Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

  Volby r. 2016

  Volby r. 2014

  Volby r. 2013

  Volba prezidenta (2013)
  Volby r. 2012
  Volby r. 2010
  Volby r. 2009
  Volby r. 2008
  Volby r. 2006
  Volby r. 2004
  Volby r. 2002
  Evropská unie

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

   Volby v roce 2008
Ve dnech 17.-18.října 2008 se uskuteční volby do krajských zastupitelstev a 1/3 Senátu Parlamentu ČR.

Několik tisíc volebních místností se ve dnech 17.-18.října 2008 otevře pro volby do krajských samospráv a také do jedné třetiny Senátu Parlamentu ČR. Volby do krajských zastupitelstev proběhnou ve všech krajích s výjimkou hl.m. Prahy a volby do Senátu v 27 volebních obvodech.

Do v pořadí již třetích krajských voleb od vzniku vyšších územně samosprávních celků v roce 2000 můžete zasáhnout svým hlasem již za dva měsíce. Krajská zastupitelstva jsou volena jednou za 4 roky a představují volený samosprávný orgán. Z členů krajských zastupitelstev jsou následně voleni členové krajských rad – výkonných orgánů samosprávy - a krajští hejtmani. Volby se konají celkem ve 13 krajích s výjimkou Prahy, kde se volby do zastupitelstva uskuteční společně s komunálními volbami v roce 2010. V minulých krajských volbách byla volební účast kolem 30% voličů. Senátní volby se konají jednou za dva roky a dochází při nich k obměně třetiny mandátů. Senátoři jsou voleni na 6 let. Ve volbách v roce 2006 byla volební účast v prvním kole kolem 40% a v druhém kole průměrně pouze 20 % oprávněných voličů.

Jak tedy můžete hlasovat v letošních podzimích volbách?
Kdo?

• volit mohou občané ČR, kteří dosáhli věku alespoň 18 let

Kam se bude volit?
• do zastupitelstev krajů všech krajů s výjimkou Prahy
Volby se konají v krajích: Jihočeském, Jihomoravském, Karlovarském, Královéhradeckém, Libereckém, Moravskoslezském, Olomouckém, Pardubickém, Plzeňském, Středočeském, Ústeckém, Vysočině a ve Zlínském kraji

• do třetiny Senátu Parlamentu ČR
Volby se konají v 27 obvodech: Brno-město, Česká Lípa, Děčín, Frýdek - Místek,Hradec Králové,Cheb, Karviná,Kladno, Kolín, Louny, Pelhřimov, Plzeň-město, Praha 1, Praha 5, Praha 9, Přerov, Příbram, Olomouc, Ostrava -město, Rychnov nad Kněžnou, Strakonice, Trutnov, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo,Žďár nad Sázavou.

Kdy se konají?
• první kolo senátních voleb a voleb do krajských zastupitelstev: v pátek 17.října od 14 do 22 hodin a v sobotu 18.října 2008 od 8 do 14 hodin
• případné druhé kolo senátních voleb: v pátek 24.října od 14 do 22 hodin a v sobotu 25.října 2008 od 8 do 14 hodin

Kde?
• Ludgeřovice - ve čtyřech volebních místnostech v katastru obce Ludgeřovice.
• hlasování na zastupitelských úřadech ČR není možné

Jak?
• nejpozději 3 dny před volbami jsou voličům distribuovány hlasovací lístky, v případě ztráty či poškození obdržíte novou sadu lístků a obálku přímo ve volební místnosti
• po prokázání totožnosti a státního občanství ČR občanským průkazem nebo cestovním pasem je voliči umožněno hlasování
• pro volby do zastupitelstev krajů: za zástěnou ve volební místnosti volič vloží do obálky 1 lístek s politickou stranou, hnutím či koalicí, který se rozhodl volit a obálku s lístkem vhodí do volební schránky
- preferenční hlasy: lze zakroužkovat nejvýše 4 kandidáty uvedené na 1 vybraném hlasovacím lístku
• pro volby do Senátu: za zástěnou ve volební místnosti volič vloží do obálky 1 hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat, hlasovací lístek se nijak neupravuje
• při společném konání voleb do Senátu a zastupitelstev krajů, je třeba hlasovací lístek pro volby do Senátu vložit do žluté úřední obálky a hlasovací lístek pro volby do zastupitelstev krajů do šedé úřední obálky, jinak je neplatný
• v případě závažných (zdravotních) důvodů lze požádat obecní úřad nebo okrskovou volební komisi o hlasování mimo volební místnost, k voliči jsou pak vysláni 2 členové volební komise s přenosnou hlasovací schránkou

Kdy a jak budou oznámeny výsledky voleb?
• výsledky zveřejňuje Český statistický úřad na svých stránkách volby.cz
• průběžné výsledky jsou oznamovány po uzavření volebních místností, celkové výsledky jsou oznámeny o něco později Státní volební komis
 

Volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje


Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Vyhláška o dni a místě konání voleb v obci Ludgeřovice

Výsledky voleb:
Volby do Zastupitelstva MSK celkem
Obec Ludgeřovice celkem
Obec Ludgeřovice podle volebních okrsků

Volby do Senátu Parlamentu ČR

Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Vyhláška o dni a místě konání voleb v obci Ludgeřovice

 Výsledky voleb 1. a 2. kolo:
Celkové výsledky za volební okrsek č. 72, Ostrava Město
Obec Ludgeřovice celkem
Obec Ludgeřovice podle volebních okrsků

Důležité upozornění!
S ohledem na výsledek prvního kola voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se bude druhé kolo voleb konat ve dnech 24. a 25. října 2008. Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb voliči obdrží přímo ve volební místnosti ve dnech voleb. Hlasování se uskuteční ve stejných volebních místnostech a ve stejném čase jako v případě kola prvního.
 

 
   

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2011

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz
Prajzské noviny
Komunitní plánování Hlučínska
Ludgeřovický miniexpres

Charitní domov sv. Mikuláše

Uliční výbor Vrablovec

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice