Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

  Volby r. 2016

  Volby r. 2014

  Volby r. 2013

  Volba prezidenta (2013)
  Volby r. 2012
  Volby r. 2010
  Volby r. 2009
  Volby r. 2008
  Volby r. 2006
  Volby r. 2004
  Volby r. 2002
  Evropská unie

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 

Galerie fotografií

Vítání občánků

Stejně jako každým rokem , tak i letos jsme přivítali v naší obřadní síni nové občánky obce Ludgeřovice. Jednalo se o 25 dětí, z toho 2 děti narozené v loňském roce.
S dětmi přišli nejen rodiče, ale v některých případech i blízcí příbuzní, kteří chtěli být přítomni slavnostnímu aktu. Přítomné přivítala zástupce matrikářky paní Vlasta Bortliková, která zdůraznila, že děti jsou tím nejcennějším pokladem jak pro své nejbližší, tak pro celou společnost a pokračovateli našeho života. Slavnostní projev přednesla členka zastupitelstva obce Ludgeřovice a ředitelka Základní školy Ludgeřovice Mgr.Helena Pipreková.

Matrikářka, paní Gabriela Kupcová vyzvala rodiče, aby svým podpisem v pamětní knize potvrdili účast na dnešní oslavě a tím si uvědomili velikou odpovědnost ve výchově nového člověka v naší krásné vlasti. Uvedla, že rodiče rovněž převezmou pro své děťátko finanční dar Obce Ludgeřovice .Rodiče se svými dětmi přijímali postupně gratulaci z rukou paní ředitelky Mgr. Heleny Piprekové, která při tomto setkání po letech poznávala v mnohých své žáky, dnes již v roli rodičů.Všem předala kytičku, jako sponzorský dar paní Moniky Brankové - Květinářství Flora Ludgeřovice Slavnost probíhala za hudebního doprovodu člena Kubínova kvarteta a profesora Janáčkovy konzervatoře v Ostravě pana Mgr.Jana Niederleho (housle) a studentky Jany Drechslerové (varhany).

Přivítali jsme Sabinu, Jakuba Vojtěcha, Karolínu Marii,2 x Ondřeje, Elen, Jana, Jakuba, Michaelu, Sabinu, Terezu, Žanetu, Kateřinu, Anetu, Pavlínu, Markétu, Vojtěcha, Sebastiana, Matěje Arnošta, Andreu, Denisu, Petra , Štěpána a dvojčátka Kateřinu a Ondřeje..

Na závěr tohoto milého setkání jsme se rozloučili s rodiči přáním štěstí, zdraví, rodinné pohody a trpělivosti při výchově dětí.

Gabriela Kupcová

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2011

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz
Prajzské noviny
Komunitní plánování Hlučínska
Ludgeřovický miniexpres

Charitní domov sv. Mikuláše

Uliční výbor Vrablovec

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice