Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

  Volby r. 2016

  Volby r. 2014

  Volby r. 2013

  Volba prezidenta (2013)
  Volby r. 2012
  Volby r. 2010
  Volby r. 2009
  Volby r. 2008
  Volby r. 2006
  Volby r. 2004
  Volby r. 2002
  Evropská unie

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 

Galerie fotografií

Ludgeřovický občan a rodák pan Alfons Böhm se dožil 100 let

Narodil se 12. prosince roku 1905 v Ludgeřovicích v havířské rodině. Jak říká, měl ty nejhodnější rodiče na světě. Pocházeli z Petřkovic, v Ludgeřovicích si postavili domek a vychovali 8 dětí. V rodném domku pan Alfons Böhm žije dodnes. Chodil do německé dolní ludgeřovické školy ještě před vznikem Československa, v Petřkovicích se vyučil zámečníkem. Pracoval na šachtě, asi v roce 1935 si za 50 tisíc Kčs koupil na splátky dvoutunové nákladní auto Praga a začal provozovat autodopravu. Například z děhylovského nádraží převážel lomový kámen na opravu silnic. V srpnu roku 1939 byl i se svým autem povolán k vojenské službě u německého Wehrmachtu, kde jako šofér a později jako opravář tanků prožil na východní frontě celou druhou světovou válku od začátku do konce. Byl dvakrát raněn, poprvé hned v roce 1939, kdy mu střepina vážně poničila nohu. Na frontě zažil pád Berlína, padnul do ruského zajetí, ze kterého byl šťastnou shodou okolností jako československý občan propuštěn 5. září 1945 a převezen do pracovního tábora v severočeském hnědouhelném revíru. Z tohoto tábora po několika dnech utekl, tři týdny se pěšky protloukal přes Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory a Jeseníky domů do Ludgeřovic, kde se dne 1. října 1945 přihlásil k pobytu. Rodný domek našel vypálený válkou, hned se pustil do jeho opravy. Do zaměstnání nastoupil ve Vítkovických železárnách, kde v těžké mechanice jako strojní zámečník pracoval až do odchodu do důchodu v roce 1965. Oženil se až v roce 1959, v roce 1997 ovdověl. Nikdy nepil alkohol, nekouřil, v mládí rád sportoval. Je stále fyzicky i duševně v dobré kondici. Hodně čte, sleduje dění doma i ve světě. Ještě před rokem sám jezdil za nákupy do Ostravy. S pomocí rodiny stále dobře zvládá péči o svou domácnost.

V sobotu 10. prosince se v Obecním domě konala na počest stoletých narozenin pana Alfonse Böhma slavnost. Kromě rodiny a známých mu tam blahopřáli starosta pan Mgr. Petr Kolarz, obecní rada, zástupci úřadu sociálního zabezpečení. Zatancovaly a gratulovaly mu i děti z ludgeřovické mateřské školky. Oslavenec se podepsal do obecní kroniky.
 

Pan Alfons Böhm v doprovodu starosty Ludgeřovic pana Mgr. Petra Kolarze, členů obecní rady a zástupců správy sociálního zabezpečení vchází do sálu Obecního domu.

Pan Alfons Böhm při slavnostním projevu pana starosty

Pan Alfons Böhm přijímá gratulace

Z vystoupení dětí ludgeřovické mateřské školy

Děti také panu Alfonsi Böhmovi gratulovaly

Pan Alfons Böhm se podepisuje do obecní kroniky

Zápis v obecní kronice

Pamětní list obce Ludgeřovice panu Alfonsi Böhmovi

Pan Alfons Böhm tančí s dcerami

Pan Alfons Böhm tančí s dcerami

Stoletý pan Alfons Böhm na konci slavnosti trochu unavený, ale šťastný...

Doma u pana Alfonse Böhma v den jeho stoletých narozenin
S fotografií svých rodičů

Pan Alfons Böhm ukazuje kalhoty od vojenské uniformy, ve kterých v roce 1945 zažil pád Berlína, byl v ruském zajetí, v pracovním táboře na hnědouhelném dole, v nichž došel koncem září 1945 po třítýdenním putování zpět domů do Ludgeřovic

Pan Alfons Böhm v roce 1939 po nástupu na vojenskou službu.

 Jeho propouštěcí list z ruského zajetí z roku 1945

Pan Alfons Böhm se svou ženou (asi rok 1960)

Při oslavě svých šedesátých narozenin

Pan Alfons Böhm v poklidu svého domova kurážně začíná druhou stovku svého dlouhého zajímavého a určitě šťastného života

Přejeme panu Alfonsi Böhmovi ještě řadu spokojených let v kruhu své rodiny a známých.

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2011

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz
Prajzské noviny
Komunitní plánování Hlučínska
Ludgeřovický miniexpres

Charitní domov sv. Mikuláše

Uliční výbor Vrablovec

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice