Obec Ludgeřovice
ObecLudgeřovice

O Ludgeřovicích

Obec leží mezi městy Ostrava a Hlučín (mapa). Území obce leží v nadmořské výšce od 220 do 300 metrů, je mírně zvlněné s řadou lesíků a remízků. Z vyvýšenin jsou na jihu viditelné vrcholy Beskyd a za dobré viditelnosti na severozápadě i vrcholy Jeseníků.

Loga

Rok 2000

Z kroniky obce - Rok 2000

Úvodem

Rok 2000 byl ve své první hodině v obci nebývale hlučný. Řada zejména mladších občanů vítala významnou změnu letopočtu velkým počtem rachejtlí a jiných hluk a oheň produkujících nástrojů. Vše se to naštěstí obešlo beze škod na zdraví a majetku.
Rok 2000 byl teplý. Mírná zima vyvrcholila počátkem března třemi bouřkami s blesky, kroupami a hromobitím. Ta poslední byla 9. března, co do intenzity se vyrovnala nejsilnějším bouřkám v létě. Od druhé poloviny dubna se střídala velmi teplá období s poledními teplotami přes 20oC, kdy tyto často překračovaly 30oC, s obdobími chladnějšími a to až do poloviny října. Podzim byl spíše teplý a pravá zima se sněhem a celodenním mrazem začala až 30. prosince. Zaznamenány nebyly žádné škody způsobené rozmary počasí.
30. dubna se péčí obecního úřadu a místních hasičů konala v parku pod zdravotním střediskem slavnost stavění máje vedená snahou obnovit pěknou tradici.
V průběhu roku byl předmětem živých diskusí záměr obce propojit novou komunikací silnici z Hlučína (novou) s ulicí Markvartovickou v místě ulice Budovatelské. I když šlo o dlouhodobý záměr, který není z finančních důvodů v nebližších letech realizovatelný, vyvolal silné protesty občanů z rodinných domků na ulici Budovatelské.
V listopadu se poprvé konaly volby do zastupitelstva kraje. Účast voličů byla nízká – jen 32%, v obci vyhrála s velkým náskokem volby ODS když získala 37% podaných hlasů.
K významným akcím patřilo například odhalení pomníku obětem válek na místním hřbitově, zřízení internetové stránky obce, rekonstrukce obřadní síně a vstupu obecního úřadu, zpevňování hrází rybníků a břehů potoka, pokračování v rekonstrukcích chodníků a sportovišť u školy.
Na jiné působiště odešel pan farář Msg. Radovan Hradil, novým farářem ludgeřovické farnosti se stal p. Jan Kučera.
V prosinci požádal starosta obce pan Ing. Bernard Lukáš o uvolnění z funkce starosty. Podle jeho slov jej k tomuto rozhodnutí vedly věk (63 let) a tomu odpovídající již nedobrý zdravotní stav, dále některé nedávné postoje vrcholových politiků, ale i skupiny občanů a členů obecního zastupitelstva k řešení vážných problémů našeho státu a obce. Obecní zastupitelstvo na svém zasedání konaném 4. prosince jeho žádosti vyhovělo a stanovilo datum uvolnění a volby nového starosty na 3. ledna 2001.
 

Tříkrálová sbírka

Tak jako v řadě jiných obcí konala se i u nás tříkrálová sbírka organizovaná katolickou charitou. Koledníci chodili od domu k domu se zapečetěnými pokladničkami. V obci vybrali celkem 27 tisíc Kč., ty byly použity na financování rekonstrukce hospodářských farních objektů na Domov svatého Mikuláše pro staré občany a vozíčkáře.
 

Pomník obětem válek

Dne 28. října byl slavnostně odhalen opravený a rekonstruovaný pomník obětem válek na hřbitově. Rekonstrukce byla financována z veřejné sbírky a z prostředků obce. Dosavadní pomník byl zejména doplněn o černé žulové desky se jmény 242 obětí II. světové války pocházejících z naší farnosti. Na slavnosti promluvili pan starosta Ing. Bernard Lukáš a předseda přípravného výboru pan Rudolf Hájek.
 

Internetová stránka obce

Tato internetová stránka byla pro potřeby obecního úřadu otevřena pod názvem http://ludgerovice zde.cz. Na této stránce obecní úřad uveřejňuje řadu informací o obci, o činnosti orgánů obce, obecního úřadu, občanských sdružení a podobně a to včetně řady fotografií. Od 13. listopadu byla v obecní knihovně instalována veřejná internetová stanice. Na chodbě obecního úřadu a ve škole byly zprovozněny internetové stanice jako „informační centra pro občany a návštěvníky obce“.
 

Rekonstrukce v budově obecního úřadu.

V průběhu roku byly dokončeny dvě významné akce, a to rekonstrukce obřadní síně a rekonstrukce a zakrytí vstupního schodiště. Obřadní síň včetně přilehlé chodby ve druhém podlaží obecního úřadu byly prostorově upraveny, doplněny novým nábytkem, koberci, osvětlením a klimatizací. Nyní mohou sloužit např. i pro konání komorních koncertů. Vstup do budovy obecního úřadu byl také zcela rekonstruován. Byla doplněna nájezdová rampa pro vozíčkáře a opraveno schodiště, byly vyměněny vstupní dveře a celé schodiště bylo nadkryto průhlednou střechou. Budova obecního úřadu je tak nyní bez překážek přístupná i pro tělesně postižené občany, na svatebčany čekající ve špalíru na snoubence už nebude pršet. Všechny tyto úpravy stály dohromady asi 1,5 milionu Kč.
 

Zpevňování hrází rybníků a břehů potoka.

Povodně v roce 1997 donutily obec věnovat nemálo úsilí a peněz do preventivních opatření a akcí proti velké vodě. V roce 2000 byly opravovány a zpevňovány hráze na kaskádě obecních rybníků a byly upravovány břehy ludgeřovického potoka pomocí dřevěného hrazení a kamenných gabionů. Práce prováděla firma Škrobánek za nemalé peníze státu a obce.
 

Rozšíření služeb obecního úřadu občanům

Od 1. července začal obecní úřad v souladu s příslušnými novými právními předpisy vystavovat občanské průkazy a cestovní pasy, které do té doby vystavovala Policie ČR.
 

Matrika, ohlašovna

Matrika eviduje v toto roce celkový počet uzavřených manželství 59, z toho civilních 14 a církevních 45. Celkový počet narozených dětí je 40, úmrtí 52. Nejstaršími občany jsou Josef Štefek a Alfons Bohm, oba mají letos 95 let.
 

Komise sociální a zdravotní

Komise rozdělila sociálně potřebným, těžce zdravotně postiženým občanům v roce 2000 celkem 61,5 tis. Kč. Příspěvek obdrželo celkem 12 občanů.
 

Komise pro projednání přestupků

Komise řešila v roce 28 přestupků, z toho 5 přestupky proti veřejnému pořádku, 8 přestupků proti majetku, 14 přestupků proti občanskému soužití a 1 přestupek proti pořádku ve státní správě.
 

Stavební úřad

Stavební úřad vydal v roce 24 územních rozhodnutí, 46 stavebních povolení pro plynofikaci rodinných domků, 91 ostatních stavebních povolení. Kolaudováno bylo 65 plynofikací rodinných domků a 86 jiných staveb.
 

Rozpočet obce

Obec v roce 2000 hospodařila takto:

Příjmy                                                                                                - tis. Kč.

 • daně z podnikání                                                                       - 14.726
 • daně z nemovitostí                                                                   - 576
 • ostatní daně                                                                                - 3.160
 • správní poplatky                                                                        - 286
 • dotace státu                                                                                - 3.088
 • přebytek z roku 1999                                                               - 8.998
 • prodej majetku                                                                           - 449
 • ostatní příjmy                                                                              - 4.952
 • Příjmy celkem                                                                             - 27.237

  

Výdaje                                                                                                   - tis. Kč.

 • údržba komunikací                                                                        - 2.385
 • dopravní obslužnost                                                                     - 667
 • odvádění a čištění odpadních vod                                            - 127
 • mateřské školy                                                                                - 761
 • základní školy                                                                                  - 4.684
 • školní jídelna                                                                                    - 2.628
 • bytové hospodářství                                                                      - 23
 • veřejné osvětlení                                                                            - 983
 • plynofikace                                                                                       - 0
 • činnost místní správy                                                                    - 7.072
 • svoz odpadů, údržba zeleně                                                       - 1.737
 • splátky půjček                                                                                 - 625
 • sociální výpomoc občanům                                                        - 62
 • ostatní činnosti                                                                               - 9.043
 • Výdaje celkem                                                                                 - 30.172

Zápis do kroniky zpracoval kronikář Ing. Adolf Vjačka

 

Rychlý kontakt

Obec Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14 Ludgeřovice

E-mail: urad@ludgerovice.cz
Tel.: +420 595 052 578

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
slabý déšť 27 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 20/14 °C
čtvrtek 20. 6. polojasno 24/11 °C
pátek 21. 6. déšť 29/16 °C

Svátek

Svátek má Milan

Zítra má svátek Leoš

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Pohledy na Ludgeřovice