Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

  Volby r. 2016

  Volby r. 2014

  Volby r. 2013

  Volba prezidenta (2013)
  Volby r. 2012
  Volby r. 2010
  Volby r. 2009
  Volby r. 2008
  Volby r. 2006
  Volby r. 2004
  Volby r. 2002
  Evropská unie

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 

  Ludgerovice.cz - Aktuality

 

Speciální režim pro úkony ve správních řízeních v době vyhlášeného nouzového stavu

 

 

Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu

 

Oznámení občanům

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 23. 3. 2020 se úřední hodiny Obecního úřadu Ludgeřovice s účinností ode dne 24. 3. 2020 od 00:00 hod. do dne 1. 4. 2020 do 6:00 hod. stanovují takto:

Středa 25. 3. 2020 od 14:00 do 17:00 hod.

Pondělí 30. 3. 2020 od 8:00 do 11:00 hod.

Úřední hodiny slouží pouze k vyřízení nezbytných záležitostí, které nesnesou odkladu (např. pohřeb, svatba v ohrožení života). Kontakt se zaměstnanci úřadu je v uvedeném čase možný pouze po předchozí telefonické domluvě.

Kontakt: 553 876 011, 553 876 016

Pokladna OÚ Ludgeřovice bude uzavřena, a to až do odvolání. Žádáme proto občany, aby v maximální možné míře prováděli platby bezhotovostně převodem na účet obce, popř. realizovali platby prostřednictvím složenek u přepážek České pošty.

Splatnost závazků, které mají občané vůči Obci Ludgeřovice, se tímto automaticky prodlužuje o dobu, po kterou bude pokladna uzavřena.

Mgr. Daniel Havlík

starosta obce

9. zasedání zastupitelstva 11. 3. 2020

Fotografie. Deváté zasedání zastupitelstva 11. 3. 2020.

Konalo se v sále Obecního domu, přítomno bylo 17 zastupitelů. Jejich jednání sledovalo 5 občanů obce. Program jednání byl stručný.

Zastupitelé zejména:

- Projednali a schválili veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu obce a to 50 tis. Kč pro mobilní hospic Ondrášek, 570 tis. Kč pro Charitu Hlučín na provoz Charitního domova, 170 tis. Kč pro Charitu Hlučín na mobilní služby, 500 tis. Kč pro Farnost Ludgeřovice na provoz a údržbu kostela, 200 tis. Kč pro TJ Ludgeřovice na provoz a údržbu, 80 tis. Kč pro spolek Junák - Český skaut na činnost, 50 tis. Kč pro Svatováclavský festival na koncert v našem kostele.

- Projednali a schválili v rámci tzv. kotlíkové dotace návratné bezúročné půjčky na výměnu stávajících kotlů na uhlí za kotle plynové pro 3 občany obce ve výši 110 až 130 tis. Kč.

Závěrečná diskuse byla o opatřeních proti šíření infekce Covid - 19 a o dopravních problémech, které už v dubnu v obci nastanou po zavření silnice č. 56 v úseku od světelné křižovatky u kostela po Petřkovice v důsledku nutné generální opravy mostu nad ulicí Lípová. Oprava skončí až ve druhé polovině 4. čtvrtletí letošního roku. Bezprostředně pak bude zahájena stavba kruhového objezdu na křižovatce ulic Hlučínská a Markvartovická.

A. Vjačka

Dětský maškarní karneval 8. 3. 2020

Fotografie. Dětský maškarní karneval 8. 3. 2020.

Konal se v prostorách Obecního domu. Pořadatelem bylo SRPDŠ. Sál byl plný účastníků a to dětí předškolního věku a jejich rodinných příslušníků.

Zobrazit článek a všechny fotografie >

Usnesení vlády České republiky (Sbírka zákonů, částka 42, 19. 3. 2020)

 

Usnesení vlády České republiky (Sbírka zákonů, částka 41, 18. 3. 2020)

 

Mimořádná výzva starosty obce Ludgeřovice všem občanům

Vážení občané, obracím se na vás všechny v těžké chvíli koronavirové epidemie, kdy jsme vystaveni situaci, se kterou nikdo z nás nemá žádnou zkušenost. Přesně v takové chvíli je třeba si nechat poradit. Respektovat rady těch, kteří problematice koronaviru rozumí a na které se můžeme a musíme spolehnout.

Proto vás všechny prosím a vyzývám:

Začněte si s okamžitou platností při návštěvě prodejen potravin, drogerie, lékáren, pošty, ordinací lékařů, popř. jiných zařízení, která jsou dosud v provozu, zakrývat nos a ústa! Totéž doporučuji při pohybu po veřejných prostranstvích v obci.

A to i přesto, že oficiální zdravotnicky certifikované modely roušek na trhu zatím nejsou. Ze sdělovacích prostředků, z rad odborníků jasně vyplývá, že pomáhá jakákoli forma ochrany. Stačí roušky vyrobené improvizovaně doma, šála, šátek či cokoli podobného ze 100% bavlny. Není-li vám situace kolem koronavirové epidemie lhostejná, chcete-li stejně jako já udělat alespoň něco pro ochranou svou a svých blízkých, je to v tuto chvíli jedna z mála opravdu funkčních možností. Děkuji, že ji berete vážně.

Dávejte na sebe pozor, přeji hodně sil.

Váš Daniel Havlík, starosta obce Ludgeřovice

Konání sňatečných obřadů

Sňatečné obřady po dobu trvání zákazu volného pohybu nelze konat, neboť na ně nedopadá žádná z výjimek zákazu volného pohybu osob vymezená v usnesení vlády č. 215 z 15. března 2020. Uzavření manželství nelze považovat za neodkladnou úřední záležitost.

Mgr. Daniel Havlík

starosta obce

Seznam osob v karanténě pro potřebu krizového štábu obce

Žádám všechny obyvatele obce, kteří jsou v současné době z jakýchkoli důvodů (např. návrat ze zahraničí) v karanténě, aby nahlásili na e-maily starosta@ludgerovice.cz nebo urad@ludgerovice.cz své kontaktní údaje, zejména adresu pobytu v karanténě, telefonní číslo a e-mail. Tyto údaje potřebujeme pouze pro potřebu krizového štábu obce v případě potřeby zajištění základních potřeb obyvatel a nebudou nikde dále zveřejňovány!

Mgr. Daniel Havlík

starosta obce

Tisková zpráva SmVaK Ostrava

 

Mimořádné opatření obce Ludgeřovice č. 1/2020

V souladu s doporučením MŠMT ČR ze dne 12. 3. 2020 se s účinností od 17. 3. 2020 do 9. 4. 2020 včetně zakazuje:

- osobní přítomnost žáků předškolního vzdělávání v předškolních zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jejichž zřizovatelem je Obec Ludgeřovice.

Odůvodnění:

Toto mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Mgr. Daniel Havlík

starosta obce

K realizaci tohoto opatření se rozhodly přistoupit i soukromá MŠ Ludgeřovice a Církevní MŠ.

Tisková zpráva Finančního úřadu pro MS kraj

 

Nařízení a usnesení vlády České republiky (Sbírka zákonů, částka 32/2020)

 

Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu

 

 

Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k vyhlášení nouzového stavu

 

Mimořádné opatření Ministerstva vnitra ČR

   - mimořádné opatření

   - příloha

Omezení veřejné linkové osobní dopravy

Od pondělí 16. 3. 2020 dojde k omezení veřejné linkové osobní dopravy – budou platit jízdní řády pro letní školní prázdniny. Jízdní řády jsou dostupné na webových stránkách www.portal.idos.cz a www.kodis.cz.

Uzavření obecní knihovny

Knihovna je z důvodu vládou vyhlášeného nouzového stavu do odvolání uzavřena.

Děkujeme za pochopení.

 

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti s novým koronavirem

   - zákaz konání akcí s účastí nad 100 osob

   - uzavření základních, středních a vyšších odborných škol, učilišť a vysokých škol

Jak se chovat v karanténě

 

 

 

Program na Poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje - „Kotlíkové půjčky“

 

Dotační program Kotlíkové dotace v Obci Ludgeřovice

 

Projekt Spolupráce - „Rok na vsi“

Plakát. Informace o Projektu spolupráce - Rok na vsi.

 
Vizualizace Centra služeb Ludgeřovice

Video. Vizualizace Centra služeb Ludgeřovice.

Upozornění:

S ohledem na autorská práva je použití tohoto videa povoleno pouze pro oficiální webovou stránku obce. Jakékoli jeho kopírování nebo sdílení není povoleno!

3. vlna kotlíkových dotací - informace

- informace občanům Ludgeřovic

- brožura

- leták

- žádost o změnu typu kotle - DOC, PDF

Plán rozvoje obce Ludgeřovice

 

 
ARCHIV AKTUALIT >
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Admin >


 

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2011

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz
Prajzské noviny
Komunitní plánování Hlučínska
Ludgeřovický miniexpres

Charitní domov sv. Mikuláše

Uliční výbor Vrablovec


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice