Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

  Volby r. 2016

  Volby r. 2014

  Volby r. 2013

  Volba prezidenta (2013)
  Volby r. 2012
  Volby r. 2010
  Volby r. 2009
  Volby r. 2008
  Volby r. 2006
  Volby r. 2004
  Volby r. 2002
  Evropská unie

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 

Galerie fotografií

Setkání jubilantů obce – červen 2006

Stalo se již hezkou tradicí, že Obec Ludgeřovice pořádá každoročně setkání s jubilanty obce, tzn. s těmi, kteří v daném roce oslavují 80 let a více. V letošním roce vyšel termín setkání našich seniorů na pátek 23. června.

Již krátce po 14 hodině se naši nejstarší spoluobčané začali sjíždět do Obecního domu, kde se slavnostní setkání uskutečnilo. Svou účast potvrdili příchozí svým podpisem do pamětní knihy Obce Ludgeřovice. Jako vzpomínku na setkání obdrželi dáreček a kytičku. Slavnost zahájila p. Vlasta Bortlíková, která uvítala starostu obce Mgr. Petra Kolarze, členy rady obce Ing. Petra Baránka, MUDr. Janu Kaniovou, tajemníka Obecního úřadu Ludgeřovice Ing. Jindřicha Hudečka, ředitele Charity Hlučín Mgr. Lukáše Volného a především všechny jubilanty a také ty, kteří doprovodili naše jubilanty na toto setkání. Starostu obce uvedla matrikářka p. Gabriela Kupcová. Po slavnostním projevu starosty prozářily odpoledne svým vystoupením děti z Mateřské školy na ul. Hlučínská v Ludgeřovicích pod vedením p. ředitelky Margit Hvizdákové, p. učitelky Šárky Gajdové a Hany Žídkové. Poté starosta obce předal kytici přítomnému nejstaršímu občanu Obce Ludgeřovice p. Alfonsu Böhmovi, který v letošním roce oslaví 101 let a vyzval přítomné ke slavnostnímu přípitku. Popřál všem hodně zdraví a spokojenosti. Následovala druhá část programu, ve kterém vystoupila taneční skupina Kanafas z Českého Těšína. Celý průběh slavnosti doprovázela příjemná hudba p. Pavla Novosada. Přítomní jubilanti si mezi sebou nejen popovídali, zavzpomínali na léta minulá, ale mnozí si i zanotovali známé písničky. Odměnou pro organizátory byly rozzářené tváře přítomných. Všichni se můžeme těšit opět na příští rok, kdy se sejdeme znovu

Vlasta Bortlíková

 

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2011

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz
Prajzské noviny
Komunitní plánování Hlučínska
Ludgeřovický miniexpres

Charitní domov sv. Mikuláše

Uliční výbor Vrablovec

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice