Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

  Volby r. 2016

  Volby r. 2014

  Volby r. 2013

  Volba prezidenta (2013)
  Volby r. 2012
  Volby r. 2010
  Volby r. 2009
  Volby r. 2008
  Volby r. 2006
  Volby r. 2004
  Volby r. 2002
  Evropská unie

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 Napsali o nás

Název: Zločiny v ostravském internačním táboře Hanke
Datum: 2.5.2012
Poznámka: Deník

Za poválečné vraždění a mučení Němců nebyl nikdo potrestán.

Ještě v květnu 1945, tedy krátce po skončení války, nařídily československé úřady vytvoření internačních táborů pro občany německé národnosti. V Ostravě se to týkalo 16 464 osob, které byly umístěny na několika místech. Tábor Hanke nad všemi vynikal zločinným sadismem.

Lidskost byla trestná
Diskriminace Němců byla poválečnými českými úřady nařízena, nosili na oděvech označení, nesměli jezdit dopravními prostředky, navštěvovat restaurace, kina nebo parky. Nakupovat v obchodech mohli pouze hodinu před uzavírací dobou. Po 20. hodině pro ně platil zákaz vycházení. Poskytnutí šatstva nebo potravin ze strany Čechů bylo přísně trestné.
Dlouhá léta byl „případ Hanke“ státním tajemstvím. Teprve po roce1989 se tématem poválečného odsunu Němců a internačních táborů zabýval ostravský historik Tomáš Staněk. O táboru Hanke psali i historikové Mečislav Borák a Karel Jiřík. Sklady dopravní firmy Hanke na ostravské Nádražní třídě vybral pro internaci Němců vedoucí politického oddělení ostravského ředitelství Národní bezpečnosti Vladislav Kusz, velitelem tábora se stal Emil Martínek, horník z Hrušova. Pomáhali mu Josef Jurášek a Ludvík Pieczka, dělníci z Vratimova.
Nikdo z nich nebyl v odboji ani za okupace vězněn.Koncem května a začátkem června začal v táboře narůstat každodenní počet mrtvých, v některé dny to bylo i přes dvacet osob. Dvanáctého června vyskočilo toto číslo na 32 zemřelých.
Celkový počet mrtvých vzrostl na 231.

Tábor ovládali psychopati
Vyšetřování bylo složité a svědci se báli vypovídat. Jeden z internovaných – Josef Mušálek z Ludgeřovic nakonec promluvil. Právě jemu nařídili vozit mrtvoly na hřbitov.
Nejčastěji popravy vykonával spoluvězeň Heinrich Gloss, který byl zřejmě sadista. Sám uvedl do protokolu: „Osoby, které jsem popravoval, jsem všechny osobně znal.“
Někdy donutil vězně, aby se popravovali navzájem. Velitel tábora Martínek byl zřejmě i sexuální deviant, ve dvou prokázaných případech nutil před popravou vězně ke skupinovým souložím s německými ženami, jež byly pak společně s muži oběšeny. Martínkovi bylo doloženo několik znásilnění. Gloss zkoušel popravovat vězně elektrickým proudem.

Fingovaná vzpoura
Velitel tábora Martínek připravil 5. června 1945 fingovanou vzpouru a osobně postřílel samopalem dvacet jedna internovaných. Vězeň Mušálek byl jedním ze čtyř věznů, kteří masakr v cele číslo šest přežili. Zastřelen byl i údajný český zrádce František Šedina, správce speditérské firmy Hanke. Martínek poté několikrát znásilnil jeho ženu a vykradl mu domek. Právě zavraždění Šediny bylo důvodem k vyšetřování . Obvinění se snažili svalit všechnu vinu na německého vězně Glosse. Případem hromadných vražd se zabývala bezpečnostní komise Jednotného národního výboru v Ostravě. Byl vydán příkaz, že v internačních táborech nesmí docházet k týrání, mučení, zneužívání žen a podobně.

Vraždy bez trestu
Události v táboře Hanke vyšetřovala parlamentní komise, která navrhla zahájit proti Kuszovi, Grossovi, Martínkovi, Pieczkovi, Juráškovi a dalším trestní řízení. Ministerstvo vnitra pak dalo Oblastní kriminální ústředně v Ostravě pokyn, aby případ nebyl na základě zákona číslo 115 z roku 1946 vyšetřován. Tento zákon umožňoval vyhnout se zákonnému postihu za jinak trestnou činnost, která se týkala „spravedlivé odplaty za činy okupantů a jejich „pomahačů“. Jak ve svém článku uvedl historik Mečislav Borák, podobný zákon zbavující viny za poválečné excesy vůči Němcům a jejich pomahačům byl i v Polsku, Itálii i Francii. Tehdejší ministr spravedlnosti Prokop Drtina ale potvrdil, že uvedený zákon by se neměl vztahovat na jednání nazvané gestapismus. A to je přesné pojmenování toho, co se dělo v Ostravském internačním táboře Hanke.
Tresty ovšem padly: Kusz, Pieczka a Jurášek byli vyloučeni z KSČ.
Autor:
Bohuslav Navrátil, Opavský a Hlučínský Deník

< Zpět na seznam článků

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2011

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz
Prajzské noviny
Komunitní plánování Hlučínska
Ludgeřovický miniexpres

Charitní domov sv. Mikuláše

Uliční výbor Vrablovec


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice