Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

  Volby r. 2016

  Volby r. 2014

  Volby r. 2013

  Volba prezidenta (2013)
  Volby r. 2012
  Volby r. 2010
  Volby r. 2009
  Volby r. 2008
  Volby r. 2006
  Volby r. 2004
  Volby r. 2002
  Evropská unie

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 Obecně závazné vyhlášky, nařízení obce, směrnice
 
Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování obce

Přehled nejdůležitějších předpisů

Obecně závazné vyhlášky ( formát PDF)
02-1995 Vyhláška o udržováni čistoty na veřejných prostranstvích v obci
05-1995 Vyhláška o znaku a praporu obce Ludgeřovice a jejich užívání
(ZRUŠENO vyhláškou 01-2005)
10-1995 Vyhláška o stanoveni zvláštních požadavků na druh používaných paliv pro malé zdroje znečišťováni ovzduší v obci
11-1995 Vyhláška o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/95
01-1999 Vyhláška o místních poplatcích
(ZRUŠENO - nahrazeno vyhláškou 04-2003)
03-1999 Vyhláška o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 6/1995
04-1999 Vyhláška o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 7/1995
01-2000 Vyhláška o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 2/1999
02-2000 Vyhláška o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol
(ZRUŠENO z 1.10.2003)
03-2000 Vyhláška o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/1996
04-2000 Vyhláška o závazných částech územního plánu obce Ludgeřovice
01-2001 Vyhláška o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 2/1998
02-2001 Vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Příloha - Stanovení počtu sběrných nádob
03-2001 Vyhláška ve znění změn a doplňků, schválených na mimořádném 25. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice
(ZRUŠENO - nahrazeno vyhláškou 04-2003)
01-2002 Vyhláška o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty při chovu a držení zvířat na území obce Ludgeřovice
(ZRUŠENO obecně závaznou vyhláškou 01-2009)
02-2002 Vyhláška, kterou se vydává požární řád obce Ludgeřovice
(ZRUŠENO - nahrazeno vyhláškou 01-2008)
03-2002 Vyhláška o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 4/95 a jejího dodatku č.1/96
04-2002 Dodatek č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2000 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol
(ZRUŠENO)
05-2002 Vyhláška o zabezpečení veřejného pořádku při provozování hostinských provozoven, heren a obdoných provozoven služeb a při pořádání veřejných hudebních produkcí na území obce Ludgeřovice
01-2003 Dodatek č.1 k obecně závazné vyhlášce obce Ludgeřovice č.3/2001
02-2003 Vyhláška, kterou se ruší OZV č. 4/2002 – Dodatek č.3 k OZV č. 2/2000
03-2003 Vyhláška, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol (ZRUŠENO OZV č. 2/2004)
04-2003 Vyhláška o místních poplatcích (ZRUŠENO a nahrazeno OZV č. 1-2010)
01-2004 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2003, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol
(ZRUŠENO)
02-2004 Obecně závazná vyhláška č. 2/2004, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 a č. 1/2004 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol.
01-2005 Obecně závazná vyhláška č. 1/2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/95 „O znaku a praporu obce Ludgeřovice a jejich užívání“
01-2006 Obecně závazná vyhláška č 1/2006, o vyhlášení závazné části územního plánu obce Ludgeřovice - změna č. 2
„Územní plán je k nahlédnutí na OÚ Ludgeřovice, odboru - stavební úřad a silniční správní úřad v kanceláři č. 6 , a to v úřední dny ( pondělí a středa) v době od 8,00 – 12,00 ; 12,30 – 17,00 hod.“
02-2006 Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2003 „O místních poplatcích“ (ZRUŠENO a nahrazeno OZV č. 1-2010)
03-2006 Obecně závazná vyhláška č. 3/2006, o trvalém označování všech psů v obci mikročipem (ZRUŠENO OZV č. 4/2019)
04-2006 Obecně závazná vyhláška č. 4/2006, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2002 „Požární řád obce Ludgeřovice“
05-2006 Obecně závazná vyhláška č. 5/2006, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
01-2007 Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška 4/2003 "O místních poplatcích" (ZRUŠENO a nahrazeno OZV č. 1-2010)
01-2008 Obecně závazná vyhláška č. 1/2008, kterou se vydává požární řád obce Ludgeřovice
02-2008 Obecně závazná vyhláška č. 2/2008, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností (ZRUŠENO OZV č. 1/2019)
03-2008 Obecně závazná vyhláška č. 3/2008, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2003 „O místních poplatcích“ (ZRUŠENO a nahrazeno OZV č. 1-2010)
01-2009 Obecně závazná vyhláška č. 1/2009, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2002 "O zabezpečení veřejného pořádku a čistoty..."
01-2010 Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích (ZRUŠENO a nahrazeno OZV č. 1-2012)
01-2011 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích (ZRUŠENO a nahrazeno OZV č. 1-2012)
01-2012 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích (ZRUŠENO a nahrazeno OZV č. 2-2012)
02-2012 Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místních poplatcích (Část VI. ZRUŠENA od 01.01.2016 OZV č. 1/2015) (ZRUŠENO a nahrazeno OZV č. 4/2017)
01-2013 Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování recyklovatelných složek komunálního odpadu
01-2015 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování komunálních odpadů (ZRUŠENO a nahrazeno OZV č. 3/2017)
01-2017

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených obcí Ludgeřovice

02-2017

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se stanoví společný školský obvod základní školy

03-2017

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (ZRUŠENO OZV č. 6/2019 a nahrazeno OZV č. 7/2019)

04-2017

Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, o místních poplatcích (ZRUŠENO OZV č. 5/2019 a nahrazeno OZV č. 8/2019, 9/2019, 10/2019 a 11/2019)

01-2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o nočním klidu (změněna OZV č. 2/2019), (ZRUŠENO OZV č. 1/2020)

01-2019

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2008  o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností (ZRUŠENO OZV č. 1/2020)

02-2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o nočním klidu
03-2019 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o regulaci hlučných činností a používání zábavní pyrotechniky
04-2019 Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2006 o trvalém označování všech psů v obci mikročipem
05-2019 Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2017 o místních poplatcích
06-2019 Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
07-2019 Obecně závazná vyhláška č. 7/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
08-2019 Obecně závazná vyhláška č. 8/2019, o místním poplatku ze psů
09-2019 Obecně závazná vyhláška č. 9/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
10-2019 Obecně závazná vyhláška č. 10/2019, o místním poplatku ze vstupného
11-2019 Obecně závazná vyhláška č. 11/2019, o místním poplatku z pobytu
01-2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o nočním klidu
 

 

Nařízení obce
01/2002 Nařízení obce č. 1/2002
02/2018 Nařízení obce Ludgeřovice č. 2/2018 (Tržní řád)

Přílohy

 

Řád veřejného pohřebiště Obce Ludgeřovice (usnesení RO č. 6/13 ze dne 29.4.2019)

 

                     
Směrnice
01-2000 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. (ZRUŠENO a nahrazeno směrnicí č. 2/2015)
02-2012 Směrnice č. 2/2012 kterou se upravuje postup při zadávání dodávek, služeb nebo stavebních prací malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne limity stanovené v § 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. (ZRUŠENO)
03-2013 Směrnice č. 3/2013 kterou se upravuje postup při zadávání dodávek, služeb nebo stavebních prací malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne limity stanovené v § 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. (ZRUŠENO)
04-2013 Směrnice č. 4/2013 kterou se upravuje postup při zadávání dodávek, služeb nebo stavebních prací malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne limity stanovené v § 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. (ZRUŠENO)
02-2014 Směrnice č. 2/2014 kterou se upravuje postup při zadávání dodávek, služeb nebo stavebních prací malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne limity stanovené v § 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. (ZRUŠENO a nahrazeno směrnicí č. 2/2016)
02-2015 Směrnice č.  2/2015 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

1. Povinně poskytované informace

2. Informace o obci Ludgeřovice

3. Organizační struktura

4. Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování obce

5. Sazebník úhrad

6. Vzor žádosti o poskytnutí informace

02-2016 Směrnice č. 2/2016 kterou se upravuje postup při zadávání dodávek, služeb nebo stavebních prací malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne limity stanovené v § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
   
Ceníky
1/2015 Ceník č. 1/2015 za odchyt toulavých psů na území obce Ludgeřovice a za ustájení odchyceného zvířete v obecním kotci. (ZRUŠENO ceníkem č. 1/2016)
1/2016 Ceník č. 1/2016 za odchyt toulavých psů na území obce Ludgeřovice a za ustájení odchyceného zvířete v obecním kotci.
   
Ostatní - pravidla
 

Pravidla pro vysílání a užívání obecního rozhlasu v obci Ludgeřovice (usnesení RO č. 46/9 ze dne 31.8.2020)

   

 

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2011

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz
Prajzské noviny
Komunitní plánování Hlučínska
Ludgeřovický miniexpres

Charitní domov sv. Mikuláše

Uliční výbor Vrablovec

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice