Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

  Volby r. 2016

  Volby r. 2014

  Volby r. 2013

  Volba prezidenta (2013)
  Volby r. 2012
  Volby r. 2010
  Volby r. 2009
  Volby r. 2008
  Volby r. 2006
  Volby r. 2004
  Volby r. 2002
  Evropská unie

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 

Galerie fotografií

Vítání dětí - červen 2006

V pátek dne 16. června 2006 jsme v obřadní síni Obecního úřadu v Ludgeřovicích slavnostně přivítali nově narozené děti do svazku obce. Na tento slavnostní akt zveme rodiče s dětmi, které v době narození mají trvalý pobyt v naší obci. Od posledního vítání, které se konalo 5.listopadu 2005, bylo pozváno celkem 25 dětí, z toho 15 chlapců (Adam, Albert, Dominik, Jan – 2x, Sebastián, David, Jakub – 2x, Filip, František, Max, Vojtěch, Štěpán, Marek) a 10 děvčat (Adéla, Sabina, Kateřina – 2x, Nikol, Andrea, Natálie, Tereza, Dominika, Eliška).

Slavnostní vítání dětí se uskutečnilo ve 2 časových etapách. Svým vystoupením ho zpestřily děti z Mateřské školy Ludgeřovice, ul. Hlučínská pod vedením p. uč. Gajdové a Žídkové a děti ze Základní školy 1-9 Ludgeřovice pod vedením p. uč. Fojtíkové. Po vystoupení dětí přednesla slavnostní projev ředitelka ZŠ Ludgeřovice Mgr. Helena Pipreková. Popřála dětem zdraví a spokojené a bezstarostné dětství a rodičům připomenula jejich odpovědnost při výchově svého dítěte. Po slavnostním projevu potvrdili rodiče svým podpisem v pamětní knize obce Ludgeřovice svou účast na tomto setkání a převzali finanční dar obce Ludgeřovice ve výši 2 tis. Kč. Poté následovalo osobní blahopřání Mgr. Piprekové s předáním kytičky rodičům. Celý slavnostní akt doprovázeli hudbou p. Kubálková.

Děkujeme p. Monice Brankové z Květinářství Flora v Ludgeřovicích za sponzorský dar ve formě kytiček pro malé občánky.

Vlasta Bortlíková

 

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2011

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz
Prajzské noviny
Komunitní plánování Hlučínska
Ludgeřovický miniexpres

Charitní domov sv. Mikuláše

Uliční výbor Vrablovec

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice