Obec Ludgeřovice
ObecLudgeřovice

O Ludgeřovicích

Obec leží mezi městy Ostrava a Hlučín (mapa). Území obce leží v nadmořské výšce od 220 do 300 metrů, je mírně zvlněné s řadou lesíků a remízků. Z vyvýšenin jsou na jihu viditelné vrcholy Beskyd a za dobré viditelnosti na severozápadě i vrcholy Jeseníků.

Loga

Ztráty a nálezy

Nalezené věci v obci Ludgeřovice

Seznam naleznete zde: Nalezené věci  Typ: PDF dokument, Velikost: 40.23 kB

V Ludgeřovicích agendu ztrát a nálezů vyřizuje odbor správních činností – kanc. č. 10, 1. poschodí OÚ Ludgeřovice, tel. 553 876 013, e-mail: ohlasovna@ludgerovice.cz

 

Jak postupovat při nálezu věci?

Jak postupovat při nálezu věci stanoví zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), §§ 1045 – 1065.

 

Komu vrátit nalezenou věc?

Nalezenou věc je nutné vrátit vlastníkovi nebo tomu, kdo věc ztratil, může to být třeba nájemce nebo vypůjčitel. Nálezce má právo na náhradu nutných výdajů a na nálezné.

 

Co dělat, když je vlastník neznámý?

Nalezenou věc je třeba odevzdat provozovateli zařízení (veřejné budovy nebo veřejného dopravního prostředku), ve kterém byla nalezena. Pokud byla nalezena mimo taková zařízení, je nutné nález oznámit obci, na jejímž území byla věc nalezena, a to do tří dnů od nálezu. Obec nález vyhlásí způsobem v obci obvyklým (např. rozhlas, na úřední desce a na svých webových stránkách).

Odchyt a ustájení toulavých psů 

– vyřizuje odbor výstavby, životního prostředí a údržby obce ve spolupráci s Technickými službami obce Ludgeřovice – tel. 553 876 024 nebo 597 582 770, nebo Městskou policií Hlučín  - tel. 595 020 202, ceník viz Ceník 1-2016 (311.32 kB)

 

Jiným způsobem se vyřizují:

• věci opuštěné  - opuštěnou věcí je movitá věc, pokud je z okolností zřejmý vlastníkův úmysl se věci zbavit nebo vlastník věci nevykonává vlastnické právo po dobu tří let. Za opuštěnou se bez dalšího považuje movitá věc, která měla pro vlastníka zřejmě jen nepatrnou hodnotu a byla zanechána na místě veřejnosti přístupném. Opuštěná věc je věcí bez vlastníka (tzv. věc ničí) a každý si ji může přivlastnit, nebrání-li tomu zákon nebo právo jiného na přivlastnění věci.

• doklady totožnosti nebo dokumenty vydané orgány veřejné moci*

• odpady* - věci silně znečištěné, zapáchající, vlhké či plesnivé nebo věci, které pro své poškození či zjevnou nefunkčnost nemohou sloužit k účelu, ke kterému sloužit mají, věci, které rychle podléhají zkáze – např. potraviny, krmivo apod.

• zbraně, munice nebo výbušniny*

• archeologické nálezy*


*Pro tyto nálezy platí zvláštní předpisy – zákon o občanských průkazech, o cestovních dokladech, o odpadech, o zbraních a střelivu, o státní památkové péči apod.

 

Jak postupovat při hledání ztracené věci?

Ověřit u provozovatele zařízení (veřejná budovy nebo veřejného dopravního prostředku), ve kterém byla věc ztracena, zda byla nalezena. Není-li známo, kde přesně ke ztrátě došlo, ověřit u obce podle pravděpodobného místa ztráty, zda byla nalezena.

 

Převzetí nalezené věci

Jak postupovat při nálezu věci stanoví zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník).

O nalezené věci je možné se přihlásit osobně, v úřední dny nebo po telefonické domluvě i jiný den, u odboru správních činností – kanc. č. 10, 1. poschodí OÚ Ludgeřovice, tel. 553 876 013.

Při vyzvednutí nalezené věci je nutné prokázat svoji totožnost, prokázat vlastnické právo k věci nebo skutečnost, že věc ztratil, uvést dobu, kdy a kde byla věc ztracena, sdělit popis hledané věci, provést úhradu nákladů, které obci prokazatelně vznikly (poštovné, přepravné, parkovné), provést úhradu nálezného.

 

Jaké náleží nálezné?

Nálezce má právo na náhradu nutných výdajů (na cestu za vlastníkem, na údržbu věci apod.) a na nálezné. Nálezné náleží nálezci i tehdy, když lze vlastníka zřejmě poznat ze znamení na věci, nebo z jiných okolností, a činí desetinu ceny nálezu. Má-li však ztracená věc hodnotu jen pro toho, kdo ji ztratil, nebo pro jejího vlastníka, náleží nálezci nálezné podle slušného uvážení. Takovou věcí může být ztracený deník, fotografie či jiná věc, která objektivně pro ostatní nemá žádnou cenu, ale vlastník ji uchovává na památku či z jiných zvláštních osobních důvodů. 

Na nálezné má nálezce právo i vůči obci v případě, kdy jí předal nalezenou věc a prohlásil, že ji nechce nabýt do vlastnictví; povinnost obce zaplatit nálezné vznikne, jakmile ji sama získá do vlastnictví (po třech letech od vyhlášení nálezu). 

Právo na nálezné nemá ten, kdo nález neoznámí, přisvojí si ho nebo jinak poruší své povinnosti.

 

Co se stane s nalezenou věcí, o kterou se nikdo nepřihlásí?

Obec rozhodne, jak bude nalezená věc uschována.

Pokud se o věc nikdo nepřihlásí do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel. Spočívá-li nález v penězích, mohou je tyto osoby jen užívat; to platí i o strženém výtěžku za prodej věci ve veřejné dražbě.

Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá se mu věc po zaplacení nákladů s úschovou a nálezného. 

Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, stane se nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastníkem věci.

 

Aktuálně

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 31
1
1
1
2

Mobilní rozhlas

Mobilni_rozhlas

Rychlý kontakt

Obec Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14 Ludgeřovice

E-mail: urad@ludgerovice.cz
Tel.: +420 595 052 578

Počasí

dnes, úterý 28. 5. 2024
déšť 24 °C 13 °C
středa 29. 5. slabý déšť 18/12 °C
čtvrtek 30. 5. oblačno 22/13 °C
pátek 31. 5. slabý déšť 21/12 °C

Svátek

Svátek má Vilém

Zítra má svátek Maxmilián

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Klub důchodců Ludgeřovice se loučil s létem