo, diváků bylo dost, vše proběhlo v pořádku a důstojně. Přejme ludgeřovickému fotbalu úspěšná i další léta, tak aby mohl s hrdostí slavit i další kulatá výročí.

A. Vjačka

Obec Ludgeřovice pořádala 14.5.2016 oslavu svátku matek

Pozvala na ni do sálu Obecního domu všechny maminky a babičky z Ludgeřovic. Všechny, které přišly, a bylo jich plný sál, přivítala místostarostka obce Ing. Alena Janošová, blahopřála k svátku a poděkovala za jejich krásné, laskavé a obětavé mateřství. Všechny pak svým vystoupením krásně potěšily a pobavily děti z vrablovecké mateřské školy s jejich učitelkami. Oslava pak pokračovala zábavným pořadem dvojice Oldřich Kolovrat (výzkumník v oboru analytické chemie a jinak všeumělec), Peter Soós (Slovák, sólista opery opavského divadla). Pořad nazvali „desatero řemesel, desátá bída“ a bylo to pásmo hudby, zpěvu, poezie, klavíru, humorného vyprávění, kytary. Jejich vystoupení bylo velmi zajímavé, chtělo to však sál s lepší akustikou.

A. Vjačka

Klub důchodců Vrablovec slavil den matek

Slavil 11.5.2016 ve Společenském domě. Členkám klubu přišly gratulovat děti místní mateřské školy se svými učitelkami, starosta Ludgeřovic Mgr. Daniel Havlík, místostarostky Hlučína a Ludgeřovic Blanka Kotrlová a Ing. Alena Janošová, koordinátorka Komunitního plánování Hlučínska Ing. Tereza Kubinová. Děti všem zazpívaly, zarecitovaly i zatancovaly, pro všechny přítomné ženy měly nakreslená přáníčka. Za hezké vystoupení a gratulaci pak předsedkyně klubu Eva Vojevodová děti podělila sladkostmi. Pak přišli na řadu dospělí gratulanti, ti měli kromě slovní gratulace pro každou ženu připravenou i květinu. Nakonec gratuloval také nejstarší muž Vrablovce pan Evald Jurček, který v příštích dnech oslaví už 89. narozeniny. Nechybělo výborně pohoštění, vzpomínání a veselé povídání. Prostě oslava jak má být.

A. Vjačka

Tradiční slavnost uctění patrona hasičů sv. Floriana 1.5.2016

Tato slavnost konaná v první májovou neděli má v naší obci nejdelší tradici, pravděpodobně už od počátku 20. století. S určitými omezeními se konala i za německé okupace a za komunistického režimu. Také průběh je v naší obci tradiční. Kolem půl desáté se u hasičské zbrojnice sejdou hasiči ve svátečních uniformách a jejich hosté a to nejen z Ludgeřovic a Vrablovce, ale i z některých okolních a družebních obcí. Letos to byli z Markvartovic, z polské Turzyczky, a slovenské Liptovské Kokavy, v čele s hasičskými a obecními prapory. Nechybí ani starostové obcí. Vždy k tomu hraje dechovka pana Ondruše. Všichni se seřadí do průvodu a ten těsně před desátou s hudbou pochoduje ke kostelu. Ke dveřím kostela pro ně přijde kněz s ministranty a odvede je do kostela. Následuje slavnostní mše svatá. Je to krásná slavnost zejména, když je právě slušné počasí, jako letos.

K hasičům a máji patří také stavění májky. Letos ji ludgeřovičtí hasiči původně chtěli postavit na Menšíkové louce hned po floriánské slavnosti. Jejich sváteční uniformy by však přitom mohly doznat úhony a tak májku postavili v montérkách už v předvečer prvního máje. Nevydržela tam ani do rána. Svítalo, když ji uřezali, jak je to jakýmsi podivným zvykem, nějací mladí muži, údajně z Markvartovic. Zbyl po ní jen pahýl a na zemi ležící zbytek bez májky na horním konci (viz poslední foto). Hasičům nezbývá, než ji postavit znovu, aby mohli 28. května májku slavnostně skácet sami za přítomnosti publika, jak už inzerovali v květnovém Ludgeřovickém Zpravodaji.

A. Vjačka

Z tradičního pálení čarodějnic na hřišti TJ Ludgeřovice

Konala se v poslední dubnový podvečer, ten letos padnul na sobotu a byl nádherný teplý slunečný jarní den. Tím pádem přišel i rekordní počet návštěvníků. Přišlo i hodně dětí od předškoláků po dorostence a také jejich rodiče. Přišli i z okolních obcí. Je znát, že ludgeřovické pálení má tradici věhlas i úroveň. Jako v minulých letech to byla příjemná slavnost pro celé rodiny a přilákala snad 700 návštěvníků. Obětaví organizátoři TJ zajistili zajímavý program, několik atrakcí pro ty nejmenší, řadu stánků s občerstvením, postavili vysokou působivou vatru pro samotný akt pálení atd. Jako každoročně nemohli chybět ludgeřovičtí dobrovolní hasiči, ti se postarali o zapálení vatry a o bezpečí při jejím hoření.

Odpoledne se začínalo mistrovským fotbalovým utkáním I.B třídy mužů TJ Ludgeřovice s FC Ostrava-Jih (domácí remizovali 2 : 2). Po fotbalu se celý areál TJ stal místem velké jarní slavnosti s veselým programem pro děti s čaroději a čarodějnicemi, s kolotočem, skákacím hradem, nafukovacím hradem a stánky s dobrotami. Pro dospělé teklo proudem pivo, pekly se steaky, buřty atd.

Ve 20.15 hodin byl na pořadu vrchol večera - samotné pálení. Vydařilo se, oheň hořel krásně a hodně vysoko. Vítr nefoukal, takže plameny se šplhaly zcela svisle, byla to nádherná podívaná. Po dohoření vatry program pokračoval diskotékou.

Byla to opravdu pěkná slavnost.

A. Vjačka

Soutěž mladých hasičů v rámci Hlučínské ligy mládeže

Konala se 24.4.2016 na hřišti základní školy Ludgeřovice, pořadatelem byl Sbor dobrovolných hasičů Ludgeřovice. Soutěže se účastnilo ve dvou věkových kategoriích (mladší a starší žáci) celkem 23 družstev i z řady okolních obcí. Soutěžilo se s velkým zápalem, bylo zřejmé, že to děti baví. Prostě dobrovolní hasiči se o dorost dobře starají.

A. Vjačka

V parku pod zdravotním střediskem staví obec nové moderní dětské hřiště

Hřiště buduje známá místní stavební firma pana Milana Vjačky. Stavební práce probíhají od konce března 2016. Jsou naplánovány tak, aby hřiště mohlo začít sloužit dětem už od počátku letošních letních prázdnin. Snímky z 2.4. a 21.4.2016.

A. Vjačka

Běžecká štafeta do Říma

 

Jarní uklízení obce

Veřejná prostranství v naší obci pravidelně uklízí Technické služby Ludgeřovice. Uklízí dobře, ovšem i přesto zůstává řada neuklizených skrytých zarostlých prostorů např. na okrajích lesů, ručejů nebo státní silnice, kam různí nepořádníci rádi odhazují vše, co nepotřebují. Starosta obce Mgr. Daniel Havlík proto vyzval občany, aby se pod jeho záštitou 16.4.2016 dopoledne zapojili do celorepublikově organizované akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ a pomohli tyto černé skládky uklízet. Akce se účastnilo jen velmi málo občanů. Pilně uklízeli a nasbíranými odpadky zaplnili nemálo velikých plastových pytlů.

A. Vjačka

Tradiční vítání občánků

Konalo se v obřadní místnosti obecního úřadu 16.4.2016. Vítány byly děti narozené během uplynulého půlroku, byli to Daniel 2x, Ellen, Eliška, Ema, Fabian, Filip, Jakub 2x, Klára, Kryštof, Martin, Oliver, Prokop, Robin, Samuel, Štěpán, Tereza, Tomáš, Vítek, Zuzana celkem 21 dětí, z toho 15 chlapečků a 6 děvčátek. Dost bylo dětí z vícečetných rodin. Jedna rodina už má děti čtyři. Přítomným zazpívaly a recitovaly děti z mateřské školy z ulice Hlučínská vedené jejich učitelkami Margit Hvizdákovou a Irenou Šustkovou. Z prostorových důvodů byly děti vítány za sebou ve dvou skupinách, v první vítal starosta obce Mgr. Daniel Havlík, ve druhé místostarostka Ing. Alena Janošová. Přítomní rodiče se podepsali do pamětní knihy, převzali gratulace a dar obce 2000 Kč za vítané dítě. Také byly pořízeny fotografie na památku. Celou slavnost doprovázeli hudbou (klávesy, housle) učitelky hudební školy z Hlučína. Květinovou výzdobu a kytičky pro maminky darovalo květinářství paní Miluše Václavíkové. Jako vždy, i tentokrát to byla hezká slavnost.

A. Vjačka

Noc s Andersenem

V budově obecního úřadu, zejména pak v obecní knihovně 12 dětí ve věku kolem 10 let strávilo kouzelný podvečer 1.4.2016 a celou noc až do rána 2.4.2016. Účastnily se tam akce pro děti, která je už řadu let každoročně organizovaná v knihovnách po celém světě s odkazem na světoznámého autora pohádek jako „Noc s Andersenem“. V naší knihovně se konala už šestým rokem. Pracovnice obecního úřadu Vlasta Bortlíková, Lenka Jurečková a Jana Baránková, jako průvodkyně nocí i letos dětem připravily zajímavý program a to na námořnické téma. Děti i průvodkyně byli oblečeni jako námořníci. Velmi zajímavě se četlo a povídalo o mořích, lodích, odvážných mořeplavcích, pirátech, cestovatelích atd. Děti si pak nakreslily a vyzdobily každé svou loď, aby měly druhý den ráno venku čím ozdobit strom „pohádkovník“.

Po společné večeři v zasedací místnosti obecního úřadu za nimi přišli skuteční cestovatelé po dalekých mořích a zemích. Byli to Veronika Baránková (28 let), a její přítel Jakub Dostál (31 let), kteří se po dokončení vysokoškolského studia a jednoho roku v zaměstnání rozhodli zpestřit a obohatit svůj život cestováním po zeměkouli. Poslední rok a půl strávili na Novém Zélandu, ostrově Samoa, na Filipinách a v Dubaji. Během svého cestování se živili brigádami například při sklizni ovoce. Domů se vrátili před několika dny. Pro noc s Andesenem připravili zajímavou prezentaci o tropickém ostrově Samoa a tamních obyvatelích, jazyku, přírodě, zvířatech, jídle, zvycích a podobně. Sami byli oblečeni, nebo spíše neoblečeni, jako domorodci. Povídali o ostrově velmi zajímavě, přinesli dětem k ochutnání ukázky tropického ovoce. Připraven pak měli test s otázkami o ostrově Samoa, kterým si ověřili, co si děti z jejich povídání zapamatovaly. Vítěz testu dostal o ostrově krásnou knihu.    

K spánku na karimatkách rozložených na podlaze knihovny děti ulehly až po půlnoci. Druhý den ráno ještě venku před obecním úřadem zavěšovaly na „kouzelný strom pohádkovník“ obrázky lodí, které v noci vytvořily a pokreslily. Také se společně fotografovaly. Domů se po snídani vracely plné zajímavých dojmů a zážitků.

A. Vjačka

Bezplatná daňová složenka

Ve snaze usnadnit občanům plnění jejich daňových povinností, zavádí Finanční správa od 1. března 2016 tzv. daňovou složenku. Díky této složence budou moci občané, kteří preferují hotovostní placení, zaplatit své nejběžnější daně na nejbližší poště bez poštovného. Mnohonásobně se jim tím rozšíří dostupnost této služby. Složenky jsou k dispozici na všech poštách a na územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj.

- Placení vybraných druhů daní prostřednictvím poštovní poukázky A - doklad V/DS

- Informace pro fyzické osoby k placení vybraných druhů daní od 1. 3. 2016

- Bezplatná daňová složenka - pokyny k vyplnění

Informace pro občany ČR s trvalým pobytem na adrese ohlašovny

Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt. V Ludgeřovicích jsou oznámení uložena v kanceláři č. 10 v prvním poschodí v budově obecního úřadu.

- leták „Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?“

Vyžádejte si zdarma „vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“

 

Změna ceny vodného od 1. ledna 2016

 

Nová možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

 

Dýchejme čistý vzduch - informace o projektu

 

Pomoc obětem kriminality v Ostravě

 

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje

Ministerstvo životního prostředí ČR provádí aktualizaci Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2016. Návrh koncepce včetně jejich vlivů na životní prostředí je zveřejněn v informačním systému SEA na adrese http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php.
 

Oznámení o osvobození od místního poplatku

V sekci formuláře finančního úseku je možné stáhnout elektronickou verzi formuláře - Oznámení o osvobození od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 

Obec Ludgeřovice má zpracovaný návrh nového územního plánu

Návrh nového územního plánu Ludgeřovice byl spolufinancován v rámci Integrovaného operačního programu z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.


 

 UDÁLO SE A OSTATNÍ UDÁLOSTI

 

Ludgeřovický občan, ligový fotbalista Vladimír Coufal

Hraje od roku 2012 za Slovan Liberec (letos 3. místo v extralize) jako obránce, na dresu má číslo 5, patří tam do základní sestavy mužstva, hraje dobře a letos dokonce v pohárovém zápase Evropské ligy s mužstvem Olympic Marseille vstřelil vítězný gól na 1 : 0. Vladimír Coufal má 24 let a dostává se do nejlepších let fotbalisty. Jeho vzorem je španělský hráč Sergio Ramos, jeho cílem je probojovat se do reprezentačního mužstva (byl zatím ve výběru pro jednadvacítku), jeho snem je dostat se do sestavy takového mužstva, jako je Real Madrid, nebo Dortmund.

Vladimír byl rodiči, stejně jako oba dva jeho sourozenci, od mala veden ke sportu. Maminka (rozená Dřevjaná), byla před léty úspěšná sportovní gymnastka, byla členkou reprezentačního družstva, nyní se jako trenérka věnuje krasobruslení. Otec hrál závodně fotbal a nyní je trenérem fotbalového mužstva TJ Ludgeřovice. Bratr Petr (21 let) i sestra Jana (19 let) jsou úspěšní krasobruslaři. On sám chtěl vždy být fotbalistou. Za žáky i dorost vyrůstal v Baníku Ostrava, pak v mužstvech Hlučína (II. a III. liga), v Opavě (II. liga), nyní hraje v extraligovém Liberci.

Vladimír svou krátkou letošní dovolenou tráví u rodičů v Ludgeřovicích. Zastihnul jsem ho 14.června na hřišti TJ Ludgeřovice, kam si přišel s místními fotbalisty zatrénovat. Je to příjemný, skromný, pracovitý a cílevědomý mladý muž. Věřím, že dosáhne všech svých cílů a splní se mu všechny jeho fotbalové sny. Upřímně mu to přeji.

A. Vjačka

Sportovní odpoledne pro děti na hřišti TJ Ludgeřovice

Tato každoroční červnová akce se letos konala v neděli dvanáctého odpoledne. Pořádala TJ Ludgeřovice s podporou obce Ludgeřovice. I letos přišlo hodně zejména mladších dětí, přišli i jejich rodiče. Bylo příjemné téměř letní počasí. Připraven byl bohatý program, zejména tradiční sportovní soutěže dětí na ploše fotbalového hřiště, kde soutěžily ve dvanácti disciplínách, z nichž poslední byla soutěž v běhu v sedmi věkových skupinách. Než pak pořadatelé vyhodnotili výsledky, předvedli své umění i fotbaloví benjamínci TJ. Připraven byl i bohatý doprovodný program jako malování na obličej, vystoupení klaunice Trdlíny, propagační soutěže pojišťovny ALIANZ, velký sortiment občerstvení apod. Následovalo vyhlášení nejúspěšnějších na stupních vítězů. Volná zábava na čerstvém vzduchu pak pokračovala až do večera.

Byla to vydařená akce, velké poděkování patří řadě sponzorů, kteří zejména financovali ceny pro vítěze a také obětavým členům TJ, kteří akci připravili a jednotlivé soutěže i celý průběh organizovali.

A. Vjačka

 

Fotbalové mužstvo mužů TJ Ludgeřovice postoupilo do I.A třídy krajské soutěže    

Poslední domácí zápas v I.B třídě hráli 11.6.2016, soupeřem bylo mužstvo z Darkovic. Už před zápasem měly Ludgeřovice postup zajištěn, takže se mohlo hrát uvolněně a tak, aby diváci byli spokojeni. Podařilo se, padaly krásné góly, domácí vyhráli 3:1. Ještě příští týden budou hrát poslední utkání jarního kola v I.B třídě ve Vřesině, ale už mohli i s diváky postup řádně oslavit. Postup je ten nejlepší počin k 70. výročí ludgeřovického fotbalu.

A. Vjačka

Noc kostelů 11.6.2016

Ludgeřovická farnost se svým kostelem sv. Mikuláše se zúčastnila už po páté, obdobně jako celá řada kostelů v republice a Evropě. Návštěvníci postupně přicházeli od večera až téměř do půlnoci, řada z nich přijela autem - ti navštívili během večera zpravidla několik kostelů. V Ludgeřovicích se mohli na příklad účastnit mše svaté, vyslechnou vystoupení několika pěveckých souborů, prezentací o historii kostela, o činnosti Sester dobrého pastýře a Domu sv. Eufrazie, o činnosti Služebnic Neposkvrněného Početí Panny Marie a Církevní mateřské školy, účastnit se komentované prohlídky kostela včetně běžně nepřístupných míst, prohlédnout si pestrou výstavu ornátů, knih, kreseb dětí na téma náš kostel, atd. patřících k činnostem v kostele. Mohli si také vyslechnout varhanní koncert. Byla to pěkná, bohatá a zajímavá akce, velmi dobře připravená desítkami dobrovolníků, patřící v Ludgeřovicích už k těm tradičním.

A. Vjačka

Retro zábava v Obecním domě 28.5.2016

Byla to velká diskotéka, pořádalo ji SRPDŠ při ZŠ v Ludgeřovicích. Účastníky byli zejména rodiče žáků ZŠ, tedy lidé ještě hodně mladí. Přišli se záměrem „naživo“ si připomenout dobu, kdy ještě vlastně nedávno jako puberťáci obráželi diskotéky a byli i příslušně oblečeni. Zábava v sále tomu odpovídala. Hrál se pop posledních desetiletí 20. století a tancovalo se, mluvilo a chovalo způsobem, který k tomu patřil. Jediný rozdíl proti tehdejším diskotékám byl, že bufet byl včera nesrovnatelně bohatší. Byl to pro všechny přítomné moc příjemný a uvolněný večer.

A. Vjačka

Slavnost kácení obecní májky 28.5.2016 komplikovaly bouřky a déšť

Po několika týdnech krásného a suchého počasí se v den konání vše změnilo. Bouřky a déšť začaly v 16 hodin, tj. těsně po tom co ludgeřovičtí hasiči místo konání připravili a přišlo prvních několik desítek návštěvníků. Nezbylo než se schovat pod nachystaný stan. Počasí se nezlepšovalo. Nakonec hasiči májku skáceli v 19.30. Ty, kteří na Menšíkové louce vydrželi, bavila diskotéková hudba a ve 21 hodin ohňostroj. Vše ve 21.30 rázně ukončila nová bouřka se silným deštěm.

Ludgeřovičtí dobrovolní hasiči si zaslouží velké uznání za přípravu i provedení akce a také za to, že ji pro špatné počasí, a tím pádem mnohem méně návštěvníků, nevzdali a nezklamali tak zejména děti, které se na kácení i ohňostroj moc těšily.

A. Vjačka

Oslava svátku matek v Klubu důchodců Ludgeřovice

Slavili 20.5.2016 v sále Obecního domu. Jako na každé akci KD jeho členové sál zcela zaplnili. Maminkám a babičkám přišly gratulovat, zazpívat a zarecitovat děti z církevní mateřské školy spolu s jejich učitelkami. Moc se líbily, opravdu si zasloužily sladkou odměnu, kterou jim rozdali členové výboru KD. K tanci i poslechu dále hrála vrablovecká skupina Arena, fungoval dobře zásobený bufet, nechyběl sváteční přípitek s gratulací a pak dobrá večeře. Důchodci tak svátek matek dobře oslavili a nakonec si i řádně zatancovali.

A. Vjačka

Burza výpěstků na moštárně

Spolek zahrádkářů Ludgeřovice pořádá tradičně v polovině května burzu výpěstků svých členů a přátel ze spolku zahrádkářů Petřkovice, kde tito pěstitelé nabízejí občanům sazenice zeleniny, květin a keřů, které jim nadbývají. Zájem je tradičně velký, letos si zájemci během první půlhodiny odnesli skoro všechny nabízené sazenice rajčat, papriky a celeru.

A. Vjačka

Beseda s cestovateli Márovými

Konala se 28.4.2016 ve školní jídelně, pořadatelem byli základní škola a obecní knihovna. Cestovatelská rodina Márových, otec Jiří, matka Alena, syn Jiří na invalidním vozíku a dcera Monika, už spolu procestovali řadu zemí po celé zeměkouli. Vede je k tomu svému zdravotně postiženému synovi co nejvíce zpestřit a zpříjemnit život na invalidním vozíku. O svých cestách a zážitcích na nich už napsali řadu úspěšných knih a pořádají o nich besedy. V Ludgeřovicích už besedovali několikrát. Tentokrát to byla dvě dvouhodinová vyprávění doprovázená videi a fotografiemi, nejdříve pro mladší žáky a pak pro ty starší. Hovořili o svém putování po jižní Francii v minulém roce. Dětem se to hodně líbilo, zajímavou formou se toho o současné Francii dozvěděli určitě více než v hodinách zeměpisu.

A. Vjačka

Beseda s hlučínskou spisovatelkou Janou Schlossarkovou 24.4.2016

Konala se ve Společenském domě na Vrablovci, pořádal Sbor dobrovolných hasičů Vrablovec. Jana Schlossarková už dlouhou řadu let sbírá a píše veselé příběhy lidí na Hlučínsku, přitom často používá hlučínské nářečí. Poskládala z nich a také vydala už řadu oblíbených knížek. Všichni ji známe, na její besedy, při nichž se svých knížek předčítá, rádi chodíme především my starší. Milým způsobem si při nich připomínáme nedávnou dobu, kdy jsme ještě všichni mluvili „po našemu“ a poslouchali vyprávění rodičů a prarodičů o tom, jak se kdysi žilo a co se událo.

A. Vjačka

Divadlo v Obecním domě 22.4.2016

Pořadatelem byl Klub důchodců Ludgeřovice. Na programu byla klasická veselohra Ladislava Stroupežnického Naši furianti. Hrál divadelní soubor Berani Těškovice. Účinkovalo 35 ochotníků. Bylo se opravdu na co dívat, režie představení byla nápaditá, obešla se bez opony. Na jevišti se často odehrávaly dva příběhy. Vpředu se například tancovalo, zpívalo, probíhala živá konverzace či hospodská rvačka. Současně se v zadní části jeviště připravovala nebo dokonce probíhala další scéna. Všech 150 diváků se velmi dobře bavilo.

A. Vjačka

Akce Klubu důchodců Vrablovec 22.4.2016

Konala se v sále Kulturního domu v Petřkovicích. Vrablovečtí pozvali i členy okolních klubů důchodců. V sále se tak sešlo více než 200 účastníků. Jako vždy i tentokrát byli důchodci z Vrablovce vzornými hostiteli. Připraven byl bohatý bufet a velká soutěž o ceny, k tanci i poslechu hrála hudba ARENA. Nálada i zábava byly výborné, tančilo se, soutěžilo, zpívalo, povídalo, jedlo, pilo. Prostě bezvadné seniorské odpoledne.

A. Vjačka

Klub důchodců Ludgeřovice vítal jaro

Událo se to v sále Obecního domu 15.4.2016. Výbor klubu svým členům připravil na začátek hezké překvapení a to velké vystoupení folklorního souboru Palkovická chasa z Palkovic u Frýdku-Místku včetně jejich muziky, kterou pojmenovali Mucha. V souboru vystupují jako muzikanti, zpěváci a tanečníci jak dospělí, tak i malé děti. V souboru působí i ludgeřovický rodák pan Strachota. Jejich zajímavé vystoupení mělo velký úspěch.

Akce pak pokračovala obvyklým programem, např. gratulacemi těm, kteří mají narozeniny v aktuálním měsíci, povídáním o všem, co se událo a plánováním dalších společných akcí. Hrála hudba Arena z Vrablovce, někteří si i zatancovali. Nechyběla chutná večeře a dostatek sladkostí a nápojů ze svépomocného bufetu. Byl to příjemný a výborem klubu perfektně připravený večírek.

A. Vjačka

 

 

Admin >


 

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2011

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz
Prajzské noviny
Komunitní plánování Hlučínska
Ludgeřovický miniexpres

Charitní domov sv. Mikuláše


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2014 - 2018

Město TISOVEC
Slovenská republika

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390
 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice