Obec Ludgeřovice
ObecLudgeřovice

O Ludgeřovicích

Obec leží mezi městy Ostrava a Hlučín (mapa). Území obce leží v nadmořské výšce od 220 do 300 metrů, je mírně zvlněné s řadou lesíků a remízků. Z vyvýšenin jsou na jihu viditelné vrcholy Beskyd a za dobré viditelnosti na severozápadě i vrcholy Jeseníků.

Loga

Rok 2002

Rekonstrukce a slavnostní otevření travnatého fotbalového hřiště, obec má konečně vlastní kulturní stánek, koupení pozemku u světelné křižovatky mezi starou a novou silnicí do Hlučína, zahájení příprav oslav sedmisetletého výročí obce,čtyřicet let činnosti ludgeřovického Svazu zahrádkářů, Změny v restauraci na Vrablovci, významnější úpravy veřejných prostranství a komunikací....


Z kroniky obce - Rok 2002

Úvodem

Rok 2002 byl v obci plný významných událostí:

  • Konaly se troje volby, a to do poslanecké sněmovny, do senátu a do zastupitelstva obce, byl volen starosta a členové obecní rady.
  • Bylo dokončeno a slavnostně otevřeno fotbalové hřiště s prvotřídním zavlažovaným travnatým povrchem, po němž toužili hráči i fandové místního fotbalu více než 40 let.
  • Obec koupila, opravila a do plného provozu uvedla restauraci U Volných a konečně tak získala důstojný stánek pro pořádání kulturních a společenských akcí.
  • Obec koupila od paní Hildegardy Menšíkové pozemek ležící u světelné křižovatky mezi starou a novou silnicí do Hlučína a po více než padesátiletém usilování tak konečně získala strategické území pro předpokládané doplnění občanské vybavenosti centra obce.
  • Byly zahájeny přípravy oslav sedmisetletého výročí první písemné zmínky o obci, které připadá na rok 2003.
  • Svaz zahrádkářů Ludgeřovice oslavil 40. výročí činnosti.
  • Počasí zlobilo. Obec sice nezasáhly katastrofální povodně, které poničily řadu měst a obcí v Čechách včetně Prahy, silné přívalové deště přesto zatopily několik domů a poničily cesty. Blesk zničil významný strom, lípu „U Vilíma“ u potoka v ulici Na Návsi.

 

Volby do poslanecké sněmovny

Konaly se ve dnech 14. a 15. června. Hlasovalo se jako obvykle ve čtyřech volebních místnostech. Volilo 2213 občanů, volební účast byla 58,7%. Kandidovalo celkem 28 stran a hnutí, jen osm z nich získalo více než 1% platných hlasů.

 Výsledky voleb do poslanecké sněmovny >

 

Volby do Senátu Parlamentu České republiky

Konaly se ve dnech 25. října (1. kolo) a 26. října (2. kolo). Ludgeřovice patřily do volebního obvodu Ostrava – město, kde kandidovalo 8 osobností. Volební účast byla v obci nízká, v prvním kole 15,2 %, ve druhém kole 26,8 %. V Ludgeřovicích zvítězil a také byl zvolen senátorem pan Prof. Ing. Václav Roubíček, CSc. rektor Vysoké školy báňské v Ostravě, který kandidoval za Občanskou demokratickou stranu (ve druhém kole získal 591 hlasů). Poražena zůstala PaedDr. Hana Zelenková kandidující za Českou stranu sociálně demokratickou (ve druhém kole získala 428 hlasů). Nepomohla jí ani masivní předvolební kampaň, kterou v Ludgeřovicích podpořila osobní účasti na mítinku ministryně školství Petra Buzková.

 Výsledky voleb do senátu >

 

Volby do obecního zastupitelstva

Konaly se ve dnech 1. a 2. listopadu, volební účast byla 46,6 %, volilo celkem 1775 občanů.
Na první schůzi nově zvoleného zastupitelstva byl novým starostou zvolen dosavadní starosta pan Mgr. Petr Kolarz. Byli zvoleni dva místostarostové Ing. Petr Baránek a Ing. Martin Kusyn. Zbývajícími členy obecní rady byli zvoleni MUDr. Jana Kaniová a Ing. Jiří Hofrichter.
Se zvolením dvou místostarostů nebyli občané ani někteří zastupitelé příliš spokojeni. Poukazovali, že to bude pro obec zbytečně nákladné.

 Výsledky voleb do obecního zastupitelstva obce Ludgeřovice >

Rekonstrukce a slavnostní otevření travnatého fotbalového hřiště
Počátkem července vyvrcholily závěrečné práce na zásadní rekonstrukci fotbalového hřiště, které vlastní z poloviny obec, z poloviny TJ Ludgeřovice. Na vybudovaném novém povrchu hřiště byla už na podzim 2001 zaseta tráva. Celé jaro byla dopěstovávána do potřebné hustoty a síly, budovaly se přístupové komunikace, opravovala se tribuna, natíralo se, lajnovalo.

Cca dvoumilionová investice byla ve dnech 20. a 21. července slavnostně předána veřejnosti, byli oceněni ti, kteří se o rekonstrukci nejvíce zasloužili. Na nádherně zelený trávník poprvé vyběhli fotbalisté. Kromě jiných bylo odehráno utkání starých pánů Baníku Ostrava a současného A mužstva místní TJ Ludgeřovice. Konečně je pryč doba, kdy hrát v Ludgeřovicích fotbal na zdejším prašném škvárovém hřišti bylo za trest!

 Další informace v galerii fotografií >

 

Obec má konečně vlastní kulturní stánek

Po vrácení areálu restaurace „U Volných“ počátkem devadesátých let v restituci původním majitelům neměla obec sál pro pořádání společenských a kulturních akcí. Obec vlastnila jen sál na Vrablovci, což však je daleko od centra obce. Většina stran v komunálních volbách v roce 1998 proto měla ve volebních programech vybudování Obecního domu. Vedení obce připravovalo stavbu nového sálu a schůzovních místností v areálu školy, realizace se však odkládala zejména z finančních důvodů, když odhady nákladů na výstavbu byly v desítkách milionů korun.

Z nouze se například obecní plesy konaly v kavárně nad hasičskou zbrojnicí, kam se však vešlo jen cca 50 účastníků. Sál “U Volných“ chátral, protože majitelé neměli finanční prostředky na nutné opravy a rekonstrukce, takže v posledních letech prakticky nebyl využíván. Vedení obce proto přivítalo nabídku majitelů a za kupní cenu necelých 6 milionů korun v dubnu 2002 celý areál koupilo.

Bezprostředně byl zpracován projekt oprav a rekonstrukcí (projektant Ing. Eduard Kučera). Realizace byla dokončena koncem roku, zejména bylo instalováno plynové vytápění a vyměněna celá elektroinstalace. Sál s potřebným příslušenstvím byl k Novému roku 2003 plně funkční. Po mnoha letech se tak mohla v obci naplno rozběhnout plesová sezóna a hlavně byly k dispozici důstojné prostory pro oslavy výročí obce. Areál dostal nový název „Obecní dům“. Restauraci v něm obec pronajala opavskému pivovaru Zlatovar, který deklaroval, že zde bude provozovat (jak se později ukázalo - neúspěšně) reprezentační restauraci pivovaru.

Koupení pozemku u světelné křižovatky mezi starou a novou silnicí do Hlučína
Od konce druhé světové války usilovali představitelé obce o získání tohoto půlhektarového pozemku od rodiny Menšíkových. Ten pozemek spolu s navazujícími obecními pozemky tvoří souvislou plochu o výměře jednoho hektaru v centru obce, která je svou polohou předurčena pro dobudování objektů občanské vybavenosti, například obchodního centra. Menšíkovi však prodat nechtěli. Řada léta trvajících jednání s poslední majitelkou paní Hildegardou Menšíkovou o prodeji nebyla úspěšná. Na podzim roku 2002 nastal nečekaný obrat, v říjnu byla uzavřena smlouva, kupní cena byla dohodnuta na necelých 1. 5 milionů Kč. Nyní už bývalá majitelka si získaných peněz ani nestačila užít, před koncem roku zemřela. Pozemek je nyní konečně v majetku obce a lze očekávat, že nebude trvat dlouho a začne se na něm stavět. Jestli to bude supermarket nebo něco jiného – to se uvidí.

 

Zahájení příprav oslav sedmisetletého výročí obce

Rada obce počátkem podzimu soustředila svoje úsilí třemi směry:
• Na urychlení rekonstrukce sálu v Obecním domě, tak aby byl už od začátku roku 2003 plně provozuschopný.
• Na navázání spolupráce na přípravě a realizaci akcí se všemi korporacemi v obci, tj, s politickými stranami, občanskými sdruženími, církví, školou atd. Se všemi bylo postupně jednáno, výročí bylo prezentováno v ludgeřovickém Zpravodaji, na veřejných schůzích zastupitelstva.
• Na přípravu knihy o obci. Koncem roku byla po několika přípravných jednáních uzavřena smlouva s opavskými historiky manžely Vilémem a Magdou Plačkovými o zpracování rukopisu.

 Další informace >

 

Čtyřicet let činnosti ludgeřovického Svazu zahrádkářů

Výročí si členové připomněli 14. září na slavnostní schůzi. Svaz patří po celou dobu své existence k nejaktivnějším spolkům v obci, stará se o doplňování odborných zahrádkářských znalostí a dovedností svých členů, každoročně pořádá výstavu květin, ovoce a zeleniny, má nemalou zásluhu na tom, že zahrady v obci jsou rok od roku pěknější. Předseda svazu pan Bruno Drobík nezapomněl vzpomenout zásluh zakládajících členů. Na slavnostní schůzi z nich byli přítomni pánové B. Dinter, Bařina, Jurečka, A. Poruba.

 

Skáceli stoletý „Robenkův“ dub u domu čp. 303 v ulici Na Návsi

Byl to největší a nejstarší strom na celé dva kilometry dlouhé ulici Na Návsi, byl to výrazný orientační bod. Skáceli ho 21. března, protože odborný posudek o něm tvrdil, že je natolik poškozen, že se může zřítit a ohrozit okolí. Posudek však neměl pravdu, všechny řezné plochy byly až neuvěřitelně zdravé. Škoda tohoto krásného stromu!

 

Změny v restauraci na Vrablovci

V této budově s restaurací, sálem a salónkem, patřící obci, se již řadu let prakticky každý víkend odbývají rodinné oslavy (svatby, kulaté narozeniny apod.) a také některé společenské akce pořádané obcí, např. setkání se seniory. Restaurace jinak slouží především občanům Vrablovce, v létě se však stává typickou „výletní“ hospodou, kam přicházejí a na kolech se sjíždějí lidé z celého okolí na dobré čepované pivo, které většinou pijí venku na terase nebo na lavičkách v přilehlém dětském hřišti. Budova byla asi před 40 lety postavena v akci Z a již nutně potřebovala opravy. Před letní sezonou tak bylo zrekonstruováno sociální zařízení a začala projekční příprava sanace přístavby restaurační kuchyně, na jejímž zdivu se objevily trhliny (přístavba se odtrhla od vlastní budovy restaurace). To vše si žádalo statisíce z obecní pokladny. Rada obce se v této situaci nedohodla s dlouholetým nájemcem restaurace panem Pudichem na zvýšení nájemného, ten se pak na konci roku rozhodl provozování restaurace zanechat. Obec vypsala výběrové řízení na nového nájemce restaurace.

 

Významnější úpravy veřejných prostranství a komunikací

Rozsáhlými úpravami prošla severní část hřbitova. Byl vybudován nový chodník (zámková dlažba), instalováno osvětlení a vysazeny keře.
V ulici Na Návsi v okolí ulice Uzavřené byla umístěna svodidla (cca 200 m) oddělující ulici od potoka. Každým rokem spadlo v tomto úseku do potoka několik projíždějících aut. Nebezpečnost převrácení auta do potoka zvyšuje jeho regulace kameny a betonovými panely. Instalací svodidel se riziko významně snížilo.
Pokračovaly rekonstrukce chodníků zámkovou dlažbou, a to zejména v ulici Vrablovecká.

 

Počasí v roce 2002

Zima až na několik hodně mrazivých dnů v první dekádě ledna (4. ledna –21OC) byla vcelku mírná, počátek jara bez tepelných a srážkových extrémů. Ty přišly v květnu a červnu, kdy se střídaly chladnější dny s teplotami kolem 15 OC se dny tropickými (4. května 30 OC, 18.-21. června 34 OC). Červenec průměrný, vedra a největší bouřky a přívalové deště přišly v srpnu, koncem měsíce až 35 OC. První sníh napadl 4. listopadu, první větší mráz -12 OC 8. prosince.

Větší průtrže mračen byly 23. května, 10. června, 11. a 12. srpna. Největší byla 1. září, ta poškodila některé nezpevněné cesty a zatopila sklepy několika domů. Největší škody způsobila v domě manželů Moravcových v ulici Uzavřené. Bahnitá břečka z polí vtrhla do přízemí domu a zaplavila ho do výše1,5 m. Po opadnutí vody zůstala v domě až půlmetrová vrstva bahna a v něm kromě jiného zničené nářadí, stroje a přístroje elektrodílny majitelů.
Největší bouřka byla 10. srpna. Blesk uhodil do stoleté „Vilímovy“ lípy v ulici Na Návsi a prakticky ji zničil.
 

Z obecního úřadu

Matrika, ohlašovna

Matrika eviduje v toto roce celkový počet 57 uzavřených manželství, z toho12 civilních a 45 církevních. Celkový počet narozených dětí je 32, úmrtí 47. Nejstaršími občany jsou Josef Štefek a Alfons Bohm, oba mají letos 97 let.
 

Komise sociální a zdravotní

Komise rozdělila sociálně potřebným, těžce zdravotně postiženým občanům v roce 2002 celkem 8,1 tis. Kč. Příspěvek obdrželi 2 občané.
 

Komise pro projednání přestupků

Komise řešila v roce 2002 32 přestupků, z toho 1 přestupek proti veřejnému pořádku, 11 přestupků proti majetku, 17 přestupků proti občanskému soužit a 3 přestupky proti pořádku ve státní správě.
 

Stavební úřad

Stavební úřad vydal v roce 28 územních rozhodnutí, 15 stavebních povolení pro plynofikaci rodinných domků, 104 ostatních stavebních povolení. Kolaudováno bylo 17 plynofikací rodinných domků a 116 jiných staveb.
 

Rozpočet obce

Obec v roce 2002 hospodařila takto:

Příjmy                                                                                                       -  tis. Kč.

daně z podnikání                                                                                  - 16 692

daně z nemovitostí                                                                              - 705

ostatní daně                                                                                           - 8 618

správní poplatky                                                                                   - 248

dotace státu a obcí                                                                              - 10 896

přebytek z let minulých                                                                     - 19 482

prodej majetku                                                                                     - 899

ostatní příjmy                                                                                        - 7 543

Příjmy celkem                                                                                        - 65 083

  

Výdaje                                                                                                      - tis. Kč.

údržba komunikací                                                                               - 3 854

dopravní obslužnost                                                                            - 590

odvádění a čištění odpadních vod                                                   - 163

mateřské školy                                                                                       - 1 151

základní školy                                                                                         - 14 246

bytové hospodářství                                                                            - 110

veřejné osvětlení                                                                                  - 905

činnost místní správy                                                                          - 9 293

svoz odpadů, údržba zeleně                                                             - 2 744

sociální výpomoc občanům                                                              - 56

ostatní činnosti                                                                                    - 28 438

Výdaje celkem                                                                                      - 57 106

Rychlý kontakt

Obec Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14 Ludgeřovice

E-mail: urad@ludgerovice.cz
Tel.: +420 595 052 578

Počasí

dnes, úterý 28. 5. 2024
déšť 24 °C 13 °C
středa 29. 5. slabý déšť 18/12 °C
čtvrtek 30. 5. oblačno 22/13 °C
pátek 31. 5. slabý déšť 21/12 °C

Svátek

Svátek má Vilém

Zítra má svátek Maxmilián

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Fotbalisté TJ Ludgeřovice jsou vítězi podzimní části soutěže I. A třídy skupiny A