Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2006 - 2014

- období 2014 - 2018

  Kulturní akce
  Sport
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

  Územní plán obce

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

  Volby r. 2014

  Volby r. 2013

  Volba prezidenta
  Volby r. 2012
  Volby r. 2010
  Volby r. 2009
  Volby r. 2008
  Volby r. 2006
  Volby r. 2004
  Volby r. 2002
  Evropská unie

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Zelená informační linka
pro naše občany

800 10 10 87
ZDARMA

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí
 

        Databáze firem Evropské databanky

Nabídka práce

 

 

 

 

 

  Ludgerovice.cz - Aktuality

 AKTUALITY A OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Nabídka pozemků ke koupi

 

Bezplatné značení jízdních kol syntetickou DNA

Pro velký zájem občanů obce Ludgeřovice bude Městská policie Hlučín opět bezplatně značit jízdní kola syntetickou DNA v prostorách za Obecním úřadem Ludgeřovice.  

Termín je stanoven na 9. 8. 2016 v čase od 15:00 – 17:00 hodin. Prosíme zájemce, aby se objednávali na služebně MP Hlučín, tel. číslo  595 041 885, 595 020 202.

Nezapomeňte si sebou vzít občanský průkaz a doklad o nabytí jízdního kola (paragon, fakturu).

Upozorňujeme, že vzhledem k technologii materiálu nelze značit jízdní kola za deštivého počasí.

Zvýšené nebezpečí vzniku požárů

    - požáry na polích

    - lesní požáry

 

Putování Hlučínskem za sakrálními stavbami a dětskými hřišti - poznávací soutěž pro děti i dospělé

    - plakát

    - pravidla

    - pracovní sešit pro děti

Dotační program Kotlíkové dotace v Obci Ludgeřovice

 

OLDTIMER PARADE - soutěž historických vozidel v Kravařích

    - plakát

    - program

    - trasa

Pojízdné letní kino Postřeh - Slunce, seno, jahody

 

TFA Mladého hasiče & FIREFIGHTERS CHALLENGE

 

Svatováclavský hudební festival - Marek Eben

 

Cestování s dětmi do zahraničí

 

Uzavření bezbariérového vstupu do budovy A Městského úřadu Hlučín

 

Konzulární dny německého velvyslanectví v Kravařích

 

Kronika obce Ludgeřovice za rok 2015 je vytištěná

Kronika za rok 2015 se všemi pěti přílohami už je i v tištěné podobě. Jeden výtisk kroniky je pro veřejnost k dispozici k nahlédnutí v obecní knihovně.

  

A. Vjačka

Slavnostní ukončení školního roku

V krásně vyzdobené velké chodbě ludgeřovické základní školy se k tomu 29.6.2016 sešli nejlepší a nejúspěšnější žáci, vedení a učitelský sbor školy, rodiče žáků, zástupci obcí Ludgeřovice a Markvartovice, zástupce markvartovické základní školy, zástupci SRPDŠ.

V 15 hodin třídní učitelky a učitelé předali ocenění (diplom a malou pozornost) žákům svých tříd, kteří mají nejlepší výsledky v učení i v přístupu k němu. Z každé třídy byli oceněni zpravidla 3 žáci. Dále byli školou oceněni ti, kteří dosáhli nejlepších výsledků ve sportu, vědomostních soutěžích a soutěžích znalosti cizích jazyků, v akcích pro zlepšení životního prostředí, bezpečnosti apod. Nakonec žákům popřáli pěkné prázdniny ředitel školy Mgr. Karel Moric, starosta Ludgeřovic Mgr. Daniel Havlík, starosta Markvartovic Ing. Pavel Myslivec, místostarostka Ludgeřovic Ing. Alena Janošová.

V 16 hodin nastoupili žáci devátých tříd ke slavnostnímu ukončení povinné školní docházky a k převzetí posledního vysvědčení z ludgeřovické školy. Připravili si k tomu hezkou prezentaci o svých devíti letech ve škole a to jako večerníčkovou pohádku se spoustou fotografií. Pak už třídní učitelky Mgr. Vladimíra Lišková (třída A) a Mgr. Miroslava Poštulková (třída B) dekorovali své žáky slavnostní šerpou a předali jim vysvědčení. U každého žáka uvedli i školu, kde budou ve svém vzdělávání pokračovat. Ředitel školy, zástupci obcí a ředitelka markvartovické základní školy Mgr. Šárka Kubišová pak žákům blahopřáli a připomněli jim, že záleží z podstatné části na nich, jak se dále bude vyvíjet jejich vzdělávání a jak budou v životě úspěšní a spokojení. Nakonec se žáci rozloučili se svými oblíbenými třídními učitelkami a třídní učitelky se svými žáky.

Byla to krásná a důstojná slavnost. Posledního června ještě třídní učitelé rozdali žákům prvních až osmých tříd a prázdniny začaly.

A. Vjačka

Letní slavnost obce Ludgeřovice 18.6.2016

V roce 2013, kdy si Obec Ludgeřovice připomenula 710. výročí první dochované písemné zmínky o existenci obce se zrodil nápad, pořádat každým rokem okolo 20. června obecní Letní slavnost. Možná někoho bude zajímat proč. Bylo nám líto, že v jiných obcích vychází krmáš na období jara či léta a s krmášem jsou spojené slavnosti. V naší obci máme krmáš v listopadu, kdy již počasí nedovoluje venkovní slavnost uskutečnit.

Tento nápad se ujal a v letošním roce se 18. června slavnost konala již počtvrté stejně jako v minulých letech v areálu TJ Ludgeřovice. Bylo nádherné letní počasí, pro účastníky byl připraven zajímavý program, zajištěna řada stánků s občerstvením, dostatek venkovních stolů a lavic, z toho část krytá plátěným přístřeškem. Bylo hodně atrakcí pro děti jako jízda na koni, kolotoče, skákací hrad apod. Pro účinkující bylo postaveno velké kryté podium s dobrým ozvučením a zkušeným moderátorem Bc. Jiřím Kubzou. Slavnost v 15 hodin zahájila místostarostka obce Ing. Alena Janošová. Postupně předvedla své umění řada skupin žáků základní školy. Žáci zpívali, tancovali, recitovali, jejich rodiče je pyšně sledovali. S řadou variant svých vystoupení pak přítomné bavily půvabné mažoretky skupiny Salome vedené cvičitelkou paní Antoniovou. Mažoretky Salome jsou velmi úspěšné a to i na republikové úrovni. Zde to však bohužel bylo jejich poslední vystoupení, z řady děvčat už totiž jsou velké slečny, vyšly ze základní školy, studují a nemají dost času na pravidelný náročný nácvik vystoupení. Divákům se jejich derniéra moc líbila. Nejmenší děti pak hezky bavila klaunice Sisi, všechny ostatní zaujali ukázkami svého náročného sportu vzpěrači TJ Ludgeřovice vedení panem Oldřichem Tchuřem. Hrál se fotbálek benjamínků, bylo možné si prohlédnout RC modely aut. Pak už až do dvou hodin po půlnoci patřil čas hudbě. Postupně vystupovaly skupiny BEE GEES revival, ABBA revival, Neo Chess Sunny Band se skvělým p. Pavlem Kučerou. Od 23 hodin pak diskotéka Filipa Talacka.

Účastníků slavnosti bylo hodně, byly zde i celé rodiny od těch nejmenších až po důchodce. Všichni prožili krásné odpoledne, dospělí pak i podstatnou část noci. Akce byla dobře připravená, všechna vystoupení úspěšná, spokojeni byli pořadatelé, účastníci, vystupující i provozovatelé stánků a atrakcí.

A. Vjačka

Den otevřených dveří v rekonstruované Dolní škole

Konal se 16.6.2016 od 10 do 16 hodin, občany pozvala Základní a mateřská škola Ludgeřovice. Přišli bývalí učitelé, občané z dolní části obce, kteří zde kdysi začínali svou školní docházku, rodiče dětí, které sem začnou po prázdninách chodit do mateřské či základní školy. Přišli například i starosta a místostarostka Markvartovic. Podívat se přišly i děti Mateřské školy Hlučínská se svými učitelkami. Všechny po škole provedli ředitel školy Mgr. Karel Moric s jeho zástupkyní Mgr. Vladimírou Liškovou. Návštěvníci byli mile překvapeni vysokou úrovni rekonstrukce a promyšleným moderním vybavením všech prostor v budově i kolem ní.

A. Vjačka

Z 10. zasedání obecního zastupitelstva

Konalo se 15.6.2016 v jedné z tříd čerstvě rekonstruované budovy Dolní školy. Před zahájením ředitel školy Mgr. Karel Moric zastupitele celou budovou od sklepa po půdu včetně nové přístavby pro mateřskou školu provedl. Budova je po rekonstrukci už zkolaudovaná a může plně sloužit škole. Zbývá jen dokončit terénní úpravy. Je hezky a moderně vybavená vším, co provoz školy potřebuje. V každé třídě je např. nad velkou bílou rozkládací tabulí i datový projektor. Sociální zařízení pro žáky základní školy a další pro děti z mateřské školy jsou nádherná, hotovo je i venkovní dětské hřiště. Od 1. září 2016 zde začne vyučování 1. třídy základní školy a jedné třídy mateřské školy. Zastupitelé byli s provedenou rekonstrukcí velmi spokojeni.

Na 10. zasedání se sešlo 15 zastupitelů, během jednání přibyl ještě jeden. Jednání sledovalo 6 občanů obce. Zastupitelé např. vzali s uspokojením na vědomí, že zpráva auditora o hospodaření obce v minulém roce je veskrze příznivá. Schválili závěrečný účet obce za rok 2015, a prodej tří stavebních pozemků v lokalitě U rybníků. V diskusi bylo např. konstatováno, že ještě není připojeno asi 200 domů, počet domů připojených ke splaškové kanalizaci už překročil číslo 1000 a denně přibývají další. Celkem má být připojeno asi 1200 domů (na Vrablovci není splašková kanalizace dosud vybudovaná). Starosta obce vyjádřil s postupem připojování spokojenost a dodal, že pokud se připojování zastaví nebo výrazně zpomalí, budou vlastníci dosud nepřipojených domů písemné vyzváni, aby se urychleně připojili, jinak se vystaví kontrolám a při zjištění porušení předpisů o splaškových vodách finančním postihům.

A. Vjačka

Setkání jubilantů 2016

Jako každým rokem i letos pozvala obec do Obecního domu ty občany, kteří letos oslaví 80. narozeniny a všechny starší. Takových dědečků a babiček aktuálně v naší obci žije 255. Pozvání využilo 82 z nich. Se starostou obce Mgr. Danielem Havlíkem a místostarostkou Ing. Alenou Janošovou se v Obecním domě sešli, sami nebo se svým doprovodem, 27. května. Ty, kteří to potřebovali, přivezlo obecní auto. Před vchodem do obecního domu je vítala dechovka pana Ondruše. Podepsali se do pamětní knihy obce a v sále posadili k prostřenému stolu. Tam jim svým půvabným a veselým vystoupením pobavili a potěšili žáci třetích tříd základní školy pod vedením jejich učitelek Mgr. Kateřiny Dočárové a Mgr. Jany Grzychové. Z pódia jim na harmoniku hezky a velmi příjemně hrála studentka hlučínského gymnázia a hlučínské základní hudební školy Hana Kosková. Starosta s místostarostkou je všechny slavnostně přivítali, popřáli dobré zdraví a připili si se všemi skleničkou vína. Pak v pořadí od nejmladšího až po nejstaršího každému popřáli zvlášť a předali květinu a malý dárek. Nejstarším přítomným seniorem byl pan Erich Sobol, který se letos dožívá 90 let. Pak se podávala výborná slavnostní večeře. Během celého setkání se o jídlo, pití a obsluhu perfektně starali studenti Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb ze Šilheřovic pod vedením svých učitelů. Po večeři vystupovaly mažoretky skupiny Salome. Jejich vystoupení bylo velmi pestré, moc se líbily. Nakonec si senioři hezky popovídali se svými vrstevníky. Domů večer odcházeli nebo byli zavezeni plni dojmů z krásného setkání.

Celé setkání seniorů bylo pracovnicemi obce Vlastou Bortlíkovou, Lenkou Jurečkovou a učitelkou základní školy Mgr. Vladimírou Liškovou dobře připravené a mělo i hezký a důstojný průběh.

A. Vjačka

Bezplatná daňová složenka

Ve snaze usnadnit občanům plnění jejich daňových povinností, zavádí Finanční správa od 1. března 2016 tzv. daňovou složenku. Díky této složence budou moci občané, kteří preferují hotovostní placení, zaplatit své nejběžnější daně na nejbližší poště bez poštovného. Mnohonásobně se jim tím rozšíří dostupnost této služby. Složenky jsou k dispozici na všech poštách a na územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj.

- Placení vybraných druhů daní prostřednictvím poštovní poukázky A - doklad V/DS

- Informace pro fyzické osoby k placení vybraných druhů daní od 1. 3. 2016

- Bezplatná daňová složenka - pokyny k vyplnění

Informace pro občany ČR s trvalým pobytem na adrese ohlašovny

Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt. V Ludgeřovicích jsou oznámení uložena v kanceláři č. 10 v prvním poschodí v budově obecního úřadu.

- leták „Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?“

Vyžádejte si zdarma „vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“

 

Změna ceny vodného od 1. ledna 2016

 

Nová možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

 

Dýchejme čistý vzduch - informace o projektu

 

Pomoc obětem kriminality v Ostravě

 

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje

Ministerstvo životního prostředí ČR provádí aktualizaci Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2016. Návrh koncepce včetně jejich vlivů na životní prostředí je zveřejněn v informačním systému SEA na adrese http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php.
 

Oznámení o osvobození od místního poplatku

V sekci formuláře finančního úseku je možné stáhnout elektronickou verzi formuláře - Oznámení o osvobození od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 

Obec Ludgeřovice má zpracovaný návrh nového územního plánu

Návrh nového územního plánu Ludgeřovice byl spolufinancován v rámci Integrovaného operačního programu z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.


 

 UDÁLO SE A OSTATNÍ UDÁLOSTI

 

Za počasím v Ludgeřovicích v první polovině roku 2016

Leden:

Počasí v novém roce pokračovalo v mrazivých dnech, které začaly o vánocích. Celodenní mrazy vydržely až do 7. ledna, v noci se pohybovaly od -2 do -12, ve dne od -8 do -1 ºC. Druhé období celodenních mrazů začalo 17. a pokračovalo až do 24. ledna. Nejchladněji bylo 23., kdy bylo po jasné noci -18 ºC, což byl největší mráz letošní zimy. Celkem bylo v lednu 23 mrazivých nocí a 15 mrazivých dnů. Bylo 7, jasných nebo polojasných dnů. Sněžilo jen třikrát a to 5., 16. a 24, sněhová pokrývka nikdy nedosáhla 10 cm. Byl to suchý měsíc, pořádně vůbec nepršelo. Celkově byl leden studený, suchý, slunce bylo málo.

Únor:

Byl to teplý, ale temný únor. V noci klesly teploty pod nulu jen 3x ve dnech 25. až 27., kdy bylo kolem -5 ºC. Odpolední teploty byly po celý měsíc nad nulou, 5x dokonce přesáhly +10, nejtepleji bylo 22., kdy dosáhla +14 ºC. Jasné nebo polojasné dny byly jenom 3 a to v první polovině měsíce. Vůbec nesněžilo, zato 4x vydatně pršelo.

 

Březen:

Noci byly o dost chladnější než v únoru, teploty klesly 8x pod nulu a jinak byly poměrně těsně nad nulou. Všechny denní teploty byly nad nulou, 10x přesáhly +10 ºC, z toho 3x kolem +15 ºC, v poslední březnový den bylo nejtepleji a to +22 ºC. Byl to velmi suchý měsíc, a i když bylo více než 20 dnů zataženo, pořádně nepršelo vůbec, bylo jen několik slabých přeháněk. Bylo 7 jasných nebo polojasných dnů.

 

Duben:

Ranní teploty ještě 7x klesly mírně pod nulu, jen 2x dosáhly +10 ºC. Odpolední teploty se pohybovaly ve velkém rozpětí od +6 do +25 ºC, z toho 7x nad +20 ºC. 4x vydatně pršelo, 12 dnů bylo jasných nebo polojasných. Byl to pro zemědělce i zahrádkáře dobrý měsíc, bylo na duben dost slunce, tepla i vláhy. Ranní mrazíky byly slabé, takže příliš neškodily.

 

Květen:

Májoví „zmrzlí muži“ se letos vůbec nedostavili, ranní teploty nikdy neklesly pod +6 ºC, 12x byly v intervalu +10 až +15 ºC. Odpolední teploty nikdy neklesly pod +10 ºC, Ve druhé polovině měsíce 10x mírně přesáhly +20 ºC. Bylo 14 jasných nebo polojasných dnů. Celkem pět dnů bylo se slabými přeháňkami, jen 29. byla v poledne bouřka s dvouhodinovým lijákem. Vytrvalý déšť nebyl žádný. Letošní máj byl krásný, teplý s dostatkem slunečního svitu, jen vláhy bylo málo.

 

Červen:

Ranní teploty byly jen 2x mírně pod +10 ºC a to v první dekádě. 25. byla nejteplejší noc, ráno bylo +24 ºC. Odpolední teploty byly jen 3x mírně pod +20 ºC, ve dnech 23. až 25. byly nad +30 ºC, z toho 2x +34 ºC. Bylo 13 jasných nebo polojasných dnů, po 4 dny slušně pršelo. 16. byl silný vítr, lámal větve stromů, např. Na Návsi „U vrby“ spadla velká tlustá větev na el. vedení, museli zasahovat hasiči a elektrikáři. Byl to hezký letní měsíc s dostatkem tepla, slunce i vláhy.

Celkově:

Na počasí v první polovině roku nemáme důvod si ztěžovat. Leden byl sice dost studený a temný, to ale k zimě patří. Snad jen vláhy bylo méně, než by bylo optimální, a to jak sněhu, tak deště.

A. Vjačka

Z tradičního fotbalového turnaje „starých gard“ na hřišti TJ Ludgeřovice

Konal se 25.6.2016, tradiční byli i čtyři účastníci a to Ludgeřovice, Prajzáci, Radzovce (SR), Tisovec (SR). V tomto pořadí se v turnaji mužstva umístila, když Ludgeřovice ve finále porazily Prajzáky 4 : 0. Obětaví funkcionáři a pořadatelé opět turnaj dobře připravili včetně potřebného zázemí a bohatého občerstvení pro účastníky. Hrálo se sice za strašlivého vedra, slunce naplno topilo, bylo až +36ºC, každý zápas trval 30 minut a přesto „staří páni“ vydrželi v pohodě a po zápasech se při odchodu do umýváren i usmívali. Tradičně se ještě konala soutěž o nejlepšího střelce jedenáctek, jehož se účastnili vybraní hráči všech čtyřech mužstev. Nejlepší střelec byl z Radzovce. Závěrečného hodnocení a předání pohárů se ujal předseda TJ Ludgeřovice Helmut Šafarčík. Někteří hráči toto hodnocení nestihli, ještě si v umývárně smývali prach, únavu a natírali šrámy a namoženiny léčivými mastmi, takže chybí na fotografiích. Mužstvo Radzovce si na fotografování přineslo i velký poutač.  Druhý den se na hřišti TJ Ludgeřovice konala série zajímavých přátelských utkání účastníků turnaje s dalšími atraktivními soupeři. Byl to v Ludgeřovicích prostě krásný fotbalový víkend. Všichni se už těší na obdobný v příštím roce.

A. Vjačka

Ludgeřovický občan, ligový fotbalista Vladimír Coufal

Hraje od roku 2012 za Slovan Liberec (letos 3. místo v extralize) jako obránce, na dresu má číslo 5, patří tam do základní sestavy mužstva, hraje dobře a letos dokonce v pohárovém zápase Evropské ligy s mužstvem Olympic Marseille vstřelil vítězný gól na 1 : 0. Vladimír Coufal má 24 let a dostává se do nejlepších let fotbalisty. Jeho vzorem je španělský hráč Sergio Ramos, jeho cílem je probojovat se do reprezentačního mužstva (byl zatím ve výběru pro jednadvacítku), jeho snem je dostat se do sestavy takového mužstva, jako je Real Madrid, nebo Dortmund.

Vladimír byl rodiči, stejně jako oba dva jeho sourozenci, od mala veden ke sportu. Maminka (rozená Dřevjaná), byla před léty úspěšná sportovní gymnastka, byla členkou reprezentačního družstva, nyní se jako trenérka věnuje krasobruslení. Otec hrál závodně fotbal a nyní je trenérem fotbalového mužstva TJ Ludgeřovice. Bratr Petr (21 let) i sestra Jana (19 let) jsou úspěšní krasobruslaři. On sám chtěl vždy být fotbalistou. Za žáky i dorost vyrůstal v Baníku Ostrava, pak v mužstvech Hlučína (II. a III. liga), v Opavě (II. liga), nyní hraje v extraligovém Liberci.

Vladimír svou krátkou letošní dovolenou tráví u rodičů v Ludgeřovicích. Zastihnul jsem ho 14.června na hřišti TJ Ludgeřovice, kam si přišel s místními fotbalisty zatrénovat. Je to příjemný, skromný, pracovitý a cílevědomý mladý muž. Věřím, že dosáhne všech svých cílů a splní se mu všechny jeho fotbalové sny. Upřímně mu to přeji.

A. Vjačka

Sportovní odpoledne pro děti na hřišti TJ Ludgeřovice

Tato každoroční červnová akce se letos konala v neděli dvanáctého odpoledne. Pořádala TJ Ludgeřovice s podporou obce Ludgeřovice. I letos přišlo hodně zejména mladších dětí, přišli i jejich rodiče. Bylo příjemné téměř letní počasí. Připraven byl bohatý program, zejména tradiční sportovní soutěže dětí na ploše fotbalového hřiště, kde soutěžily ve dvanácti disciplínách, z nichž poslední byla soutěž v běhu v sedmi věkových skupinách. Než pak pořadatelé vyhodnotili výsledky, předvedli své umění i fotbaloví benjamínci TJ. Připraven byl i bohatý doprovodný program jako malování na obličej, vystoupení klaunice Trdlíny, propagační soutěže pojišťovny ALIANZ, velký sortiment občerstvení apod. Následovalo vyhlášení nejúspěšnějších na stupních vítězů. Volná zábava na čerstvém vzduchu pak pokračovala až do večera.

Byla to vydařená akce, velké poděkování patří řadě sponzorů, kteří zejména financovali ceny pro vítěze a také obětavým členům TJ, kteří akci připravili a jednotlivé soutěže i celý průběh organizovali.

A. Vjačka

 

Fotbalové mužstvo mužů TJ Ludgeřovice postoupilo do I.A třídy krajské soutěže    

Poslední domácí zápas v I.B třídě hráli 11.6.2016, soupeřem bylo mužstvo z Darkovic. Už před zápasem měly Ludgeřovice postup zajištěn, takže se mohlo hrát uvolněně a tak, aby diváci byli spokojeni. Podařilo se, padaly krásné góly, domácí vyhráli 3:1. Ještě příští týden budou hrát poslední utkání jarního kola v I.B třídě ve Vřesině, ale už mohli i s diváky postup řádně oslavit. Postup je ten nejlepší počin k 70. výročí ludgeřovického fotbalu.

A. Vjačka

Noc kostelů 11.6.2016

Ludgeřovická farnost se svým kostelem sv. Mikuláše se zúčastnila už po páté, obdobně jako celá řada kostelů v republice a Evropě. Návštěvníci postupně přicházeli od večera až téměř do půlnoci, řada z nich přijela autem - ti navštívili během večera zpravidla několik kostelů. V Ludgeřovicích se mohli na příklad účastnit mše svaté, vyslechnou vystoupení několika pěveckých souborů, prezentací o historii kostela, o činnosti Sester dobrého pastýře a Domu sv. Eufrazie, o činnosti Služebnic Neposkvrněného Početí Panny Marie a Církevní mateřské školy, účastnit se komentované prohlídky kostela včetně běžně nepřístupných míst, prohlédnout si pestrou výstavu ornátů, knih, kreseb dětí na téma náš kostel, atd. patřících k činnostem v kostele. Mohli si také vyslechnout varhanní koncert. Byla to pěkná, bohatá a zajímavá akce, velmi dobře připravená desítkami dobrovolníků, patřící v Ludgeřovicích už k těm tradičním.

A. Vjačka

Retro zábava v Obecním domě 28.5.2016

Byla to velká diskotéka, pořádalo ji SRPDŠ při ZŠ v Ludgeřovicích. Účastníky byli zejména rodiče žáků ZŠ, tedy lidé ještě hodně mladí. Přišli se záměrem „naživo“ si připomenout dobu, kdy ještě vlastně nedávno jako puberťáci obráželi diskotéky a byli i příslušně oblečeni. Zábava v sále tomu odpovídala. Hrál se pop posledních desetiletí 20. století a tancovalo se, mluvilo a chovalo způsobem, který k tomu patřil. Jediný rozdíl proti tehdejším diskotékám byl, že bufet byl včera nesrovnatelně bohatší. Byl to pro všechny přítomné moc příjemný a uvolněný večer.

A. Vjačka

Slavnost kácení obecní májky 28.5.2016 komplikovaly bouřky a déšť

Po několika týdnech krásného a suchého počasí se v den konání vše změnilo. Bouřky a déšť začaly v 16 hodin, tj. těsně po tom co ludgeřovičtí hasiči místo konání připravili a přišlo prvních několik desítek návštěvníků. Nezbylo než se schovat pod nachystaný stan. Počasí se nezlepšovalo. Nakonec hasiči májku skáceli v 19.30. Ty, kteří na Menšíkové louce vydrželi, bavila diskotéková hudba a ve 21 hodin ohňostroj. Vše ve 21.30 rázně ukončila nová bouřka se silným deštěm.

Ludgeřovičtí dobrovolní hasiči si zaslouží velké uznání za přípravu i provedení akce a také za to, že ji pro špatné počasí, a tím pádem mnohem méně návštěvníků, nevzdali a nezklamali tak zejména děti, které se na kácení i ohňostroj moc těšily.

A. Vjačka

 

 

Admin >


 

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2011

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz
Prajzské noviny
Komunitní plánování Hlučínska
Ludgeřovický miniexpres

Charitní domov sv. Mikuláše


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2014 - 2018

Město TISOVEC
Slovenská republika

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390
 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice