Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 Referendum o vstupu ČR do EU
Oznameni o době a místě konání referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii.
Starosta obce Ludgeřovice podle § 21 zákona č. 114/2003 Sb., o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých dalších zákonů (zákon o provádění referenda)

oznamuje:

1. Hlasování v referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii se uskuteční

dne 13. června 2003 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 14. června 2003 od 8.00 hodin do 14. 00 hodin

2. Místem, kde se oprávnění občané mohou seznámit s textem smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii, je Obecní knihovna v Ludgeřovicích. Dále je možno text uvedené smlouvy vyhledat na www.ludgerovice.cz.

3. Místa konání referenda

okrsek č.1: místnost v Základní škole 1.-9. Ludgeřovice - pro voliče bydlící na ulici Budovatelská, Hlučínská č. or. od 1 do 19 a od 2 do 14, Hřbitovní, Chovatelská, Malá ,Markvartovická, Myslivecká, Na Kopaninách, Na Mokřinách, Na Návsi č. or. od 1 do 73 a od 2 do 60, Na Rozhraní, Na Svahu, Na Výběhu, Na Zkratce, Nad Nádražím, Nádražní, Písečná, Pod Poštou, Požární, Rozvětvená, Rybářská, Sluneční, Spojná, Stará,Strmá, U Lípy, U Potoka, Úzká.

okrsek č.2: místnost v Mateřské škole na ulici Hlučínská - pro voliče bydlící na ulici Dlouhá, Hlučínská č. or. od 21 do 53a a od 16 do 62, Horní, Konečná, Lípová, Luční, Na Kopečku, Na Návsi č. or. od 75 do 117 a od 62 do 100, Nad Lukami, Nad Mlýnem, Obuvnická, Okružní, Polní, Slepá, Stolařská, U Hřiště, U Statku, U Školky, Uzavřená, Vrablovecká č. or. od 22 do 38, Vtipná, Výjezdní.

okrsek č. 3: místnost v základní škole 1. -4. Ludgeřovice - pro voliče bydlící na ulici Boční, Družstevnická, Finské domky, Hlučínská č. or. od 55a do 141 a od 64 do 128, Hraniční, K Vršku, Krátká, Lesní, Na Návsi č. or. od 119 do 151 a od 102 do 146, Nad Plynárnou, Nad Tratí, Nad Vodárnou, Průběžná, Růžová, Školní, U Můstku, U Rybníků, Višňová, Vrablovecká č. or. od 2 do 20 a od 1 do 61, Zahradní.

okrsek č. 4: místnost v Mateřské škole Vrablovec - pro voliče bydlící na osadě Vrablovec a na ulici Vrablovecká č. or. 40, 40a, 42 a 42a.

4. Oprávněnému občanovi bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem)

5. Hlasovací lístek bude oprávněnému občanovi předán v místnosti pro hlasování. Oprávněný občan hlasuje tak, že na hlasovacím lístku v příslušném rámečku označí křížkem svoji odpověď na položenou otázku


6. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové komise.


V Ludgeřovicích, 20.5.2003

Mgr. Petr Kolarz, starosta obce

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2021

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz

Charitní domov sv. Mikuláše

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice