Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 Referendum o vstupu ČR do EU
Referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii konané ve dnech 13.-14.06.2003
Výsledky za obec
Kraj : Moravskoslezský kraj
Okres : Opava
Obec : Ludgeřovice
 
Okrsek Počet opráv. občanů Vydané obálky Účast v % Odevzd. obálky Platné hlasy celkem Počet hlasů ANO Počet hlasů NE
1 1 100 576 52,36 576 555 474 (85,4%) 81 (14,6%)
2 1 173 632 53,88 632 612 511 (83,5%) 101 (16,5%)
3 1 172 614 52,39 614 590 496 (84,0%) 94 (16,0%)
4 344 242 70,35 242 239 186 (77,8%) 53 (22,2%)
Celkem 3 789 2 064 54,47 2 064 1 996 1 667 (83,5%) 329 (16,5%)

Z uvedených výsledků vyplývá, že účast v referendu v obci byla mírně pod celostátním průměrem, který činil 55,21%. Občané Ludgeřovic jsou však vstupu do EU průměrně nakloněni o něco více, než činí celorepublikový průměr, který je 77,3%. V rámci Moravskoslezského kraje však byla účast občanů Ludgeřovic v referendu výrazně vyšší, neboť průměrná účast v kraji činila 49,57%. Rovněž podpora vstupu ČR do EU byla vyšší v porovnání s krajským průměrem, který činil 79%.

Účast v referendu ve srovnání na úrovni okresu Opava je účast téměř totožná s okresním průměrem (54,49%). Naši občané však souhlasí se vstupem do EU o něco více, než je tomu v průměru v okrese, kde podpora vstupu do EU je v průměru 80%.

V samotné obci se pak nejvíce hlasujících dostavilo v okrsku na Vrablovci, kde účast vysoko převyšovala okresní, krajský i celostátní průměr. Občané Vrablovce se však v rámci obce ukázali jako největší euroskeptici, ne však větší, než byl celostátní průměr, který činil 22,7%. Největšími příznivci přistoupení ČR k EU byli pak hlasující v okrsku č.1 (Základdní škola 1-9.), kteří své ANO vyjádřili v 85,4% z 555 platných hlasů.

Zpracoval:
Ing. Jindřich Hudeček, tajemník OÚ Ludgeřovice

v Ludgeřovicích, 16.6.2003

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2021

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz

Charitní domov sv. Mikuláše

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice