Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

  Volby r. 2016

  Volby r. 2014

  Volby r. 2013

  Volba prezidenta (2013)
  Volby r. 2012
  Volby r. 2010
  Volby r. 2009
  Volby r. 2008
  Volby r. 2006
  Volby r. 2004
  Volby r. 2002
  Evropská unie

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 

Galerie fotografií

Vítání dětí.
V sobotu 27. března letošního roku jsme uvítali v obřadní síni Obecního úřadu Ludgeřovice nové občánky naší obce. Poněvadž se jednalo o 29 dětí , probíhal slavnostní akt vítání na dvakrát a to v 9, 00 hod. a v 10,00 hod.

Zasedací síň obecního úřadu se v uvedené hodiny začala naplňovat rodiči s dětmi, ale také blízkými příbuznými, hlavně babičkami, které si nechtěly nechat ujít tento slavnostní okamžik. Za doprovodu hudby vstoupil průvod rodičů se svými dětmi do obřadní síně, kde se v předních řadách usadily maminky s dětmi, za nimi tatínci a postupně další rodinní příslušníci.

Všechny přítomné uvítala pracovnice zdejšího obecního úřadu paní Vlasta Bortlíková a pak následovalo vystoupení dětí ze Základní školy Ludgeřovice pod vedením učitelek paní Newrzellové a Grzichové. Pásmo veršů a písniček v jejich podání sklidilo velký úspěch, o čemž svědčil srdečný potlesk obecenstva.

Po slavnostním zahájení přednesla členka zastupitelstva a rady obce Ludgeřovice, ředitelka Základní školy Ludgeřovice Mgr.Helena Pipreková, slavnostní projev . Připomněla důležitou úlohu rodičů ve výchově dětí, nabádala rodiče, aby vedli své děti ke skromnosti a lásce a tím také k radosti z docela obyčejných věcí, které vytvářejí v člověku ty nejvyšší hodnoty. Na závěr popřála všem hodně zdraví a radosti ze svých ratolestí .

Po projevu Mgr.Piprekové vyzvala matrikářka, paní Gabriela Kupcová rodiče, aby potvrdili svým podpisem do pamětní knihy obce Ludgeřovice svou účast na dnešním setkání. Rovněž připomněla, že po ukončení slavnostního ceremoniálu bude předán rodičům finanční dar od obce Ludgeřovice ve výši 2.000,- Kč. Rodiče byli postupně zváni k podpisu do pamětní knihy obce Ludgeřovice a poté přijímali kytičku a gratulaci z rukou Mgr. Piprekové. Gratulace probíhaly velmi srdečně, neboť to bylo převážně setkání učitelky se svými bývalými žáky, dnes v roli rodičů.

Jako nové občany Ludgeřovic jsme přivítali dvojčátka Alžbětu a Amálii, dále pak Moniku,
Nikolase (2x), Jakuba (2x), Matěje, Terezu (3x), Kristýnu (2x), Michaela, Petra, Anetu (2x),
Vendulu, Reného,Nikol, Adama, Marka, Martinu, Bořka, Patrika, Lucii, Elišku, Lukáše
a Tomáše.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu celé akce, mezi něž patřily paní učitelky ZŠ Ludgeřovice Newrzellová a Grzichová se svými žáky, za krásný hudební doprovod na housle a varhany našich hudebníků, rovněž také tajemníkovi OÚ Ing. Hudečkovi, který si našel čas a přijal funkci fotografa pro toto slavnostní dopoledne, abychom mohli celou akci zdokumentovat a vyvěsit fotografie na nástěnky, které si občané při své návštěvě na našem úřadě prohlížejí s opravdovým zájmem.

Chceme rovněž poděkovat paní Monice Brankové - Květinářství Flora, za sponzorský dar ve formě kytiček, které pro naše děti připravila.

Gabriela Kupcová, matrikářka

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2011

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz
Prajzské noviny
Komunitní plánování Hlučínska
Ludgeřovický miniexpres

Charitní domov sv. Mikuláše

Uliční výbor Vrablovec

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice