Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

  Volby r. 2016

  Volby r. 2014

  Volby r. 2013

  Volba prezidenta (2013)
  Volby r. 2012
  Volby r. 2010
  Volby r. 2009
  Volby r. 2008
  Volby r. 2006
  Volby r. 2004
  Volby r. 2002
  Evropská unie

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 

 Z kroniky obce

Kronika 2000

Rok 2000 byl ve své první hodině v obci nebývale hlučný. Řada zejména mladších občanů vítala významnou změnu letopočtu velkým počtem rachejtlí a jiných hluk a oheň produkujících nástrojů. Vše se to naštěstí obešlo beze škod na zdraví a majetku....
 

Kronika 2001

Obec vstoupila do třetího tisíciletí volbou nového starosty. Na zasedání obecního zastupitelstva konaného 3. ledna byl starostou zvolen Mgr. Petr Kolarz (59 let), dosud profesor fyziky na Gymnáziu v Hlučíně....

 

Kronika 2002
Rekonstrukce a slavnostní otevření travnatého fotbalového hřiště, obec má konečně vlastní kulturní stánek, koupení pozemku u světelné křižovatky mezi starou a novou silnicí do Hlučína, zahájení příprav oslav sedmisetletého výročí obce,čtyřicet let činnosti ludgeřovického Svazu zahrádkářů, Změny v restauraci na Vrablovci, významnější úpravy veřejných prostranství a komunikací....
Kronika 2003
Z obecního úřadu - Matrika, ohlašovna, Komise sociální a zdravotní, Stavební úřad, Rozpočet obce.... Kronika 2003 v PDF dokumentu >
 
Kronika 2004 (PDF dokument ke stažení 1,2 MB)
Hasiči slavili výročí, Volby do Evropského parlamentu, Aféra pana Karla Ostárka, Volby do krajského zastupitelstva, Nasvícení budovy kostela, Páter Antonín Dominik, čestný občan obce Ludgeřovice, zemřel...
 
Kronika 2005 (PDF dokument ke stažení 1,2 MB)
Před šedesáti lety skončila v Evropě druhá světová válka, Ludgeřovický občan a rodák pan Alfons Böhm se dožil 100 let, Varhany v ludgeřovickém kostele zase krásně znějí, ...
Příloha číslo 1, část 1. (PDF dokument ke stažení 0,8 MB)
Příloha číslo 1, část 2. (PDF dokument ke stažení 0,2 MB)
Příloha číslo 1, část 3. (PDF dokument ke stažení 1,0 MB)
Příloha číslo 1, část 4. (PDF dokument ke stažení 0,6 MB)
Příloha číslo 2 (PDF dokument ke stažení 1,1 MB)
Příloha číslo 3 (PDF dokument ke stažení 1,0 MB)
 
Kronika 2006 (PDF dokument ke stažení 11,8 MB)
 
Kronika 2007 (PDF dokument 9,5 MB)
Příloha č. 1 - 100 let chrámu (PDF dokument 8,9 MB)
Příloha č. 2 - Akce v Obecním domě (PDF dokument 6,5 MB)
Příloha č. 3 (PDF dokument 0,5 MB)
Příloha č. 4 (PDF dokument 16,2 MB)
 
Kronika 2008 (PDF dokument 3,2 MB)
Příloha č. 1 - Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše (PDF dokument 1,7 MB)
Příloha č. 2 - Akce v Obecním domě (PDF dokument 3,6 MB)
Příloha č. 3 - Akce na Vrablovci (PDF dokument 1,1 MB)
Příloha č. 4 - Akce na hřišti TJ (PDF dokument 0,9 MB)
Příloha č. 5 - Pohledy na Ludgeřovice (PDF dokument 2,6 MB)
 
Kronika 2009
Příloha č. 1 - Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše
Příloha č. 2 - Z kulturních a společenských akcí v Obecním domě
Příloha č. 3 - Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci
Příloha č. 4 - Ze sportovních a společenských akcí na hřišti TJ
Příloha č. 5 - Pohledy na Ludgeřovice v roce 2009
 
Kronika 2010
Příloha č. 1 - Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše
Příloha č. 2 - Z Obecního domu
Příloha č. 3 - Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci
Příloha č. 4 - Ze sportovních a společenských akcí na hřišti TJ
Příloha č. 5 - Pohledy na Ludgeřovice v roce 2010
 
Kronika 2011
Titulní strana
Příloha č. 1 - Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše
Příloha č. 2 - Z Obecního domu
Příloha č. 3 - Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci
Příloha č. 4 - Ze sportovních a společenských akcí na hřišti TJ
Příloha č. 5 - Pohledy na Ludgeřovice v roce 2011
 
Kronika 2012
Titulní strana
Příloha č. 1 - Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše
Příloha č. 2 - Z Obecního domu
Příloha č. 3 - Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci
Příloha č. 4 - Ze sportovních a společenských akcí na hřišti TJ
Příloha č. 5 - Pohledy na Ludgeřovice v roce 2012
 
Kronika 2013
Titulní strana
Příloha č. 1 - Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše
Příloha č. 2 - Z Obecního domu
Příloha č. 3 - Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci
Příloha č. 4 - Ze sportovních a společenských akcí na hřišti TJ
Příloha č. 5 - Pohledy na Ludgeřovice v roce 2013
 
Kronika 2014
Příloha č. 1 - Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše
Příloha č. 2 - Z Obecního domu
Příloha č. 3 - Z dění na Vrablovci v roce 2014
Příloha č. 4 - Z hřiště TJ Ludgeřovice
Příloha č. 5 - Dokončení stavby splaškové kanalizace v roce 2014
Příloha č. 6 - Pohledy z katastru obce Ludgeřovice v roce 2014
 
Kronika 2015
Příloha č. 1 - Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše
Příloha č. 2 - Z Obecního domu
Příloha č. 3 - Z dění na Vrablovci v roce 2015
Příloha č. 4 - Z hřiště TJ Ludgeřovice
Příloha č. 5 - Pohledy z katastru obce Ludgeřovice v roce 2015
 
Kronika 2016
Příloha č. 1 - Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše
Příloha č. 2 - Z Obecního domu
Příloha č. 3 - Z dění na Vrablovci v roce 2016
Příloha č. 4 - Z hřiště TJ Ludgeřovice
Příloha č. 5 - Pohledy z katastru obce Ludgeřovice v roce 2016
 
Kronika 2017
Příloha č. 1 - Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše
Příloha č. 2 - Z Obecního domu
Příloha č. 3 - Z dění na Vrablovci v roce 2017
Příloha č. 4 - Z hřiště TJ Ludgeřovice
Příloha č. 5 - Pohledy z katastru obce Ludgeřovice v roce 2017
 
Kronika 2018
Příloha č. 1 - Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše
Příloha č. 2 - Z Obecního domu
Příloha č. 3 - Z dění na Vrablovci v roce 2018
Příloha č. 4 - Z hřiště TJ Ludgeřovice
Příloha č. 5 - Pohledy z katastru obce Ludgeřovice v roce 2018
 
Kronika 2019
Příloha č. 1 - Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše
Příloha č. 2 - Z Obecního domu
Příloha č. 3 - Z dění na Vrablovci v roce 2019
Příloha č. 4 - Z hřiště TJ Ludgeřovice
Příloha č. 5 - Pohledy z katastru obce Ludgeřovice v roce 2019
 

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2011

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz
Prajzské noviny
Komunitní plánování Hlučínska
Ludgeřovický miniexpres

Charitní domov sv. Mikuláše

Uliční výbor Vrablovec

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice