Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

  Volby r. 2016

  Volby r. 2014

  Volby r. 2013

  Volba prezidenta (2013)
  Volby r. 2012
  Volby r. 2010
  Volby r. 2009
  Volby r. 2008
  Volby r. 2006
  Volby r. 2004
  Volby r. 2002
  Evropská unie

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 

Galerie fotografií

Setkání s jubilanty 2005

Letošní setkání jubilantů naší obce se uskutečnilo v pátek dne 17.června 2005 v Obecním domě v Ludgeřovicích. Již po 14.hod.jsme vítali v sále Obecního domu první oslavence, kterým byl nabídnut odvoz dopravou obecního úřadu. Postupně přicházeli ostatní jubilanti, někteří z nich v doprovodu svých blízkých. Při svém příchodu stvrzovali svou účast na dnešním setkání svým podpisem do pamětní knihy obce Ludgeřovice . Všichni se navzájem srdečně vítali a projevovali radost ze společného setkání. Při vstupu do sálu vyhledávali místo vedle svých známých, aby společně oslavili dnešní setkání. Slavnost zahájila paní Vlasta Bortlíková, která představila zúčastněné představitele obce, pana starostu Mgr.Petra Kolarze, zástupce starosty pana Ing.Petra Baránka, členy obecní rady obce Ludgeřovice paní MUDr. Janu Kaniovou a pana Jiřího Hawlika a další milé hosty , ředitele Charity Hlučín, Mgr.Lukáše Volného a vrchní sestru Domova sv. Mikuláše v Ludgeřovicích paní Irenu Prchalovou.

Matrikářka, paní Gabriela Kupcová pak oznámila starostovi obce Ludgeřovice Mgr.Petru Kolarzovi,že jeho pozvání na dnešní setkání přijali zde přítomní jubilanti, kteří se v letošním roce dožívají 80-ti let a více, aby společně oslavili svá životní jubilea. Následoval slavnostní projev starosty obce, ve kterém vyjádřil poděkování všem jubilantům za jejich obětavou celoživotní práci a péči, kterou věnovali jak svým dětem, tak celé naší společnosti. Především přivítal mezi přítomnými nejstaršího občana obce pana Alfonse Böhma, který v letošním roce oslaví 100 let. Vyzval všechny k slavnostnímu přípitku. Následovalo taneční vystoupení dětí z mateřské školy Ludgeřovice, ul.Hlučínská pod vedením paní ředitelky Margit Hvizdákové a paní učitelky Hany Žídkové.

V závěru  svého vystoupení předaly děti oslavenci květiny. Poté vystoupil Ing.Petr Baránek, který informoval přítomné o plánované úpravě prostranství před kostelem.
Oficiální část programu byla zakončena gratulací představitelů obce jubilantům s předáním drobného dárečku.

Následovala volná zábava, ve které si naši jubilanti vzájemně předávali své radosti i starosti navzájem a těšili se ze svého setkání. Slavnostní ráz celému průběhu slavnostní akce dodalo pěvecké vystoupení ostravské sopranistky Zuzany Fišerové s klavírním doprovodem i sólovým vystoupením paní Elišky Novotné. Program uváděla docentka Ostravské univerzity paní Drahomíra Mičková. K dobré pohodě přispívala celé odpoledne hudební skupina pana Viktora Kašlíka a pan kapelník Alois Ondruš.

G.K.

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2011

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz
Prajzské noviny
Komunitní plánování Hlučínska
Ludgeřovický miniexpres

Charitní domov sv. Mikuláše

Uliční výbor Vrablovec

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice