Obec Ludgeřovice
ObecLudgeřovice

O Ludgeřovicích

Obec leží mezi městy Ostrava a Hlučín (mapa). Území obce leží v nadmořské výšce od 220 do 300 metrů, je mírně zvlněné s řadou lesíků a remízků. Z vyvýšenin jsou na jihu viditelné vrcholy Beskyd a za dobré viditelnosti na severozápadě i vrcholy Jeseníků.

Loga

Splašková kanalizace

Cena stočného pro rok 2024

Datum: 5. 3. 2024

Cena stočného pro rok 2024

Cena stočného pro rok 2023

Datum: 12. 1. 2023

Cena stočného pro rok 2023

Formuláře

Datum: 11. 7. 2022

ke splaškové kanalizaci

Cena stočného pro rok 2022

Datum: 30. 5. 2022

Cena stočného pro rok 2022

Cena stočného v roce 2021

Datum: 30. 5. 2022

Cena stočného v roce 2021

Cena stočného v roce 2020

Datum: 27. 1. 2020

Cena stočného v roce 2020

Cena stočného v roce 2019

Datum: 6. 2. 2019

Cena stočného v roce 2019

Cena stočného v roce 2018

Datum: 9. 5. 2018

Cena stočného v roce 2018

Splašková kanalizace Ludgeřovice – dotace z Moravskoslezského kraje

Datum: 3. 7. 2017

Obec Ludgeřovice obdržela dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na stavbu splaškové kanalizace v celkové výši 6 677 744 Kč a to v rámci dotačního programu pod názvem: „Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel".

Informace ke splaškové kanalizaci

Datum: 28. 2. 2017

(únor 2017)

Cena vodného a stočného v roce 2017

Datum: 25. 1. 2017

Cena vodného a stočného v roce 2017

Informace obce Ludgeřovice k realizaci přípojek splaškové kanalizace napojujících jednotlivé nemovitosti na obecní splaškovou kanalizaci.

Datum: 4. 1. 2016

Umístění a realizace přípojek splaškové kanalizace z jednotlivých nemovitostí se řídí zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

Slavnostní ukončení stavby splaškové kanalizace v Ludgeřovicích

Slavnostní ukončení stavby splaškové kanalizace v Ludgeřovicích

Datum: 25. 3. 2015

Dne 24.3.2015 se před obecním úřadem k tomu sešli zástupci institucí, firem a úřadů, které se podílely na zdaru této mimořádně náročné ekologické stavby.

Asfaltace obecních cest zasažených stavbou splaškové kanalizace byla dokončena

Asfaltace obecních cest zasažených stavbou splaškové kanalizace byla dokončena

Datum: 31. 8. 2014

Skončila v posledním srpnovém týdnu asfaltací úseku ulice Na Návsi od ulice Úzká po ulici Markvartovická. V těchto dnech také probíhají práce na nové asfaltaci silnic ve správě MS kraje, tj. celých ulic Hlučínská a Markvartovická s orientačním termínem dokončení 12.9.2014.

Asfaltace obecních cest po stavbě splaškové kanalizace rychle pokračuje

Asfaltace obecních cest po stavbě splaškové kanalizace rychle pokračuje

Datum: 31. 7. 2014

Koncem července je už asfaltace provedena na velké většině obecních komunikací. Např. frekventovaná ulice Na Návsi už má nový asfalt v 2,5 dlouhém souvislém úseku od Petřkovic až po ulici Úzká, která vede k poště, včetně většiny ulic navazujících.

Dokončovací práce na stavbě splaškové kanalizace

Dokončovací práce na stavbě splaškové kanalizace

Datum: 17. 7. 2014

Stavba splaškové kanalizace v naší obce byla započata 4. října 2012 slavnostním poklepáním symbolického „základního kamene“ v parku pod zdravotním střediskem.

Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. Etapa

Datum: 1. 5. 2014

Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. Etapa

Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. Etapa

Datum: 1. 4. 2014

Ulice a části obce Ludgeřovice, které budou dotčeny výstavbou v období do 30.4.2014:

Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. Etapa

Datum: 3. 3. 2014

Ulice a části obce Ludgeřovice, které budou dotčeny výstavbou v období do 31.3.2014

Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. Etapa

Datum: 3. 2. 2014

Ulice a části obce Ludgeřovice, které budou dotčeny výstavbou v období do 28.2.2014:

Ze stavby splaškové kanalizace

Ze stavby splaškové kanalizace

Datum: 10. 1. 2014

Po vánoční a novoroční přestávce se stavba opět rozjela. Zbývá ještě postavit 3 km z celkové délky 32 km kanalizačních stok, dále stovky přípojek k jednotlivým domům, opravit stavbou narušené povrchy komunikací, připravit a úspěšně stavbu zkolaudovat, vše tak, aby dílo bylo hotovo k 31.5.2014 a násl

Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. Etapa

Datum: 2. 1. 2014

Ulice a části obce Ludgeřovice, které budou dotčeny výstavbou v období do 31.1.2014:

Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. Etapa

Datum: 23. 12. 2013

Ulice a části obce Ludgeřovice, které budou dotčeny výstavbou v období do 31.12.2013:

Z posledních pracovních dnů na stavbě splaškové kanalizace před vánoční a novoroční přestávkou

Z posledních pracovních dnů na stavbě splaškové kanalizace před vánoční a novoroční přestávkou

Datum: 19. 12. 2013

I v prosinci se na stavbě pilně pracovalo, naposled pak 20.12. V posledních týdnech se budovala zejména hlavní stoka a byly k ní napojovány vedlejší stoky v ulici Na Návsi.

Ze stavby splaškové kanalizace

Ze stavby splaškové kanalizace

Datum: 15. 11. 2013

V polovině listopadu 2013 zbývá postavit necelých 7 km kanalizačních stok z celkové projektované délky 32 km, čili přibližně jedna pětina.

Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. Etapa

Datum: 1. 10. 2013

Ulice a části obce Ludgeřovice, které budou dotčeny výstavbou v období do 31.10.2013:

Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. Etapa

Datum: 1. 10. 2013

Ulice a části obce Ludgeřovice, které budou dotčeny výstavbou v období do 30.11.2013:

Stavba splaškové kanalizace se dostává do poslední třetiny

Stavba splaškové kanalizace se dostává do poslední třetiny

Datum: 30. 9. 2013

Je už postaveno přes 20 km kanalizačních stok z celkové projektované délky 32km. Každý čtvrtek se v zasedací místnosti OÚ schází výrobní výbor stavby slo31ný ze zástupců všech zúčastněných, tj. zejména obce, projektanta, dodavatelských firem, stavebního dozoru a dalších, aby projednali aktuální sta

Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. Etapa

Datum: 2. 9. 2013

Ulice a části obce Ludgeřovice, které budou dotčeny výstavbou v období do 30.9.2013:

Protlak pod tělesem silnice 56

Protlak pod tělesem silnice 56

Datum: 12. 8. 2013

Jedna stoka stavěné splaškové kanalizace v naší obci má křižovat silnici č. 56, čili „novou Hlučínskou“, a to u Petřkovic těsně před místem, kde tuto silnici podtéká potůček z kaskády ludgeřovických rybníků.

Uzavírka ul. Na Návsi

Datum: 9. 8. 2013

Od 13.8.2013 se uskuteční plánovaná uzavírka ul. Na Návsi v úseku mezi ulicemi Hřbitovní a Stará (Stoka T- Š45-Š46). Dle provádění bude uzavírka postupovat dále směrem na Markvartovice.

Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. Etapa

Datum: 1. 8. 2013

Ulice a části obce Ludgeřovice, které budou dotčeny výstavbou v období do 30.8.2013:

- V ulici Na Návsi 7.7.2013

Aktuální snímky ze stavby splaškové kanalizace

Datum: 9. 7. 2013

Intenzivně se pracuje současně na cca 15 místech. Na každém pracovišti to vypadá podobně jako na těchto třech:

Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. Etapa

Datum: 1. 7. 2013

Ulice a části obce Ludgeřovice, které budou dotčeny výstavbou v období do 31.7.2013:

Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. Etapa

Datum: 3. 6. 2013

Ulice a části obce Ludgeřovice, které budou dotčeny výstavbou v období do 30.6.2013:

Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. Etapa

Datum: 1. 5. 2013

Ulice a části obce Ludgeřovice, které budou dotčeny výstavbou v období do 31.5.2013:

Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. Etapa

Datum: 1. 4. 2013

Ulice a části obce Ludgeřovice, které budou dotčeny výstavbou v období do 30.4.2013:

Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. Etapa

Datum: 1. 3. 2013

Ulice a části obce Ludgeřovice, které budou dotčeny výstavbou v období do 31.3.2013:

Stavba splaškové kanalizace pokračuje bez ohledu na zimní počasí

Stavba splaškové kanalizace pokračuje bez ohledu na zimní počasí

Datum: 12. 2. 2013

Staví se na řadě míst po celé obci. Snímky z 11.2.2013 jsou z ulic Na Kopaninách, Na Návsi, Na Výběhu, Na Zkratce, Hlučínská, Horní a Lipová.

Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. Etapa

Datum: 1. 2. 2013

Ulice a části obce Ludgeřovice, které budou dotčeny výstavbou v období do 28.2.2013:

Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. Etapa

Datum: 3. 12. 2012

Ulice a části obce Ludgeřovice, které budou dotčeny výstavbou v období 1.1.2013 – 15.2.2013:

Splašková kanalizace v naší obci se už staví na deseti místech

Splašková kanalizace v naší obci se už staví na deseti místech

Datum: 29. 11. 2012

Splašková kanalizace v naší obci se už staví na deseti místech

Prezentace projektu kanalizace Ludgeřovice (říjen 2012)

Datum: 15. 11. 2012

Prezentace projektu kanalizace Ludgeřovice (říjen 2012)

Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. Etapa

Datum: 14. 11. 2012

Ulice a části obce Ludgeřovice, které budou dotčeny výstavbou v období 19.11.2012 – 20.12.2012:

Stavba splaškové kanalizace v obci začala

Stavba splaškové kanalizace v obci začala

Datum: 13. 11. 2012

Už byly vybagrovány první metry výkopů, uloženy první kanalizační šachtice a roury. Fotografie z 12.11.2012 jsou z prostorů u firmy Malnat, z parku pod zdravotním střediskem a z ulice Na Návsi v místě „U vrby“. Na Menšíkové louce byl postaven velký informační panel o stavbě.

Ze startu výstavby splaškové kanalizace

Ze startu výstavby splaškové kanalizace

Datum: 10. 10. 2012

Ve středu 9.10.2012 se v sále Obecního domu konala veřejná schůze pro občany obce, na které starosta a zástupci firem, které budou kanalizaci stavět, poskytli řadu důležitých informací o všem co se stavbou souvisí.

Ze startu výstavby splaškové kanalizace

Ze startu výstavby splaškové kanalizace

Datum: 5. 10. 2012

Desetileté úsilí obce o stavbu splaškové kanalizace se v říjnu 2012 konečně začne opravdu stavět.

Ze startu výstavby splaškové kanalizace

Datum: 27. 9. 2012

Vzhledem ke skutečnosti, že se výstavba kanalizace nyní již skutečně blíží, podávám další slíbené inofrmace. Naposledy jsem informoval o tom, že probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Postupně se nám podařilo ve spolupráci se společností STORMEN, spol.s.r.o. celé výběrové řízení ukončit a vybrat vítěze.

Výběrové řízení na dodavatele stavby kanalizace finišuje.

Datum: 9. 11. 2011

Obec Ludgeřovice absolvovala v minulých měsících postupně několik dalších kroků vedoucích k realizaci stavby kanalizace. Prvním krokem bylo vypsání výběrového řízení na společnost, která pro nás zajistí celý průběh výběrových řízení na správce stavby a dodavatele stavby, o nměž jsem psal v minulém článku. V tomto výběrovém řízení podala nejvýhodnější nabídku společnost STORMEN, spol. s r.o., která byla následně Radou obce vybrána a pověřena zpracováním a řízením výše uvedených výběrových řízení.

Pro stavbu splaškové kanalizace již má obec Ludgeřovice dvě stavební povolení

Datum: 30. 6. 2010

Pro část dolní Ludgeřovice bylo Stavebním úřadem v Hlučíně (vodoprávním úřadem) vydáno stavební povolení v roce 2007, v roce 2009 byla jeho platnost prodloužena do 31.12.2011. Pro část horní Ludgeřovice vydal uvedený úřad stavební povolení 18.5.2010, to nabylo právní moci 22.6. 2010 a platí do 31.12.2013. Pro část Vrablovec zatím stavební řízení neprobíhá.

Informace

Datum: 5. 4. 2010

Dne 31.3.2010 podepsal ministr zemědělství a životního prostředí ing. Jakub Šebesta seznam akceptovaných žádostí o podporu v rámci operačního programu Životní prostředí schválených Řídícím orgánem k poskytnutí dotace. Ve 12. výzvě byla i žádost obce Ludgeřovice na poskytnutí dotace na vybudování splaškové kanalizace.

Informace

Datum: 30. 11. 2009

Dne 27.11.2009 byla akceptována Státním fondem životního prostředí žádost obce Ludgeřovice o finanční podporu projektu vybudování splaškové kanalizace v obci Ludgeřovice. Tato žádost je nyní dále posuzována.

Splašková kanalizace

Datum: 2. 7. 2007

Splašková kanalizace v naší obci bude součástí kanalizačního systému, který bude odvádět splašky z Markvartovic, Ludgeřovic (snad s výjimkou malé části Vrablovce) a Petřkovic do ústřední splaškové čistírny v Ostravě – Přívoze. Z celého systému jsou zatím vybudovány tyto části:

Rychlý kontakt

Obec Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14 Ludgeřovice

E-mail: urad@ludgerovice.cz
Tel.: +420 595 052 578

Počasí

dnes, neděle 21. 7. 2024
polojasno 29 °C 16 °C
pondělí 22. 7. skoro jasno 31/16 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 26/16 °C
středa 24. 7. slabý déšť 24/15 °C

Svátek

Svátek má Vítězslav

Zítra má svátek Magdaléna

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Myslivci uctili svého patrona sv. Huberta