Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

  Volby r. 2016

  Volby r. 2014

  Volby r. 2013

  Volba prezidenta (2013)
  Volby r. 2012
  Volby r. 2010
  Volby r. 2009
  Volby r. 2008
  Volby r. 2006
  Volby r. 2004
  Volby r. 2002
  Evropská unie

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 

Galerie fotografií

Den Matek   Datum: 10.5.2003

V rámci oslav 700 let založení obce Ludgeřovice jsme pořádali dne 10.5.2003 v Obecním domě společenský večer u příležitosti Dne matek. Překvapením byl velký zájem o tuto akci, neboť již 14 dnů dopředu byly všechny vstupenky vyprodány (cca 180 míst). Slavnost zahájil starosta obce Mgr.Petr Kolarz, který všechny přítomné srdečně uvítal a popřál všem maminkám k jejich svátku vše nejlepší, hlavně hodně štěstí a především zdraví. Poté seznámil předseda kulturní komise Ing. Adolf Vjačka přítomné s programem slavnostního odpoledne a popřál všem příjemnou zábavu.

Jako první vystoupily děti ze ZŠ Ludgeřovice s pásmem veršů, písniček a tanečků pro své maminky a babičky. Pod vedením paní učitelky Tvarůžkové a paní učitelky Nevřelové zaznělo mnoho krásných veršů a písniček, dokonce nechyběly ani tanečky. Celý program doprovázela na harmonice paní učitelka Tvarůžková , což dodalo vystoupení působivou atmosféru a nejedné mamince, či babičce se zaleskla v oku slza.

Dále následovalo vystoupení herců činohry Moravskoslezského divadla v Ostravě, Vladimíra Poláka, Petra Sýkory a Lenky Čermákové v rolích Shakespearovských postav. O módní přehlídku se již tradičně postaraly ženy z Vrablovce, které přítomným předvedly velké množství modelů jak pro volný čas, tak pro slavnostní příležitosti. Celou módní přehlídku provázela slovem paní Jurčková, předsedkyně klubu důchodců Vrablovec. Po oficiálním programu následovala volná zábava s hudbou pana Mirka Mokroše k tanci i poslechu. O občerstvení se postaral místní Svaz dobrovolných hasičů. V šatně v předsálí byla připravena prodejní výstava jablonecké bižuterie jednak pro obdivovatele a také pro ty, kteří chtěli svým blízkým zakoupit krásný dárek.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se na celé akci podíleli a přispěli tak k dobré náladě a zdárnému průběhu tak pěkného svátku jako je svátek všech maminek.

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2011

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz
Prajzské noviny
Komunitní plánování Hlučínska
Ludgeřovický miniexpres

Charitní domov sv. Mikuláše

Uliční výbor Vrablovec

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice