Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

  Volby r. 2016

  Volby r. 2014

  Volby r. 2013

  Volba prezidenta (2013)
  Volby r. 2012
  Volby r. 2010
  Volby r. 2009
  Volby r. 2008
  Volby r. 2006
  Volby r. 2004
  Volby r. 2002
  Evropská unie

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 Obecní úřad

Organizační struktura     Grafické znázornění organizační struktury

sídlo:

Markvartovická 52/48

747 14  Ludgeřovice

telefon/fax:

595 052 578/595 052 278

e-mail:

urad@ludgerovice.cz

ID datové schránky:

n9bb3cx

IČO:

00300390

DIČ:

CZ00300390

Úřední hodiny:

Pokladna:

pondělí a středa  8:00 - 12:00,  12:30 - 17:00
pondělí a středa  8:00 - 12:00,  13:00 - 17:00

čtvrtek  8.00 - 12.00

 

Starosta:   Tajemník obecního úřadu:

Fotografie - Mgr. Daniel Havlík - starosta obce.Mgr. Daniel Havlík
e-mail: starosta@ludgerovice.cz
tel.: 553 876 010

725 141 569

 

Mgr. Ing. Jindřich Hudeček
e-mail: tajemnik@ludgerovice.cz
tel.: 553 876 022

724 033 334

Činnosti:

 • vedoucí obecního úřadu

 • personální záležitosti pracovníků obecního úřadu

 • plnění usnesení obecní rady a zastupitelstva obce

 • pronájem a prodej obecního majetku (pozemky, budovy, nebytové prostory)

 • přestupky

Sekretariát starosty a tajemníka, podatelna: Daniela Martinková
e-mail: sekretariat@ludgerovice.cz

elektronická podatelna: podatelna@ludgerovice.cz

tel.: 553 876 011, 606 621 739

Činnosti:

 • podatelna

 • poskytování informací, podávání písemných žádostí, stížností, návrhů apod.

 • kopírování

 • Czech POINT

Odbory

   
Odbor - stavební úřad a silniční správní úřad

Činnosti:

výkon působnosti stavebního úřadu, tj. územní rozhodování a stavebně správní činnost, pro obce Ludgeřovice, Markvartovice a Šilheřovice v rozsahu, který je dán zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

- územní řízení, územní souhlasy k umístění staveb, terénních úprav a zařízení

- stavební řízení (stavební povolení, ohlášení staveb, změn staveb, odstraňování staveb)

- užívání staveb (kolaudační souhlasy, oznámení o užívání)

- změny užívání staveb

- státní dozor (kontrolní prohlídky staveb)

- územní plánování

- projednávání přestupků a správních deliktů na úseku stavebního řádu

výkon státní správy ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací dle § 40 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., silniční zákon, ve znění pozdějších předpisů

Vedoucí odboru

Jarmila Konečná
e-mail: stavebni@ludgerovice.cz

tel.: 553 876 015, 724 274 065

Referent

Gabriela Kučerová

e-mail: kucerova@ludgerovice.cz

tel.: 553 876 016, 724 266 817

Administrativní pracovnice

Stanislava Klemensová
e-mail: klemensova@ludgerovice.cz

tel.: 553 876 016

Činnosti:

 • Czech POINT

 • rozhlasové relace

Vzory dokumentů, které se vztahují k činnostem stavebního a silničního správního úřadu >

 
Odbor výstavby, životního prostředí a údržby obce

Činnosti:

investice ve vlastní režii

údržba místních komunikací a chodníků

provoz a údržba veřejného osvětlení a místního rozhlasu

ochrana přírody a krajiny, povolování kácení zeleně rostoucí mimo les

posuzování životního prostředí, odpadové hospodářství

ochrana ovzduší – evidence, kontrola a stanovení poplatků malých zdrojů znečišťování

provoz a údržba zařízení ve správě obce

energetické hospodářství

správa kanalizačních sítí

Vedoucí odboru

Jiří Olšák
e-mail: olsak@ludgerovice.cz

tel.: 553 876 024, 724 053 541
 

Technik pro správu kanalizačních sítí v obci

Ing. Žaneta Papoušková
e-mail: matouskova@ludgerovice.cz

tel.: 553 876 014, 775 560 455
 

   

Úseky

   
Úsek správních činností:

Vedoucí úseku

Vlasta Bortlíková
e-mail: matrika@ludgerovice.cz

tel.: 553 876 012, 725 550 902
 

Činnosti:

 • matriční agenda

 • vidimace a legalizace

 • Czech POINT

 • vydávání Ludgeřovického zpravodaje

 • ohlašování shromáždění občanů

Referentka

Lenka Jurečková
e-mail: ohlasovna@ludgerovice.cz

tel.: 553 876 013

Činnosti:

 • evidence obyvatel

 • vidimace a legalizace

 • Czech POINT

 • oznámení o ztrátě, odcizení, poškození, zničení a zneužití občanského průkazu

 • evidence ztrát a nálezů

 • evidence stížností

 • evidence petic

 • evidence poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.

 • sociální oblast - zvláštní příjemce důchodu

 • rezervace sálu v Obecním domě v Ludgeřovicích, prostor nad hasičskou zbrojnicí, Společenského domu na Vrablovci

 • místní poplatek - vstupné

Knihovnice

Jana Baránková
e-mail: knihovna@ludgerovice.cz

tel.: 553 876 017

Činnosti:

 • knihovna

 • činnost veřejně přístupné internetové stanice

 • pořádání kulturních a společenských akcí v režii obce

 • oznamovací povinnost při pořádání kulturních a společenských akcí

 
Finanční úsek:

Vedoucí úseku, ekonom obce

Ing. Karen Laitnerová
e-mail: vfu@ludgerovice.cz

tel.: 553 876 019, 606 624 105

Činnosti:

 • finance

 • rozpočty

 • hospodaření s majetkem obce

 • pojistné události na majetku obce a ve školních a předškolních zařízeních

Referentka

Hana Rykaluková
e-mail: pokladna@ludgerovice.cz

tel.: 553 876 020

Činnosti:

 • pokladna

 • správa místních poplatků

 • hospodaření s majetkem obce

Referentka

Šárka Juřenová
e-mail: financni@ludgerovice.cz

tel.: 553 876 021, 777 754 705

Činnosti:

 • fakturace

 • mzdy

 • hřbitovní správa

 • hrací přístroje, loterie, tomboly

 

Organizační složky obce:

Obecní knihovna Ludgeřovice

Sídlo: Ludgeřovice, Markvartovická 52/48,

tel.: 553 876 017

e-mail: knihovna@ludgerovice.cz

knihovnice: p. Jana Baránková

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Ludgeřovice

velitel: Ing. Patrik Lange

Příspěvkové organizace obce:

Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace, IČ 70945951

Sídlo: Ludgeřovice, Markvartovická 966/50

tel.: 731 513 340

www.zsludgerovice.cz

e-mail: reditel@zsludgerovice.cz

ředitel Mgr. Karel Moric

Odloučená pracoviště ZŠ a MŠ Ludgeřovice:

Mateřská škola Vrabčáci, Ludgeřovice, Vrablovec 384/26

   tel.: 734 805 858

   e-mail: msvrablovec@zsludgerovice.cz

   vedoucí učitelka: Bc. Pavla Olšáková

Základní škola Ludgeřovice, Hlučínská 140/110

Mateřská škola Ledňáčci, Ludgeřovice, Hlučínská 140/110

   tel: 773 774 857

   vedoucí učitelka MŠ: Bc. Martina Kubec Vjačková

   e-mail: martina.vjackova@zsludgerovice.cz

Mateřská škola Sovičky, Ludgeřovice, Hlučínská 496/62

   tel.: 770 171 483

   e-mail: martina.chobotova@zsludgerovice.cz

   zástupce ředitele pro MŠ: Bc. Martina Chobotová

Obchodní společnost s podílem obce:

Technické služby Ludgeřovice, s.r.o., IČ 02413949, DIČ CZ02413949

Sídlo: Ludgeřovice, Markvartovická 52/48

kancelář – Ludgeřovice, Markvartovická 42/33 – 1. poschodí

www.tsludgerovice.cz

e-mail: balgar@tsludgerovice.cz

tel.: 597 582 770

jednatel: p. Josef Balgar

 

 

 

 

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2011

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz
Prajzské noviny
Komunitní plánování Hlučínska
Ludgeřovický miniexpres

Charitní domov sv. Mikuláše

Uliční výbor Vrablovec

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice