Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

  Volby r. 2016

  Volby r. 2014

  Volby r. 2013

  Volba prezidenta (2013)
  Volby r. 2012
  Volby r. 2010
  Volby r. 2009
  Volby r. 2008
  Volby r. 2006
  Volby r. 2004
  Volby r. 2002
  Evropská unie

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Zelená informační linka
pro naše občany

800 10 10 87
ZDARMA

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky

Nabídka práce

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 

  Ludgerovice.cz - Aktuality

Nový informační systém

Značení jízdních kol

 

3. vlna kotlíkových dotací - nové informace

- informace občanům Ludgeřovic

- brožura

- leták

- žádost o změnu typu kotle - DOC, PDF

Pozvánky na akce v Ludgeřovicích

Jaro v lesní školce

 

Májová veselice

 

Den matek

 

Setkání jubilantů

 

Den slezských varhan

 

Letní příměstské tábory

Vítání občánků

Vážení rodiče,

v sobotu 27. dubna 2019 se uskuteční vítání dětí.

Přihlásit se můžete, pokud se Vaše dítě narodilo během posledního roku a od narození má stále trvalý pobyt v Ludgeřovicích. Stačí, když se jeden z rodičů dostaví se svým občanským průkazem a rodným listem dítěte na Obecní úřad v Ludgeřovicích do kanceláře č. 10 v 1. poschodí.

Uzávěrka přihlášek na jarní vítání je ve středu 10. dubna 2019.

Důchodci vítali jaro 12. 4. 2019

Byla to akce Klubu důchodců Ludgeřovice. Členové klubu už před 16. hodinou zaplnili sál obecního domu do posledního místečka. Počasí sice venku vůbec nevypadalo jako jarní, byly jen +3ºC, poprchávalo. V sále však bylo veselo a jaro bylo řádně přivítáno.

Zobrazit článek a všechny fotografie >

Beseda s cestovateli Jiřím a Alenou Márovými 12. 4. 2019

Manželé Márovi z Přerova už procestovali opravdu velký kus světa. Důvodem, proč se před řadou let dali na cestovatelský způsob života, byl jejich zvídavý syn Jirka upoutaný na invalidní vozík. Ten si vymýšlel a naplánoval řadu cest po světě a jeho obětaví rodiče se mu snažili jeho plány plnit.

Zobrazit článek a všechny fotografie >

Ludgeřovické velikonoční trhy 6. 4. 2019

Pořádala obec Ludgeřovice, připravila a organizovala kulturní komise obce. Celý sál Obecního domu vyplnily stánky se zajímavými exponáty a zbožím vztahujícím se k velikonocům od sladkostí a pamlsků po různé ozdoby, knihy, květiny, pomlázkové karabáče atd.

Zobrazit článek a všechny fotografie >

Uklízení obce 6. 4. 2019

V rámci už tradiční dubnové celostátní akce „Ukliďme Česko“ také skupiny obyvatel Ludgeřovic uklízely veřejné prostory své obce.

Zobrazit článek a všechny fotografie >

FIRST RESPONDER - zlepšení dostupnosti včasné první pomoci

Z prvního jarního fotbalu na hřišti TJ 30. 3. 2019

Mužstvo TJ Ludgeřovice bylo po podzimní části krajské soutěže 1. A třídy v tabulce s devíti body na předposledním místě. V jarní části proto potřebuje nutně bodovat. V 1. kole hraném ve Vřesině však prohrálo a tak všichni zainteresovaní doufali, že na domácím hřišti hraném z mužstvem ze Slavkova konečně vyhraje.

Zobrazit článek a všechny fotografie >

Výstavba nového sociálního zázemí na hřbitově

Vážení spoluobčané,

v posledních týdnech jsme spolu s panem farářem a jáhnem naší farnosti zaznamenali celou řadu dotazů na výstavbu nového sociálního zázemí na našem hřbitově. Mnoho z vás se podivovalo nad "stavbou záchodů za 3 miliony korun", jak by se dalo říci ve zkratce. Rozhodli jsme se tedy společně se zástupci Římskokatolické farnosti Ludgeřovice (ŘKF) tyto "zaručené" informace uvést na pravou míru.

Především se nejedná pouze o stavbu nového sociálního zázemí, ale také likvidaci staré budovy WC a skladů přilehlých ke kapli známé jako bývalá márnice. Dále bude postavena nová budova sociálního zázemí, provedeny přípojky vody, kanalizace a elektřiny, vyřešen nový vstup do kaple, upraveno oplocení a branka u kaple a samozřejmě také provedeny sadové úpravy uvolněných ploch v místě stávajícího WC. V budově bývalé kaple vznikne nové zázemí pro hrobníka, nově vybudované sociální zázemí bude využitelné celoročně, bude vytápěné a mimo dámského a pánského WC zde nově vznikne také WC pro invalidní spoluobčany.

Celková cena zakázky byla ve veřejné soutěži vysoutěžena za 2.903.356 Kč, z toho však stavba samotné nové budovy činí pouze 1.279.658 Kč. Likvidace stávajících objektů a žumpy činí 343.544 Kč, rekonstrukce kaple 590.243 Kč, provedení nových přípojek 190.406 Kč, stavba nového vstupu do kaple a oprava všech zpevněných ploch kolem kaple a WC celkem 286.534 Kč a sadové úpravy včetně nové výsadby zeleně 127.489 Kč. Zbytek připadá na opravu oplocení s brankou a zajištění staveniště. V budově bývalé kaple vznikne nové zázemí pro hrobníka, nově vybudované sociální zázemí bude vytápěné a tedy využitelné celoročně, mimo dámského a pánského WC zde nově vznikne také WC pro invalidní spoluobčany.

Asi nejvíce nás mrzí, že většinou se nad výší ceny podivují lidé, kteří ani neprojevili zájem se s celým projektem seznámit, vůbec nevědí, že se pohybujeme kolem památkově chráněných objektů a tedy i celkový vnější dojem musí být v souladu s kostelem, farou nebo cihlovým oplocením. Navíc se nám konečně podaří definitivně vyřešit problém nedůstojného sociálního zázemí, které mnozí návštěvníci označují za ostudu zdejšího krásného hřbitova.

Jsme pochopitelně připraveni zájemcům projekt ukázat i názorně.

Mgr. Daniel Havlík

starosta obce

Mgr. Václav Koloničný

Farář ŘKF Ludgeřovice

Mgr. et Mgr. Zdeněk Uher

Trvalý jáhen ŘKF

Informace Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj

 

Plán rozvoje obce Ludgeřovice

 

Vyžádejte si zdarma „vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“

 

Oznámení o osvobození od místního poplatku

V sekci formuláře finančního úseku je možné stáhnout elektronickou verzi formuláře - Oznámení o osvobození od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obec Ludgeřovice má zpracovaný návrh územního plánu

Návrh územního plánu Ludgeřovice byl spolufinancován v rámci Integrovaného operačního programu z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Admin >


 

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2011

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz
Prajzské noviny
Komunitní plánování Hlučínska
Ludgeřovický miniexpres

Charitní domov sv. Mikuláše

Uliční výbor Vrablovec


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Město TISOVEC
Slovenská republika

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice