Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

  Volby r. 2016

  Volby r. 2014

  Volby r. 2013

  Volba prezidenta (2013)
  Volby r. 2012
  Volby r. 2010
  Volby r. 2009
  Volby r. 2008
  Volby r. 2006
  Volby r. 2004
  Volby r. 2002
  Evropská unie

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 

Galerie fotografií

Setkání s jubilanty

Setkání jubilantů obce Ludgeřovice se stalo již tradicí. V pátek dne 20.června to bylo již pošesté, co se naši senioři sešli, avšak poprvé v sále Obecního domu. Letošní počet jubilantů byl nejvyšší za celou dobu a činil 143 osob, které se v tomto roce dožívají 80 let a více. Bohužel, ze zdravotních důvodů se však všichni na setkání nedostavili.

V pátek dopoledne končily veškeré přípravy na slavnostní odpoledne. Po 14 hod.odpoledne se začali sjíždět první hosté. Vítala je dechová hudba pana Františka Pravdy z Hlučína, která vyhrávala před Obecním domem. Při vstupu do Obecního domu byla každému jubilantu připnuta visačka se jménem a uvedením věku. Poté se každý oslavenec podepsal do pamětní knihy obce Ludgeřovice a byl uveden do sálu, kde si vybral místo k sezení. Všichni se radovali ze společného setkání. Velmi nás potěšila účast obyvatel Charitního domu sv.Mikuláše, které doprovodila vrchní sestra paní Irena Prchalová.

Po usazení posledního hosta přerušila štěbetání a šum v sále paní Vlasta Bortlíková, která všechny srdečně přivítala a zahájila tak oficiální část slavnostního odpoledne. Spolu s matrikářkou p.Gabrielou Kupcovou přečetla jména všech letošních jubilantů od „nejmladších“ 80- ti letých až po ty nejstarší 98 leté, kterými jsou pan Josef Štefek (ze zdravotních důvodů nebyl přítomen) a pan Alfons Böhm. Po vyslovení jmen našich nejstarších zazněly fanfáry na jejich počest.

Následoval slavnostní projev starosty obce pana Mgr.Petra Kolarze, ve kterém vyslovil hlubokou úctu všem přítomným jubilantům a poděkování za to, že se zúčastnili tohoto setkání v tak pozdním věku, což bylo mnohdy spojeno s různými obtížemi. Požádal rovněž všechny přítomné o chvíli ticha za všechny ty, kteří se tohoto setkání nedožili. Svůj projev ukončil přípitkem na počest všech jubilantů s přáním štěstí, zdraví a životní pohody.

Poté nastala gratulace přítomných zástupců obce Ludgeřovice jubilantům. Z rukou starosty obce Mgr.Petra Kolarze, obou místostarostů Ing.Petra Baránka a Ing.Martina Kusyna a předsedy kulturní komise Ing.Adolfa Vjačky převzali jubilanti květinu s přáním všeho nejlepšího.

Oficiální část programu byla tímto ukončena a nastala volná zábava. Začala se roznášet večeře, u které si každý se svým sousedem leccos probral. Po večeři jsme připravili pro naše hosty překvapení , kterým bylo vystoupení herců Slezského divadla v Opavě, pod vedením pana Karla Smolky. Představili se přítomným zábavným programem "Květy paní operety". Umělci dokázali svým vystoupením plným operetních melodií a tance strhnout a bavit celý sál. Když zazněly známé písně Karla Hašlera, zapojili se do zpěvu všichni přítomní a mnozí jubilanti byli obdarováni karafiátem od pana Smolky, z kytice, kterou držel v ruce. Všichni se zasmáli vtipům a starým historkám v prajzském nářečí a humorným vystoupením všech účinkujících. Za bouřlivého potlesku odcházeli herci ze sálu a vystoupení bylo tímto ukončeno.

Odpoledne pokračovalo dále volnou zábavou všech přítomných. K dobré náladě vyhrávala opět dechovka pana Pravdy. Byli i takoví, kteří si rádi zatančili.

Večer se začali jubilanti postupně rozcházet. Obec Ludgeřovice zajistila odvoz jubilantů domů , někteří rodinní příslušníci si pro své babičky a dědečky přijeli osobně.

Doufáme, že se všem přítomným setkání líbilo a že se v příštím roce sejdeme všichni znovu.

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2011

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz
Prajzské noviny
Komunitní plánování Hlučínska
Ludgeřovický miniexpres

Charitní domov sv. Mikuláše

Uliční výbor Vrablovec

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice