Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

  Volby r. 2016

  Volby r. 2014

  Volby r. 2013

  Volba prezidenta (2013)
  Volby r. 2012
  Volby r. 2010
  Volby r. 2009
  Volby r. 2008
  Volby r. 2006
  Volby r. 2004
  Volby r. 2002
  Evropská unie

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 

Galerie fotografií

Z koncertu XXXIV. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj v ludgeřovickém kostele konaného dne 29. května 2009

Koncert tohoto významného festivalu se v našem kostele konal už počtvrté (v letech 2006, 2007, 2008, 2009). I letos byl o něj veliký zájem. Posluchači zaplnili všechna místa v lavicích i stovky židlí přistavených v prostorech před a za kostelními lavicemi, také v prostorách před bočními oltáři – bylo jich asi tisíc.
Přítomen byl velký počet významných hostů, např. honorární konzul Ruské federace v Ostravě ing. Aleš Zedník, krajští politici, starostové sousedních obcí, členové obecního zastupitelstva, delegace z družebního města Tisovec na Slovensku a Putnok v Maďarsku, podnikatelé a další.
Koncert zahájili ředitel festivalu Mgr. Jaromír Javůrek a biskup Ostravsko – opavské diecéze Msgr. F. V. Lobkowicz. Partnerem koncertu byla obdobně jako v minulých dvou letech firma VJAČKA, s.r.o.

Program koncertu:
- Georg Friedrich Händel – Concerto grosso č. 1 G dur op. 6 HWV 319
- Ferenc Liszt – Fantazie a fuga na chorál „Ad nos, ad salutarem undam“ z Meyerbeerovy opery Prorok
- Joseph Gabriel Rheinberger – Koncert pro varhany a orchestr č. 2 g moll op. 177
Účinkovali:
- Jaroslav Tůma – varhany
- Camerata Moravia Olomouc
- Vít Mužík – umělecký vedoucí

Všichni účinkující hráli na kůru, posluchači je sledovali na velké televizní obrazovce. Vše v přímém přenosu vysílala televize NOE. Hudba v kostele krásně zněla, koncert měl u publika veliký úspěch, po „děkovačkách“ (Jaroslav Tůma, Vít Mužík) ještě došlo na velký přídavek.

Po koncertu se v sále Obecního konalo společenské setkání organizátorů s účinkujícími a hosty koncertu. Setkání zahájili pánové Mgr. Jaromír Javůrek, ředitel festivalu a Ing. Jan Vjačka, partner festivalu. Ředitel festivalu mimo jiné vysoce ocenil zásluhy Ing. Jana Vjačky o festivalové koncertování v Ludgeřovickém kostele. Ing. Jan Vjačka pak naznačil, že i příští rok zde festivalový koncert bude. Po slavnostním přípitku se pak hovořilo pochopitelně především o hudbě. Byla tu vzácná příležitost mluvit o ní s mistrem Jaroslavem Tůmou, který má velikou zásluhu na propagaci jedinečných varhan v našem kostele. Bez něj by zde festivalové koncerty určitě nebyly. Na zdejších varhanách koncertoval už počtvrté, z toho podruhé na festivalu Janáčkův máj. Na posledních třech snímcích je tento mimořádně sympatický umělec se svou partnerkou, s ředitelem a partnerem festivalu a se starostou obce Ludgeřovice Mgr. Danielem Havlíkem.

A. Vjačka

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2011

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz
Prajzské noviny
Komunitní plánování Hlučínska
Ludgeřovický miniexpres

Charitní domov sv. Mikuláše

Uliční výbor Vrablovec

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice