Obec Ludgeřovice
ObecLudgeřovice

O Ludgeřovicích

Obec leží mezi městy Ostrava a Hlučín (mapa). Území obce leží v nadmořské výšce od 220 do 300 metrů, je mírně zvlněné s řadou lesíků a remízků. Z vyvýšenin jsou na jihu viditelné vrcholy Beskyd a za dobré viditelnosti na severozápadě i vrcholy Jeseníků.

Loga

Rok 2001

Z kroniky obce - Rok 2001

Úvodem

Obec vstoupila do třetího tisíciletí volbou nového starosty. Na zasedání obecního zastupitelstva konaného 3. ledna byl starostou zvolen Mgr. Petr Kolarz (59 let), dosud profesor fyziky na Gymnáziu v Hlučíně.
Odstupující starosta Ing. Bernard Lukáš působil ve funkci více než 6 let. Za celou tu dobu se především zasazoval o zlepšení životního prostředí v obci. Významným způsobem přispěl k tomu, že obec byla plně plynofikována. Hodně energie věnoval přípravě výstavby splaškové kanalizace. Vedl zastupitelstvo obce i obecní úřad k maximální šetrnosti k obecnímu rozpočtu s cílem postupně vytvořit finanční rezervu, která by umožnila výstavbu investičně mimořádně nákladné splaškové kanalizace v příštích letech zahájit. Obecní pokladnu předával novému starostovi s více než 26 miliony Kč., což je v době, kdy je většina obcí v republice zadlužena určitě pozoruhodné.
Co do počasí byl celý rok průměrný bez velkých problémů, přírodní živly byly klidné. Zima se obešla bez větších mrazů a bez velkých teplotních výkyvů. Počátkem února již začaly kvést sněženky a talovíny. Od začátku května až do poloviny října se pravidelně přicházela velmi teplá období. Zima se sněhem a mrazy se vrátila až v prosinci.
Určitě nevýznamnější akcí roku bylo otevření domu s pečovatelskou službou - Domova svatého Mikuláše. Obec tím získala jednak tolik potřebné zařízení pro staré občany a pro vozíčkáře, jednak krásný objekt, který spolu s kostelem a budovou fary tvoří komplex, který je ozdobou obce i celého regionu.
Rok byl také ve znamení rekonstrukce škvárového fotbalového hřiště na hřiště s kvalitním travnatým povrchem. Tato finančně nákladná akce byla předmětem velkých diskusí mezi občany, měla dost příznivců, ale i těch, kteří se domnívali, že obec potřebuje naléhavěji jiné věci, jako například opravit cesty.
Velkou investiční akcí za 2.5 milionů korun byla také rekonstrukce ulice Růžová a to včetně položení kanalizace. Byla to malá zkouška na to, jak obtížné bude budování splaškové kanalizace v obci.
Byla provedena rozsáhlá oprava budovy mateřské školy na Hlučínské ulici, která obec stála 1.5 milionu Kč.
K 1. březnu proběhlo v republice sčítání lidu. Podle něho měla obec 4620 obyvatel.
 

Rekonstrukce Domova svatého Mikuláše

Byla katolickou charitou zahájena v roce 1999 na zdevastovaných hospodářských budovách patřících původně faře. V průběhu času se k rekonstrukci připojila obec jako spoluinvestor. Z prostředků charity, z výtěžku adventního koncertu pořádaného Českou televizí, ze sponzorských darů řady dárců z domova i ze zahraničí, z dotace poskytnuté vládou České republiky a z rozpočtu obce bylo postupně na rekonstrukci vynaloženo více než 30 milionů Kč. Domov tvoří dvě vzájemně spojené dvoupatrové budovy. Jedna je určena pro zdravotně postižené po úrazu či nemoci – především vozíčkářům, celkem s 11 lůžky. Měli by se tu naučit novému způsobu života. K tomu jsou zde i tzv. chráněné díly. Druhá budova slouží jako „domov pokojného stáří“ pro 11 klientů. Domov je vybaven vším potřebným včetně kaple, společenských prostor, kuchyně a ošetřovny. Navazuje na rozlehlou farskou zahradu, která v příštích letech dostane parkovou podobu. Objekt domova mají v podílovém vlastnictví Obec Ludgeřovice a Charita Hlučín, a to po 1/2. Největší zásluhu na realizaci celého záměru má Ing. Marta Porubová, ředitelka Charity Hlučín, která se nezalekla velkých problémů zejména s financováním.
12. září byl Domov svatého Mikuláše slavnostně otevřen za účasti biskupa Ostravsko-opavské diecéze Msg. Františka Lobkowice, zástupců kraje, starostů okolních obcí a za velkého zájmu občanů.
 

Výsledky sčítání lidu

Počet obyvatel obce celkem:                                              4.620

 • muži celkem                                                                                2.285                            49,5%
 • muži ve věku 15 – 59 let                                                          1.481                            32,1%
 • muži ve věku 60 let a starší                                                    426                                9,2%
 • ženy celkem                                                                                 2.335                            50,5%
 • ženy ve věku 15 – 59 let                                                          1.423                             30,8%
 • ženy ve věku 60 let a starší                                                     584                                12,6%
 • počet obyvatel obce ve věku 0 – 14 let                              705                                 15,3%
 • počet obyvatel, u kterých nebyl věk zjištěn                      1

 

Ekonomická aktivita obyvatelstva:

 • pracující muži celkem                                                                1.058
 • pracující ženy celkem                                                                817

 

Obyvatelstvo podle národnosti:

 • česká                                                                                                4.021                         90,9%
 • moravská                                                                                        68                               1,5%
 • slezská                                                                                             75                               1,6%
 • slovenská                                                                                        45                               1,0%
 • německá                                                                                          96                               2,1%
 • polská                                                                                               6                                 0,1%
 • romská                                                                                              -
 • ostatní a nezjištěno                                                                     129                             2,8%

   

 • Domovní a bytový fond v obci
 • domy celkem                                                                                  1.298
 • neobydlené domy                                                                         86
 • byty celkem                                                                                     1.747
 • z toho neobydlené byty                                                              143

Matrika, ohlašovna

Matrika eviduje v toto roce celkový počet uzavřených manželství 48, z toho civilních 13 a církevních 35. Celkový počet narozených dětí je 35, úmrtí 46. Nejstaršími občany jsou Josef Štefek a Alfons Bohm, oba mají letos 96 let.
 

Komise sociální a zdravotní

Komise rozdělila sociálně potřebným, těžce zdravotně postiženým občanům v roce 2001 celkem 59 tis. Kč. Příspěvek obdrželo celkem 12 občanů.
 

Komise pro projednání přestupků

Komise řešila v roce 2001 27 přestupků, z toho 1 přestupek proti veřejnému pořádku, 8 přestupků proti majetku, 16 přestupků proti občanskému soužití, 1 přestupek proti pořádku ve státní správě a 1 přestupek na úseku všeobecné vnitřní správy.
 

Stavební úřad

Stavební úřad vydal v roce 28 územních rozhodnutí, 19 stavebních povolení pro plynofikaci rodinných domků, 103 ostatních stavebních povolení. Kolaudováno bylo 51 plynofikací rodinných domků a 111 jiných staveb.
 

Rozpočet obce

Obec v roce 2001 hospodařila takto:

Příjmy                                                                                                 - tis. Kč.

 • daně z podnikání                                                                        - 19.997
 • daně z nemovitostí                                                                    - 580
 • ostatní daně                                                                                 - 976
 • správní poplatky                                                                         - 322
 • dotace státu                                                                                 - 22.946
 • přebytek z roku 1999                                                                - 5.411
 • prodej majetku                                                                            -1.191
 • ostatní příjmy                                                                               - 5.356
 • Příjmy celkem                                                                              - 51.368

  

Výdaje                                                                                                - tis. Kč.

 • údržba komunikací                                                                     - 5.666
 • dopravní obslužnost                                                                  - 530
 • odvádění a čištění odpadních vod                                         - 320
 • mateřské školy                                                                             - 1.950
 • základní školy                                                                               - 2.715
 • školní jídelna                                                                                 - 2.080
 • bytové hospodářství                                                                   - 7.752
 • veřejné osvětlení                                                                         - 1.322
 • plynofikace                                                                                    - 0
 • činnost místní správy                                                                  - 5.637
 • svoz odpadů, údržba zeleně                                                     - 1.792
 • splátky půjček                                                                               - 6
 • sociální výpomoc občanům                                                      - 59
 • ostatní činnosti                                                                            - 18.404
 • Výdaje celkem                                                                              - 48.233

Zápis do kroniky zpracoval kronikář Ing. Adolf Vjačka

Rychlý kontakt

Obec Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14 Ludgeřovice

E-mail: urad@ludgerovice.cz
Tel.: +420 595 052 578

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
slabý déšť 27 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 20/14 °C
čtvrtek 20. 6. polojasno 24/11 °C
pátek 21. 6. déšť 29/16 °C

Svátek

Svátek má Milan

Zítra má svátek Leoš

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Koncert Svatováclavského hudebního festivalu v našem kostele 3.9.2015