Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

  Volby r. 2016

  Volby r. 2014

  Volby r. 2013

  Volba prezidenta (2013)
  Volby r. 2012
  Volby r. 2010
  Volby r. 2009
  Volby r. 2008
  Volby r. 2006
  Volby r. 2004
  Volby r. 2002
  Evropská unie

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 Ludgeřovický zpravodaj

 

ročník 2021

leden

ročník 2020
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen

únor

leden

ročník 2019
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen

únor

leden

ročník 2018

prosinec

listopad

říjen
září
srpen
červenec
červen
květen

duben

březen

únor

leden

ročník 2017

prosinec

listopad

říjen

září

srpen

červenec

červen

květen

duben

březen

únor

leden

ročník 2016

prosinec

listopad

říjen

září

srpen

červenec

červen

květen

duben

březen

únor

leden

ročník 2015
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen - mimořádné číslo
květen
duben
březen
únor

leden

ročník 2014
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor

leden

ročník 2013
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor

leden

ročník 2012
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor

leden

ročník 2011
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor

leden

ročník 2010
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor

leden

ročník 2009
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor

leden

ročník 2008
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor

leden

ročník 2007
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen

leden

ročník 2006
listopad
září
červenec
květen
březen

leden

ročník 2005
listopad
září
červenec
květen
březen

leden

ročník 2004
listopad
září
červenec
květen
březen

leden

ročník 2003
listopad
září
červenec
květen
březen

leden

ročník 2002
listopad
září
červenec

 

Ludgeřovický zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku, měsíčník

Vydává: Obec Ludgeřovice, Markvartovická 52/48, PSČ 747 14 - IČ 00300390

Adresa redakce: Obecní úřad Ludgeřovice, Markvartovická 52/48, PSČ 747 14

Vedoucí redaktor: Vlasta Bortlíková

(e-mail: matrika@ludgerovice.cz, tel.: 553 876 012)

Evidenční číslo MK ČR: E 12506

Grafické zpracování a tisk: Tisk Pětka s.r.o., Horova 1631, 252 63 Roztoky

Uzávěrka každého čísla: 20. den v měsíci

Inzerce pouze v tištěném vydání

Cena inzerce v Ludgeřovickém zpravodaji:

Tisk černobílý formátu A5 – 500 Kč + 21% DPH

Tisk barevný formátu A5 – 1000 Kč + 21% DPH

Po domluvě je možný i jiný rozměr, cena se odvíjí podle formátu.

Průměrný počet výtisků: 630 ks

 

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2011

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz
Prajzské noviny
Komunitní plánování Hlučínska
Ludgeřovický miniexpres

Charitní domov sv. Mikuláše

Uliční výbor Vrablovec

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice